Jadłospis

Zostań w domu z Dobromisiem - akcja informacyjno - edukacyjna

 1. WSTĘP

W związku z wprowadzonym stanem epidemii i koniecznością przebywania w domu, mając na względzie potrzebę ciągłego utrwalania zasad szeroko rozumianego bezpieczeństwa Zespół Profilaktyki Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku organizuje akcję pt. #zostańwdomu z Dobromisiem. Partnerami akcji są Kuratorium Oświaty w Białymstoku oraz Nadleśnictwo Dojlidy w Białymstoku.

 1. CEL AKCJI
 • utrwalanie zasad szeroko rozumianego bezpieczeństwa dzieci
 • popularyzowanie bezpiecznych i konstruktywnych sposoby spędzania wolnego czasu w domu,
 • promowanie odpowiedzialnych postaw w obliczu zagrożenia,
 • pośrednie angażowanie w działania starszego rodzeństwa/opiekunów prawnych
 1. FORMA PROWADZENIA AKCJI

Od 27 kwietnia 2020 roku w każdy poniedziałek na stronie internetowej podlaskiej Policji www.podlaska.policja.gov.pl zostanie zamieszczona bajka edukacyjna w formie multimedialnego filmu pod banerem akcji pt. #zostańwdomu z Dobromisiem. Tematyka bajki obejmuje zagrożenia wynikające
z nieostrożnego bądź niewłaściwego zachowania w domu, w lesie, nad wodą czy w kontakcie
z nieznajomym.

 1. ADRESACI:

Bezpośrednio: dzieci w wieku od 5 do 9 lat.

Pośrednio: starsze rodzeństwo, rodzice/opiekunowie prawni.

 1. ZASADY PROWADZENIA AKCJI
 1. Warunkiem uczestnictwa w akcji jest wykonanie pracy plastycznej, plakatu, gry planszowej, komiksu, kolażu itp., sfotografowanie jej a następnie przesłanie zdjęcia do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
 2.  Praca powinna:
 • dotyczyć prawidłowego zachowania się w odniesieniu do zamieszczonej bajki edukacyjnej
 • wykonana być dowolną techniką samodzielnie bądź przy udziale rodzeństwa, rodzica/opiekuna

prawnego

 • być kreatywna i oryginalna
 1. Fotografie prac należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mail profilaktyka.wprew.kwp@bk.policja.gov.pl., Fotografia może obejmować wizerunek dziecka, które wykonało pracę bądź przestawiać wyłącznie wykonaną pracę.

Wraz z pracą należy dołączyć:

 • informację dotyczącą danych dziecka (imię i nazwisko autora, wiek, nazwa placówki, do której uczęszcza oraz telefon kontaktowy do opiekuna/rodzica)
 • wypełnioną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika akcji (zal_-wizerunek).docx

 

 1. Termin nadsyłania fotografii wykonanej pracy upływa zgodnie z poniższym harmonogramem:

data zamieszczenia bajki                               czas nadsyłania prac

27 kwietnia 2020 roku                                         1 maja 2020 roku

4 maja 2020 roku                                                 8 maja 2020 roku

11 maja 2020 roku                                               15 maja 2020 roku

18 maja 2020 roku                                               22 maja 2020 roku

25 maja 2020 roku                                               29 maja 2020 roku

1 czerwca 2020 roku                                           5 czerwca 2020 roku

8 czerwca 2020 roku                                           12 czerwca 2020 roku

15 czerwca 2020 roku                                         19 czerwca 2020 roku

    5. W przypadku niespełnienia powyższych wymogów prace nie będą poddawane ocenie przez Komisję.

REGULAMIN_akcji.docxSprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 aktualnosci