Próbna ewakuacja

 

Dnia 24.10.19 r. odbyła się w naszym przedszkolu próbna ewakuacja. Na umówiony sygnał, wszystkie grupy opuściły budynek przedszkola. Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia,zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji-szybkiej, sprawnej i pozbawionej elementów paniki.Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2