Jadłospis

" Lato lato''scenariusz zajęć dla dzieci 4 letnich

 

,,Lato, lato”-wprowadzenie piosenki.

 

Cele:

-dziecko powtarza i tworzy rytmy muzyczne

-dziecko rozwija poczucie rytmu

-dziecko usprawnia motorykę dużą

 

Środki dydaktyczne:

-nagranie piosenki

-mała foliowa torebka

-dwa drewniane klocki

 

Przebieg:

 

1,,Torebka foliowa”-zabawy z torebkami.

Osoba dorosła daje dziecku małą foliową torebkę.

Następnie prosi, bay dziecko:

-dmuchało na torebkę umieszczoną na dłoni

-słuchało dźwięków, jakie wydaje szeleszcząca torebka

-podrzucało torebkę do góry i obserwowało jak spada

-zgniotło torebkę i wyrzuciło ją do żółtego pojemnika

Zabawy z torebkami można dowolnie modyfikować wg pomysłu dziecka i rodzica.

 

2.,,Wystukaj ten rytm”-zabawa słuchowa.

Dziecko wybiera dwa drewniane klocki. Osoba dorosła wystukuje rytm np. wolne stuknięcie – wolne stuknięcie – dwa szybkie stuknięcia. Zadaniem dziecka jest powtórzenie rytmu. Następnie następuje zamiana ról i to dziecko tworzy rytm do wystukania przez rodzica.

 

3.,,Lato, lato”-wprowadzenie piosenki.

Osoba dorosła odtwarza nagranie piosenki, dziecko uważnie słucha. Po wysłuchaniu utworu osoba dorosła zadaje dziecku pytania:

-Na kogo czeka lato? (na nas)

-Jakie atrakcje szykuje lato? (rzeka, las)

-W jaki sposób dziecko stara się przekonać lato, by pozostało? (daje mu różę)

Osoba dorosła ponownie odtwarza piosenkę. Dziecko wybiera jedną zwrotkę, Powtarza za dorosłym jej słowa w różnym tempie: wolno, szybko, wolno, szybko. Osoba dorosła zachęca dziecko do zaśpiewania jednej zwrotki piosenki w formie występu dla rodziców. Jeśli dziecko chce dorosły może zaproponować aby dziecko przebrało się do występu.

 

,,Lato, lato”

Lato, lato, lato czeka,
Razem z latem czeka rzeka,
Razem z rzeką czeka las,
A tam ciągle nie ma nas.

Lato, lato, nie płacz czasem,
Czekaj z rzeką, czekaj z lasem,
W lesie schowaj dla nas chłodny cień,
Przyjedziemy lada dzień.

Lato, lato mieszka w drzewach,
Lato, lato, w ptakach śpiewa,
W słońcu każe okryć twarz,
Lato, lato jak się masz.

Lato, lato dam ci różę,
Lato, lato, zostań dłużej,
Zamiast się po krajach włóczyć stu,
Lato, lato zostań tu.

https://www.youtube.com/watch?v=hPfioB70WC0

4.,,Bociany”-zabawa ruchowa.

Dziecko chodzi po pomieszczeniu unosząc wysoko kolana. Na klaśnięcie dorosłego staje na jednej nodze i rozkłada w bok ręce.

 

5.,,Słońce świeci -pada deszcz”- zabawa ruchowa.

Dziecko spaceruje wolno po pomieszczeniu. Na hasło dorosłego:,,słońce świeci”- improwizuje ruchowo świecące słońce. Dziecko ponownie porusza się po pomieszczeniu. Na hasło: ,,pada deszcz”- improwizuje ruchowo padający deszcz.

 

 

 

Elżbieta DanielakSprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 aktualnosci