Jadłospis

 

Kochani Rodzice, Drogie Dzieci!!!

Serdecznie witamy w domowym Przedszkolu Samorządowym Nr 14 w Białymstoku. Zanim wszystko wróci do normy spróbujmy zrobić to, co najlepsze dla naszych dzieci, czyli bawić się razem i uczyć! W jaki sposób? Jako nauczyciele chcemy jedynie nieco ukierunkować te zabawy, by kształcić konkretne umiejętności. Codziennie na zakładkach grup Państwa dzieci będą pojawiać się propozycje zabaw, aktywności, karty pracy do wykonania i linki do ciekawych stron oraz dodatkowe aktywności w zakładce "Aktualności".
Jednak mamy wielką prośbę. Pomyślcie jak będzie wyglądało Wasze domowe przedszkole. O której godzinie będziecie wykonywać zadania? Byłoby cudownie, gdyby była to stała pora dnia. Urządźcie specjalny kącik do zabawy na ten czas.  


Jesteśmy jedną wielką drużyną! Razem możemy wiele zdziałać!

Do zobaczenia :)

PS. Przypominamy o odbiorze książek z przedszkola :)))


Więcej informacji na naszej podstronie.


Kochani Rodzice dzieci z grup II, III, IV, V, VI, VII

Już od 26. 03. 2020 r. (czwartek) nauczycielki będą organizowały dla Państwa dzieci zajęcia dydaktyczne na zakładkach poszczególnych grup. Niezbędnym środkiem dydaktycznym będą książki (karty pracy) „Nowe przygody Olka i Ady”.

Zwracamy się uprzejmie z prośbą o odbiór książek Państwa dzieci z przedszkolnej szatni.

Proszę dzwonić dzwonkiem do drzwi, a osoba pełniąca dyżur wyda Państwu książki.

Serdecznie zapraszam :)

Lucja Nimierowic


CZEŚĆ – JESTEM KUZYNEM GRYPY!


JAK O KORONAWIRUSIE ROZMAWIAĆ Z DZIEĆMI?

Czym jest koronawirus i czym grozi spotkanie z nim? Dlaczego nie ma szkoły? Jak rozmawiać z dzieckiem na tak trudne tematy? Podpowiedzi przynosi książeczka opracowana przez kolumbijską psycholog Manuelę Molinę Cruz. Polską wersję – bezpłatnego i dostępnego w internecie wydawnictwa – przygotował kolektyw MamyProjekt. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ilustrowanym opowiadaniem.

Jak_o_koronawirusie_rozmawiac_z_dziecmi.pdf


"Dzieci uczą Rodziców w domu"

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z materiałami dydaktycznymi do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci.

https://crl.org.pl/2020/03/12/dzieci-ucza-rodzicow-w-domu/


Szanowni Państwo!

W imieniu Prezydenta Rafała Rudnickiego  uprzejmie informuję, iż w związku z brakiem delegacji ustawowej do zmiany terminów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rekrutacja rozpocznie się zgodnie z terminem, tj. 16 marca 2020 r.

W związku z koniecznością zminimalizowania zagrożenia epidemiologicznego, zmieniamy organizację przyjmowania wniosków w sposób ograniczający kontakty osobiste tj. w godzinach 8:00 - 15:30 przy wejściu do placówki będzie ustawiony zamykany pojemnik/skrzynka, do której będą mogli Państwo wrzucać wnioski rekrutacyjne w zamkniętych kopertach. Skrzynka będzie oznakowana „Rekrutacja”.

                                                                        Lucja Nimierowicz

                                                                    Dyrektor PS nr 14 w Białymstoku


 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

 

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? 

Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

                                                            Departament Informacji i Promocji
                                                            Ministerstwo Edukacji Narodowej


 

Szanowni Państwo!

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 14 w Białymstoku zgodnie z Rekomendacjami Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkól i placówek oświatowych oraz wytycznymi Wojewody Podlaskiego odwołuję zajęcia w Dni Otwarte w placówce.

Informacja o kolejnych Dniach Otwartych zostanie umieszczona na stronie przedszkola.

Za zaistniałą sytuację przepraszam.

                                                                                        Z poważaniem

                                                                                        Lucja Nimierowicz

                                                                                  Dyrektor PS 14 w Białymstoku


Koronawirus - rekomendacje dyrektora przedszkola
w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Jak zapobiegać wirusom?

Prosimy o zapoznanie się  z materiałami udostępnionymi przez Główny Inspektorat Sanitarny.

Rekomendacje dyrektora przedszkola w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa.

Rodzicu:

 • porozmawiaj z dzieckiem na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
 • nie posyłaj przeziębionego i chorego dziecka do przedszkola;
 • jeśli nie miałeś kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
 • nie organizuj wyjazdów do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;
 • jeśli dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, bezzwłocznie powiadom najbliższą stację sanitarno- epidemiologiczną;
 • rodzicowi dziecka do 8. roku życia, w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola, żłobka lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
 • sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. Kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku ul. Legionowa 8, tel.85 740 8540.

W przypadku dodatkowych wątpliwości zadzwoń na infolinię Ministerstwa Zdrowia lub poinformuj o jej działaniu innych – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

                                                                                                                 Lucja Nimierowicz

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 14 

                                                                                                                    w Białymstoku


 

Ważne informacje !!!

 

 • Opłatę za pobyt oraz wyżywienie należy uiścić do 10 dnia każdego miesiąca.
 • Numer konta Rady Rodziców znajduje się w zakładce "Dla Rodziców - Rada Rodziców"
 • Prosimy o zgłaszanie dzieci pozostających na kolację do godziny 11:00.

 


Godziny otwarcia przedszkola w roku szkolnym 2019/2020:
 • budynek główny Przedszkola Samorządowego nr 14: 630-1830
 • filia PS14 w budynku Szkoły Podstawowej nr 15: 630-1700