Jadłospis

Mama i tata- 25.05.2020r.

scenariusze zajęć dla grup 5,-6-latków (IV, V, VI, VII)

Witajcie kochani!

Zaczynamy kolejny tydzień wspólnej zabawy.

 

Temat dnia: „Mama i tata”- nauka wiersza Jadwigi Koczanowskiej

Cele:

-uświadamianie ważnej roli rodziców w życiu dziecka, wzbogacanie informacji  na temat ich   świąt,                                                                                                                         

-rozwijanie mowy- wypowiadanie się rozwiniętymi zdaniami,

rozwijanie umiejętności opisywania osób za pomocą określeń przymiotnikowych,

-ćwiczenie pamięci poprzez odtwarzanie fragmentów wiersza,

-zachęcanie do sprawiania bliskim przyjemności,

-rozwijanie umiejętności opisywania osób za pomocą określeń przymiotnikowych,

-wzbogacanie i utrwalenie języka literackiego w toku uczenia się wiersza na pamięć i szacunku dla wszystkich członków rodziny.

Przebieg:                                                                                                                                                1.Rozwiązywanie zagadek  I. Fabiszewskiej.                                                                                        Przygotowujemy: dwa kartonowe serca, rozsypanka literowa, mazak.                                                                        D. przypina lub kładzie  na stoliku dwa kartonowe serca. Wyjaśnia, że należą one do osób bardzo ważnych dla dziecka.  Dziecko dowie się, kim są te osoby, rozwiązując zagadki I. Fabiszewskiej.

Jest jedyna na świecie – nigdzie lepszej nie znajdziecie.

Z nią można bawić się, uczyć i śmiać,                                                               

przy niej nic złego nie może się stać. (mama)

 

Wszystko zrobić potrafi w domu.

O tajemnicach nie powie nikomu.

Często z nim w piłkę nożną gramy.

i bardzo, bardzo go kochamy. (tata)

D: pyta                                                                                                                                                                           - Jak można nazwać jednym słowem te osoby?                                                                                                            D: nakłada część serca na drugie serce.                                                                                                              Dziecko  wybiera z rozsypanki literowej odpowiednie litery, z których składaja się wyrazy mama i tata, a następnie przypina lub przykleja je na osobnych częściach każdego serca. W części wspólnej serc dziecko lub dorosły mazakiem umieszcza wyraz rodzice.

Dziecko:                                                                                                                                                                           - wybrzmiewa głoski w nagłosie słów: mama, tata, rodzice,                                                                                       -dzieli słowa na sylaby

2.Oglądanie rodzinnych zdjęć „ Kartki z rodzinnego albumu“.

Wspólne oglądanie rodzinnych fotografii.

Wypowiadanie się na temat swojej rodziny oraz okoliczności wykonania zdjęć.

Używanie nazw określających stopień pokrewieństwa.

Dziecko wypowiada się na temat swojej rodziny. Używa nazw określających stopień pokrewieństwa, np.: siostra, brat, babcia, dziadek, wujek, ciocia.

Swobodnie wypowiada się na temat okoliczności wykonania zdjęć.

Opisuje wygląd członków rodziny.

Przeglądając się w lustrze, próbuje odpowiedzieć na pytanie: Do kogo jestem podobny?

Słowniczek „Członkowie rodziny” w j. białoruskim

mama - мама

tata -  тата

siostra - сястра - (czyt. siastra)  

brat - брат-  (czyt. brat)

babcia- бабуля - (czyt. babulia)

dziadek- дзед, дзядуля - (czyt. dzied, dziadulia)  

ciocia - цётка - (czyt. ciotka)  

wujek - дзядзька - (czyt. dziadźka)

3.Zabawa Moja mama jest…, a mój tata jest…

Przygotowujemy kartony z napisami Mama jest…; Tata jest…, flamaster.

Dziecko kończy zdania (poszukiwanie jak największej liczby określeń przymiotnikowych),

D. zapisuje określenia wokół napisów: Mama jest…; Tata jest…

Wspólnie odczytujemy napisy (zwrócenie uwagi na podobieństwa i różnice w określeniach mamy i taty).

4.Słuchanie wiersza.

Mama i Tata to świat nasz cały,                                                                                                                                     

ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały,

 to dobre, czułe, pomocne ręce

 i kochające najmocniej serce.

To są wyprawy do kraju baśni,

wakacje w górach, nad morzem, na wsi,

loty huśtawką, prawie do słońca

oraz cierpliwość co nie ma końca.

Kochana Mamo, Kochany Tato

dzisiaj dziękować chcemy Wam za to,

że nas kochacie, że o nas dbacie

i wszystkie psoty nam wybaczacie.

5.Rozmowa na temat wiersza.

D. pyta:

− Kim dla dziecka jest mama i tata?

− Za co dziecko dziękuje rodzicom?

6.Kończenie zdań rozpoczętych przez D.

− Moi rodzice są kochani, bo…

− Pomagam rodzicom w…

− Lubię być w domu, bo…

− Z tatą najchętniej robię…

− Z mamą najchętniej robię…

7.Aktywne słuchanie wiersza.

D. recytuje wiersz, a dziecko dopowiada końcowe słowa wersów.

Mama i Tata to świat nasz… (cały),

ciepły, bezpieczny, barwny… (wspaniały),

to dobre, czułe, pomocne… (ręce)

i kochające najmocniej… (serce).

To są wyprawy do kraju… (baśni),

wakacje w górach, nad morzem, na… (wsi)

loty huśtawką, prawie do… (słońca)

oraz cierpliwość co nie ma… (końca).

Kochana Mamo, Kochany… (Tato)

dzisiaj dziękować chcemy Wam… (za to),

że nas kochacie, że o nas… (dbacie)

i wszystkie psoty nam… (wybaczacie).

8.Nauka wiersza fragmentami, metodą ze słuchu.

9.Układanie zdrobnień do słów mama, tata.

mama – mamusia, mamuśka, mamunia…

tata – tatuś, tatusiek, tatunio…

10.Karta pracy, cz. 4, s. 44–45.

Łączenie pierwszych głosek z nazw rysunków. Rysowanie dla Olka i Ady prezentów, których nazwy powstały z połączenia głosek. Rysowanie po śladach.

11.Karta pracy, cz. 4, s. 46.

Czytanie zdań z D. lub samodzielnie. Rysowanie swojej mamy i swojego taty. Nazywanie kwiatów.

pages/grupa7/2020-05-18,1726;Wysoki_czy_niski_-_19052020/Karta_pracy,_s.46.jpg

12.Zabawa muzyczno-ruchowa „Układamy serduszko“.                                                                             Muzyka „Tango dla mojej mamy“

Przygotowujemy dla  dziecka: kolorowy sznurek.                                                                                                 

Dziecko przy nagraniu melodii porusza się tanecznym krokiem po dywanie. W rękach trzyma kolorowy sznurek.

Podczas przerwy w muzyce układa z nich na podłodze sylwetę serduszka. Powrót muzyki jest sygnałem do

tanecznego poruszania się po dywanie ( D. może  modyfikować ćwiczenie,  dziecko układa inne wzory)

13. Słuchanie piosenki „Jesteś mamo skarbem mym“

Temat: Zajęcia ruchowe: Ćwiczenia gimnastyczne metodą W. Sherborne

Cele:

-rozwijanie sprawności ruchowej,

Przebieg:                                                                                                                                            Na początek zabawa  „Aram, Sam, Sam”

Czas na ćwiczenia!                                                                                                                                          1.Wyczucie własnego ciała

• Dziecko porusza rękami, nogami, palcami, wykonując – na przemian – ruchy dynamiczne i powolne.

• Sprawdza, do jakich okolic ciała mogą dostać piętą, łokciem, palcami nóg, kolanem, głową.

• Dotyka jedną częścią ciała do drugiej, np. łokieć wita się z piętą, czoło wita się z kolanem, duży palec u nogi wita się z nosem, pięta wita się z kolanem drugiej nogi...

• Porusza się w różny sposób: chód energiczny, ciężki, lekki, koci, ruchy delikatne, dynamiczne...

• Przy nagraniu tanecznej muzyki tańczą same ręce dziecka, same nogi, tańczy głowa, na koniec – całe ciało.

Piosenka „Głowa, ramiona, kolana, pięty“

                                      •Przy nagraniu muzyki dziecko tańczy swobodnie, indywidualnie. Gdy muzyka cichnie – zatrzymuje się w bezruchu i jedna część ciała musi dotykać drugiej, np. łokieć dotyka uda.                                                       

2.Wyczucie ciężaru ciała

• Dziecko naśladuje przenoszenie ciężkiego przedmiotu z miejsca na miejsce, w czasie krótkich przerw rozluźnia ciało.

• Dziecko naśladuje podglądanie gniazda os. Najpierw podkrada się wolno i ostrożnie, a gdy osy  napadły, ucieka szybko, opędzając się od nich rękami, tarzając się po ziemi.

3.Wyczucie przestrzeni

• Dziecko w dowolnej pozycji sięgają jak najdalej rękami, nogami, głową.

• Dziecko podąża wzrokiem za ręką zwiniętą w pięść. Pięść jest ruchoma – jeżeli wskazuje w górę, dziecko podskakuje, jeżeli w dół – wykonuje przysiad.

4.Rozwijanie wyczucia płynności ruchów i ciężaru ciała w przestrzeni i w czasie

• Dziecko naśladuje popisy łyżwiarzy lub baletnic, kończąc je ukłonem.

• Dziecko swobodnie tańczy przy nagraniu tanecznej muzyki.

Disco Kids - Tancz, Tancz, Tancz

Podczas przerwy w grze zatrzymuje się w bezruchu. Adaptacja ruchów własnych do ruchów partnera- rodzica, brata

• Dziecko w parze tańczy przy nagraniu tanecznej muzyki – jedno dziecko tańczy nisko, w przysiadzie, a drugie wysoko – na palcach.

• Dziecko tańczy przy nagraniu muzyki tanecznej, a podczas przerwy w grze dotyka dowolnej części ciała swojego sąsiada i zostają w bezruchu, aż muzyka pobudzi je znów do tańca.

 Na zakończenie zabawa Tiki Tiki Room

Powodzenia!

p.Danusia T.