Jadłospis

Portret mamy i taty- 29.05.2020r.

Temat; „Portrety moich rodziców”- malowanie pastelami olejnymi

scenariusz zajęć dydaktycznych dla dzieci 5,-6-letnich (grupa IV, V, VI, VII)

Cele:

-wskazywanie członków rodziny, liczenie z ilu osób składa się rodzina                                                                      -uświadamianie ważnej roli rodziców w życiu dziecka,                                                                                                -rozwijanie umiejętności opisywania osób za pomocą określeń przymiotnikowych,                                                    -kształcenie umiejętności przedstawiania postaci z uwzględnieniem charakterystycznych cech wyglądu,                  -zwrócenie uwagi na odpowiedni nacisk na narzędzie malarskie- pastele;                                                                  -rozwijanie umiejętności manualnych oraz pamięci poprzez odtwarzanie wyglądu rodziców na rysunku.

Pomoce dydaktyczne: zdjęcia rodziny, reprodukcje malarskie, karton, lampka, mazak, klej i kredka w ciemnym kolorze, pojemnik na wiórki dla dziecka,  kartka formatu A3 (z bloku technicznego) i B5 (z bloku rysunkowego), paski z tektury, ołówek, pastele olejne, temperówka, lusterko.

Przebieg:                                                                                                                                                                  1.Rozmowa z dzieckiem                                                                                                                                              D. nawiązuje do poruszanego wcześniej tematu związanego z rodzicami.                                                                  Pyta dziecko:                                                                                                                                                                 -Jak wyglądają rodzice?                                                                                                                                               -Jak można utrwalić wygląd rodziców?.

Rodzic pokazuje swoje zdjęcia. Omawianie zdjęć- wyglądu osoby, osób( nazywanie członków rodziny);      określanie miejsca zrobienia fotografii.                                                                                                                    Pyta dziecko, co jest potrzebne do wykonania zdjęć. Informuje, że dawniej, kiedy jeszcze nie było aparatów fotograficznych, wygląd ludzi utrwalano na obrazach.

2.Oglądanie reprodukcji dzieł malarskich.                                                                                                            Potrzebne: wybrane reprodukcje malarskie przedstawiające portrety kobietę i mężczyznę.                                    D:pokazuje dziecku wybrane reprodukcje malarskie przedstawiające portrety mężczyzny i kobiety.

            Portret renansowy

Prosi dziecko o przypomnienie, co znaczy słowo portret. W razie potrzeby ponownie wyjaśnia znaczenie tego słowa.                                                                                                                                                                        Portret- obraz lub fotografia przedstawiająca osobę lub postać od pasa w górę, z uwzględnieniem jej charakterystycznych cech w wyglądzie a także charakteru.

Następnie dziecko wypowiada się na temat treści, nastroju i techniki wykonania obrazów. Opisuje wygląd osób przedstawionych na obrazach.D. zwraca uwagę dzieci na fakt, iż postacie na portretach są przedstawione w różny sposób. Dz. patrząc na reprodukcje próbują wymienić kilka sposobów (np. dz. w różnych pozycjach, cała postać, sama głowa, popiersie, sama osoba, osoba z jakimś rekwizytem itp.).

D. proponuje dziecku wykonanie ich portretów czyli rodziców. Zachęca dziecko, aby zachowało w portretach znaki szczególne mamy, tata, to znaczy: kolor włosów, oczu, fryzurę itd.

D. informuje, że przy tworzeniu portretu powinno uwzględnić wszystkie podstawowe elementy, z których składa się głowa i twarz człowieka.

3.Zabawa ze światłem i cieniemGaleria dziecięcych profili“.     

Vector Silhouette Children On White Background Stock Vector ...

Jest to ćwiczenie umiejętności pozowania. Rozróżnianie lewego profilu i prawego profilu.                              Potrzebne: karton, lampka, mazak, klej i kredka  ciemnym kolorze.                                                              D:umieszcza na ścianie karton i włącza lampkę.  Dziecko zajmuje miejsce przy ścianie tak, aby jego głowa znajdowała się na wysokości kartonu (nie spogląda na źródło światła!).                                                                  Następnie D. mazakiem zaznacza na kartonie lewy profil dziecka lub prawy profil dziecka, wykorzystując cień rzucany na arkusz papieru. Dziecko samodzielnie lub z pomocą rodzica zamalowuje kontur swojego profilu ciemnym kolorem.                                                                                                                                                          D. wyjaśnia znaczenie słowa profil.                                                                                                                            Na koniec dziecko rozróżnia, który profil (lewy czy prawy) wskazuje jego odbicie.                                               

4.Zabawa z lusterkiem ,,Symetria twarzy"                                                                                                               Oglądanie w lusterku głowy i nazywanie części twarzy:                                                                                              -głaskanie, dotykanie, określanie kształtu: czoła, brwi, powiek, rzęs, nosa, policzków, uszu, ust i brody.                Zwrócenie uwagi na symetrię twarzy:                                                                                                                            -położenie obu dłoni na twarzy (dłonie stykają się na linii nosa),
-odsłonięcie jednej strony twarzy i spojrzenie w lusterko,
-ponowne zasłonięcie twarzy,
-odsłonięcie drugiej strony twarzy i popatrzenie w lusterko.

5.Rysowanie portretów mamy i taty.                                                                                                      Przygotowujemy: pojemnik na wiórki dla dziecka: kartka formatu A3 (z bloku technicznego) i B5 (z bloku rysunkowego), paski z tektury, ołówek, pastele olejne, temperówka.

D. zaprasza dziecko do samodzielnego wykonania pracy „ Portret  rodziców“.                                                    Daje dziecku dwie białe kartki: jedną formatu A3 (z bloku technicznego) oraz kartkę z bloku rysunkowego w mniejszym formacie, np. B5.                                                                                                                          Następnie omawia sposób wykonania pracy.                                                                                                              Na kartce z bloku technicznego (w układzie poziomym) dziecko za pomocą pasków z tektury odrysowują ołówkiem ramkę.                                                                                                                                                    Następnie za pomocą pasteli olejnych rysuje portrety mamy i taty.                                                                              D:zwraca uwagę, że zwiększenie lub zmniejszenie siły nacisku na kredkę powoduje uzyskanie bardziej lub mniej intensywnego koloru. Zachęca do temperowania kredek i zbierania wiórków do osobnego pojemnika. Proponuje, aby w czasie pracy wykorzystało drugą kartkę – pomocniczą, którą zakryją gotowe już części rysunku, co zapobiegnie dotykaniu rysunku dłonią i powstawaniu plam podczas rysowania.

6.Wykonanie ramki do obrazu.                                                                                                                    Wykorzystujemy wiórki pozostałe po temperowaniu kredek, klej roślinny.                                                                  Po zakończeniu rysowania portretów dziecko wykonują ramkę do obrazu.                                                            Wykorzystuje do tego celu zgromadzone wcześniej wiórki, które powstały podczas temperowania kredek. Przykleja je w miejscu ramki za pomocą kleju roślinnego.

7. Czynności porządkowe.                                                                                                                                    Dziecko sprząta swoje miejsce pracy.                                                                                                                    Następnie wspólnie z D. organizuje wystawę prac.                                                                                                  D:pyta dziecko:                                                                                                                                                             -Jacy są rodzice lub Jacy jesteśmy?                                                                                                                        Dziecko wypowiada się na temat obrazków – opisuje wygląd swoich rodziców.                                                        Opowiada o rodzicach.

8.Wspólne słuchanie i zabawy do piosenki „Drużnaja siamja“                                            _Druznaja_siamja_spiew_-_Kopia.mp3

Do wykonania:                                                                                                                                                  1.Karta pracy, cz. 4, s. 51. Odwzorowanie kwiatków dla mamy. Rysowanie po śladach rysunków róż.

2.Karta pracy, cz. 4, s. 53. Rysowanie szlaczków po śladzie, a potem – samodzielnie. Rysowanie po śladach rysunków. Kolorowanie rysunków dużych misiów na brązowo, a małych misiów – na różowo.

 

Temat: Zajęcia ruchowe- Ćwiczenia gimnastyczne metodą W. Sherborne-ćwiczenia doskonalące

Cele:                                                                                                                                                                              -rozwijanie sprawności ruchowej,                                                                                                             

1.Zabawa „Aram, Sam, Sam”.                                                                                                   https://www.youtube.com/watch?v=XdZ5R0Ixmlg

2.Wyczucie własnego ciała                                                                                                                                           • Dziecko porusza rękami, nogami, palcami, wykonując – na przemian – ruchy dynamiczne i powolne.

• Sprawdza, do jakich okolic ciała mogą dostać piętą, łokciem, palcami nóg, kolanem, głową.

• Dotyka jedną częścią ciała do drugiej, np. łokieć wita się z piętą, czoło wita się z kolanem, duży palec u nogi wita się z nosem, pięta wita się z kolanem drugiej nogi...

• Porusza się w różny sposób: chód energiczny, ciężki, lekki, koci, ruchy delikatne, dynamiczne...

• Przy nagraniu tanecznej muzyki tańczą same ręce dziecka, same nogi, tańczy głowa, na koniec – całe ciało.          Piosenka „Głowa, ramiona, kolana, pięty“                                                                                https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE

• Przy nagraniu muzyki dziecko tańczy swobodnie, indywidualnie. Gdy muzyka cichnie – zatrzymuje się w bezruchu i jedna część ciała musi dotykać drugiej, np. łokieć dotyka uda                                                 

3.Wyczucie ciężaru ciała                                                                                                                                               • Dziecko naśladuje przenoszenie ciężkiego przedmiotu z miejsca na miejsce, w czasie krótkich przerw rozluźnia ciało.

• Dziecko naśladuje podglądanie gniazda os. Najpierw podkrada się wolno i ostrożnie, a gdy osy  napadły, ucieka szybko, opędzając się od nich rękami, tarzając się po ziemi.

4.Wyczucie przestrzeni                                                                                                                                                  • Dziecko w dowolnej pozycji sięgają jak najdalej rękami, nogami, głową.

• Dziecko podąża wzrokiem za ręką zwiniętą w pięść. Pięść jest ruchoma – jeżeli wskazuje w górę, dziecko podskakuje, jeżeli w dół – wykonuje przysiad.

5.Rozwijanie wyczucia płynności ruchów i ciężaru ciała w przestrzeni i w czasie                                                    • Dziecko naśladuje popisy łyżwiarzy lub baletnic, kończąc je ukłonem.

• Dziecko swobodnie tańczy przy nagraniu tanecznej muzyki.

Disco Kids - Tancz, Tancz, Tancz                                                                                                  https://www.youtube.com/watch?v=6BwHuwiknOs

Podczas przerwy w grze zatrzymuje się w bezruchu. Adaptacja ruchów własnych do ruchów partnera- rodzica, brata

• Dziecko w parze tańczy przy nagraniu tanecznej muzyki – jedno dziecko tańczy nisko, w przysiadzie, a drugie wysoko – na palcach.

• Dziecko tańczy przy nagraniu muzyki tanecznej, a podczas przerwy w grze dotyka dowolnej części ciała swojego sąsiada i zostają w bezruchu, aż muzyka pobudzi je znów do tańca                                                           

6.Zabawa Tiki Tiki Room                                                                                                            https://www.youtube.com/watch?v=UP-ctUE4DHo

Pozdrawiam                                                                                                                                                          p.Danusia T.