Jadłospis

Za co lubimy wakacje?- 25.06.2020r.

Wakacje 2020 - kiedy, gdzie i za ile?

Temat: „Za co lubimy wakacje?” – rozmowa inspirowana wierszem G. Lech

Co robią latem dni tygodnia?

 

 

Cele:

-rozwijanie mowy, utrwalanie nazw dni tygodnia ( formułowanie dłuższych zdań, poprawnych pod względem gramatycznym; wymienianie nazw dni tygodnia),                                                                                                        -rozwijanie umiejętności czytania (czytanie prostych tekstów)

 Przebieg:

1.Zagadkowe lato                                                                                                                         

2. Rozsypanka literowa „Wakacje”- załącznik

3.Zagadki pantomimiczne „Wakacyjne kalambury”.                                                                              Przygotowujemy: obrazki przedstawiające różne przedmioty, np.: kajak, łopatkę, wiaderko, buty górskie, plecak. Zapraszamy do zabawy rodzeństwo. Dziecko  staje z rodzeństwem  w kole lub bawi się z rodzicem. Dziecko następnie losuje naprzemiennie z rodzicem lub z rodzeństwem po jednym obrazku przedstawiającym przedmiot związany z miejscem letniego wypoczynku. Przedstawiamy to co jest na obrazku ruchem, gestem i mimiką. Odgadujemy, o jakie miejsce chodzi.

Przykłady:                                                                                                                                                                     – kajak – naśladowanie wiosłowania – wypoczynek nad jeziorem,                                                                             – łopatka i wiaderko – naśladowanie wsypywania piasku do wiaderka – wypoczynek na plaży,                                 – buty górskie i plecak – naśladowanie zakładania butów i plecaka i maszerowanie- wypoczynek w górach

4.Słuchanie piosenki  Tata śpiewa Plan na tydzień/Dni tygodnia                                       

5.Słuchanie wiersza G. Lech Co robią latem dni tygodnia?

– Co wy na to, że już lato?                                                                                                                                            – Tydzień swoje dni zapytał.                                                                                                                              Poniedziałek zsiadł z roweru.                                                                                                                                       – Radość dla kolarzy wielu!                                                                                                                                    Wtorek książkę czytał właśnie.                                                                                                                                        Mruknął tylko: – Lubię baśnie!                                                                                                                                Latawca puszczała Środa,                                                                                                                                              bo piękna była pogoda.                                                                                                                                            Czwartek rzekł: – Ja wciąż maluję,                                                                                                                               jak się świetnie w lesie czuję.                                                                                                                              Piątek tylko machnął ręką:

– Chciałbym zagrać, lecz nieprędko                                                                                                                        znajdę gracza w tym upale.                                                                                                                                        Szachów nie otwieram wcale.                                                                                                                                       – A Sobota? – Cóż mam rzec.                                                                                                                                      Niosę piłkę, dziś gram mecz.                                                                                                                                          – Czy Niedziela coś dopowie?                                                                                                                                        Nie dopowie, bo jest w kinie                                                                                                                                          na animowanym filmie.                                                                                                                                                  A czy film ten był o lecie,                                                                                                                                                w poniedziałek się dowiecie.                                                                                                              

6.Rozmowa na temat wiersza.                                                                                                                                  D. pyta dziecko:                                                                                                                                                            -Jaka pora roku już nadeszła?                                                                                                                                       -O co zapytał swoje dni Tydzień?                                                                                                                                 -Co zrobił i odpowiedział poniedziałek?                                                                                                                       -Co zrobiły i odpowiedziały kolejne dni tygodnia?                                                                                                     D. pyta dziecko dalej:                                                                                                                                                   -Co Ty lubisz robić latem?                                                                                                                                             -Co robisz najczęściej w poniedziałek… w sobotę i w niedzielę?                                                                                 -Ile dni wchodzi w skład tygodnia?                                                                                                                               D. zachęca dziecko do wymienienia w kolejności wszystkich dni tygodnia i jednoczesnego wysuwania palców.                                                                                                                         

7. Rozmowy na temat ilustracji i odczytanych zdań.                                                                                            Książka (s. 94) załącznik- Nowe Przygody Olka i Ady, str.94                                                                      Dziecko ogląda ilustracje. Opowiada o tym, co przedstawiają ilustracje. D. zwraca uwagę dziecka na szczegóły. Dziecko czyta krótkie teksty umieszczone nad ilustracjami.  Dziecko dowiaduje się, że wakacje to…co Olek i Ada oraz ich rodzice lubią robić (mogą robić) podczas wakacji. D. wspomaga je pytaniami.                                                                         

8.Zabawa ruchowa z piosenką Laurencja (melodia popularna).                                               

Dziecko, śpiewa i rytmicznie porusza się po dywanie.                                                                                                  D. podaje nazwę dnia tygodnia, a dziecko powtarza ją, zatrzymując się i przykucając. Po każdym odśpiewaniu piosenki prowadzący wypowiada nazwy dni tygodnia wymienione wcześnie i dodaje do nich następną. Dziecko wylicza je kolejno, za każdym razem kucając.                                                                                                       Laurencjo moja, Laurencjo ma,                                                                                                                                     ach, kiedyż znowu spotkamy się?                                                                                                                               W poniedziałek!                                                                                                                                                            Ach, żeby to już poniedziałek był                                                                                                                                   i ja przy swojej Laurencji żył,                                                                                                                                    Laurencjo ma!                                                                                                                                                Laurencjo moja, Laurencjo ma,                                                                                                                                ach, kiedyż znowu spotkamy się?                                                                                                                                    We wtorek!                                                                                                                                                                Ach, żeby to już poniedziałek, wtorek był                                                                                                                      i ja przy swojej Laurencji żył,                                                                                                                                  Laurencjo ma!                                                                                                                                        

9.Wybieranie właściwych obrazków.                                                                                                                         Przygotowujemy: różne obrazki, w tym obrazki przedstawiające: czytanie książki, puszczanie latawca, malowanie lasu, grę w szachy, grę w piłkę, oglądanie filmu, pływanie kajakami, pontonami lub statkiem, budowanie zamków z piasku, zbieranie jagód...                                                                                                            D. prosi dziecko o przypomnienie, co robiły poszczególne dni tygodnia.                                                                   Dziecko wybiera właściwe obrazki.                                                                                                                        Następnie D. zachęca dziecko do wybrania jednego obrazka przedstawiającego ulubioną zabawę dziecka i opisania go. Zwraca uwagę, aby dziecko formułowało dłuższe zdania, poprawne pod względem gramatycznym.

10. Eksperyment „Morze w butelce”.                                                                                                                  Zachęcam do wykonania ciekawego eksperymentu:                                                                            http://kreatywnadzungla.pl/2018/07/morskie-eksperymenty-dla-dzieci.html

11.Karta pracy „Morskie stworzenia”- załącznik                                                                                                    Dziecko:                                                                                                                                                                         -rysuje po śladach morskie stworzenia,                                                                                                                         -koloruje rysunek, mówi, co znajduje się w prawym dolnym rogu rysunku, co w lewym dolnym rogu, co w lewym górnym rogu, a co w prawym górnym rogu,                                                                                                     -rysuje fale po śladzie, nie odrywając kredki od kartki.

 

Temat: Wodno-piaskowe czary-mary-  zajęcia plastyczne

- rysowanie kredkami wodnymi.

 

Cele:

  -wzbogacanie zasobu słownictwa,                                                                                                                                -pobudzanie pomysłowości i wyobraźni,                                                                                                                    -zachęcanie do radosnego eksperymentowania wodą i piskiem,                                                                                    -rozwijanie umiejętności manualnych.

Przebieg:                                                                                                                                                              1.Zagadka  dźwiękowa.                                                                                                                                  Nagranie szumu morza.                                                                                                                 

D. zaprasza dziecko do wybrania się w wyobraźni w pewne miejsce. Dziecko kładzie się na dywanie, zamyka oczy. D. włącza nagranie z odgłosem szumu morza. Dziecko wsłuchuje się w dobiegające dźwięki.

2.Zabawa ruchowa „Szum morskich fal”.                                                                                                        Potrzebna: folia malarska.                                                                                                                                Zapraszamy do zabawy domowników. Układamy na środku folię malarską. Dziecko i pozostali domownicy chwytają ją za końce. Poruszając folią w różnym tem­pie, wywołują dźwięk przypominający szum morskich fal. Nasłuchują dobiegających dźwięków. Zadajemy dziecku pytanie, czy wie, od czego zależy siła dźwięku. Uzupełniamy wypowiedź, informując, że siła dźwięku jest zależna od siły wiatru.

3. Wypowiadanie się na temat swoich wyobrażeń oraz sposobów wypoczywania nad morzem. Przygotowujemy: obrazki przedstawiające morze, jezioro, rzekę, staw, i kartoniki z ich nazwami.                         D. pyta dziecko:                                                                                                                                                            -Jakich dźwięków przed chwilą wysłuchałeś?                                                                                                                -W jakim miejscu można je usłyszeć?                                                                                                                      Następnie D. przedstawia zdjęcia różnych akwenów- załącznik- akweny wodne- obrazki, napisy.                    Dziecko ogląda obrazki, nazywa to, co jest na nich przedstawione: morze, jezioro, rzeka, staw. Spośród nich wybiera ten obrazek, z którym skojarzyło dźwięk.                                                                                                        D. pyta dziecko:                                                                                                                                                             -Skąd pochodził słyszany przez Ciebie dźwięk?                                                                                                             -Jak można spędzać wolny czas latem nad morzem?                                                                                              Dziecko wypowiada się.                                                                                                                                             D. kieruje rozmową tak, by dziecko doszło do wniosku, że nad morzem można: opalać się, leżąc na plaży, pływać łodzią itp.                                                                                                                                                                    D. wprowadza do czytania całościowego nazwy: morze, jezioro, rzeka, staw.                                                          Dziecko dobiera podpisy do odpowiednich obrazków i je odczytuje.                                                                        Podaje  liczbę sylab, z jakich składają się te nazwy.                                                                                                    Dzieli nazwy na głoski, podaje liczbę głosek.

4.Zabawa ruchowa  „Podróż samolotem”.                                                                                                            Dziecko naśladuje lot samolotem. Na sygnał dźwiękowy, np. klaśnięcie, zatrzymuje się.                                            D. informuje, do jakiego wakacyjnego miejsca doleciało i krótko je opisuje. Dziecko obserwuje okolicę – raz przez jedno okno, raz przez drugie okno – przykłada dłoń do oczu i lekko wychyla się: raz w jedną stronę, raz w drugą stronę.                                                                   

5. Omówienie sposobu wykonania pracy plastycznej „Wodno-piaskowe czary-mary”.                           Potrzebujemy: nagranie szumu morza,  sztywny karton (najlepiej odpowiedni do kredek wodnych), mazaki, kredki wodne, pędzelek, pojemniki na wodę, klej, piasek, tace (jedna na stolik).                                                                D. zachęca dziecko do wykonania pracy plastycznej. Omawia etapy jej wykonania. Dziecko:                                   − rysuje mazakiem wokół kartonu ramkę,                                                                                                                   − w środku ramki rysuje kredkami wodnymi dowolny obrazek o tematyce związanej z latem,                                 − maluje pędzlem maczanym w wodzie,                                                                                                                       − smaruje klejem ramkę obrazka,                                                                                                                                 − szybko i dokładnie obsypuje ramkę piaskiem,                                                                                                         − nadmiar piasku strząsa do tacy.                                                                                                                              Podczas pracy D. włącza nagranie odgłosów szumu morza.                                                                                  Zachęcamy dziecko do podzielenia się wrażeniami towarzyszącymi podczas jej wykonywania.     

6. Inna propozycja pracy plastycznej „Zamek z piasku”                                                   

7.Zabawa  „ Papierowe łódki”                                                                                                                        Zapraszamy do kontynuowania zabawy w letnim klimacie w puszczanie papierowych łódek w miskach z wodą.

 

Pozdrawiam

p. Danusia T.Załącznik(i):   
  • Akweny wodne- obrazki, napisy.docx  (693.06 KB)
  • Karta pracy Morskie stworzenia 000076.pdf  (239.46 KB)
  • Nowe przygody Olka i Ady- str.94 000075.pdf  (607.08 KB)
  • Rozsypanka literowa Wakacje.doc  (26.50 KB)
  • Wakacyjne kalambury.docx  (735.17 KB)


  •