Jadłospis

,,Wymarzone wakacje Olka i Ady"- 26.06.2020 r.

Scenariusz zajęć dydaktycznych dla dzieci 5,-6- latków (grupa IV,V,VI,VII )

I Temat: ,,Wymarzone wakacje Olka i Ady”- rozmowa na podst. obrazków i doświadczeń własnych.

Cele:

 • Utrwalenie miejsc i nazw letniego wypoczynku- las, góry, miasto,
 • kształcenie umiejętności stawiania pytań i udzielania odpowiedzi zgodnej gramatycznie; czytanie globalne,
 • postrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w różnych miejscach wakacyjnych wypoczynku.

 

Przebieg zajęć:

1. Zabawa na powitanie ,,Znam swoje nazwisko i swój adres zamieszkania”

(Dowolny przedmiot)

Dziecko wraz z rodzicem siedzą naprzeciw siebie. Przekazują sobie dowolny przedmiot i przedstawiają się – podają swoje nazwisko, adres zamieszkania oraz nazwę miejscowości. R. sprawdza poprawność adresu dziecka.

R. pyta dziecka:

 • Dlaczego, zwłaszcza podczas wakacji, ważna jest znajomość swojego nazwiska i adresu zamieszkania?

Uzupełnia wypowiedź dziecka. Przestrzega przed podawaniem tych danych osobom nieznanym.

2. Rozmowy na temat ilustracji i odczytanych zdań.

(Książka (s. 88–89) dla dziecka)

Dziecko otwiera książkę na stronach 88 i 89. Ogląda ilustracje. R. zwraca uwagę na szczegóły na nich. Dzieci 6-letnie czytają umieszczone przy ilustracjach teksty. Dziecko dowiaduje  się, gdzie Olek, Ada i ich rodzice planują spędzić wakacje i co zamierzają robić w wybranych miejscach letniego wypoczynku. Następnie R. zwraca uwagę dziecku na strój, jaki mają na sobie Olek, Ada i ich rodzice oraz na ich twarze. Zachęca dziecko do opisania wszystkich obrazków. Dziecko formułuje dłuższe zdania, poprawne pod względem gramatycznym.

3. Quiz Tak, nie

R. sprawdza, co dziecko wie na temat zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas wakacji. Jeśli zachowanie jest bezpieczne, dziecko klaszcze w dłonie, jeśli nie – tupie nogami w podłogę.

Przykłady zasad:

 • Po górach spacerujemy w czasie burzy.
 • Nie zbliżamy się do nieznanych/dzikich zwierząt.
 • W lesie można krzyczeć.
 • Podczas letnich wypraw należy osłaniać głowę przed słońcem.
 • Na plaży opalamy się od rana do wieczora.
 • W górach wędrujemy po wyznaczonych szlakach.
 • Kąpiemy się w miejscach niestrzeżonych.
 • Zawsze przebywamy blisko dorosłych.

R. proponuje zebranie zdobytych wiadomości i opracowanie plakatu.

3. Wykonanie plakatu ,,Rady na wakacje”.(zaproś rodzeństwo, rodziców do zadania) Ustalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w różnych miejscach wakacyjnego wypoczynku.

(Karton, obrazki przedstawiające odpowiednio: las, góry, morze/jezioro, miasto, napis Rady na wakacje, mazak, klej)

 

 

Dzieci dzielimy na 2 zespoły. Lider każdego zespołu losuje jeden obrazek przedstawiający odpowiednio: las, góry, morze/jezioro, miasto. Dzieci zastanawiają się wspólnie, jak bezpiecznie spędzić wakacje w danym miejscu. Następnie R. przypina na tablicy duży karton podzielony na dwie kolumny. Wskazane dzieci z poszczególnych zespołów kolejno przyklejają swoje obrazki w wybranych kolumnach. R. pokazuje przygotowany wcześniej napis: Rady na wakacje. Prosi dzieci 6-letnie o jego odczytanie. Zawiesza napis nad kartonem.

R. pyta wszystkie dzieci:

 • O czym należy pamiętać podczas letnich wypraw? Jak należy się zachowywać, aby pobyt w tych miejscach był udany i bezpieczny? Jakich zasad bezpieczeństwa należy przestrzegać podczas wakacji? Czego nie wolno robić?

Dzieci podają swoje propozycje bezpiecznych zachowań. R. zapisuje rady w odpowiedniej kolumnie.

Przykłady zapisów:

W lesie – zachowujemy się cicho, nie straszymy zwierząt, nie niszczymy roślin, nie zbliżamy się do dzikich zwierząt, nie zbieramy nieznanych grzybów, nie zrywamy nieznanych roślin.

Nad wodą (nad morzem, nad jeziorem) – kąpiemy się w miejscach wyznaczonych, w obecności dorosłych.

W górach – chodzimy po wyznaczonych szlakach, zwracamy uwagę na pogodę, która w górach jest bardzo zmienna.

• W mieście – bawimy się z daleka od ulicy, nie bierzemy do rąk nieznanych przedmiotów.

R. pyta dzieci, czy są zasady obowiązujące zawsze i wszędzie. Dzieci wypowiadają się, a R. dopisuje je pod kolumnami.

Przykłady:

 • W czasie upałów nosimy okrycie chroniące głowę: czapkę/kapelusz.
 • Przed wyjściem na słońce smarujemy skórę specjalnym kremem.
 • Ubieramy się stosownie do miejsca i pogody.

4.Zabawa ruchowa ,,Czym na wakacje?”

(Odtwarzacz CD, obrazki przedstawiające samolot, rower, samochód, kajak, pieszego)

R. zaprasza dziecko w podróż na wakacje. Włącza nagranie muzyki, pokazuje obrazki różnych pojazdów i proponuje np.: lot samolotem, jazdę rowerem, samochodem, spływ kajakiem, pieszą wycieczkę. Dziecko swobodnie naśladuje sposób poruszania się poszczególnych pojazdów oraz pieszą wędrówkę

5. Oglądanie zaprojektowanych znaków. Utrwalanie numerów alarmowych.

(Piktogramy wykonane przez 6-latki, kartoniki z zapisanymi numerami alarmowymi: 112, 999, 998, 997)

R. układa na dywanie znaki zaprojektowane przez 6-latki. Wspólnie zastanawiają się, co one oznaczają, np.:

− przekreślona kąpiąca się postać – zakaz kąpieli,

− przekreślona złamana gałązka – nie niszczymy roślin,

− przekreślony obrazek psa – nie zbliżamy się do nieznanych zwierząt.

Następnie układa kartoniki z zapisanymi numerami alarmowymi: 112, 999, 998, 997. Prosi dziecko, aby przyjrzało im się uważnie i przypomniało, co one oznaczają. Dziecko przykleja piktogramy i numery alarmowe pod kolumnami.

 

II Temat: ,,Ćwiczenia gimnastyczne”-zbiór własny.

Cele:

 • Rozwijanie sprawności ruchowej poprzez biegi, skoki i podskoki
 • Wdrażanie do dokładnego wykonania ćwiczeń

 

Przebieg zajęć:

(Zielone szarfy, woreczek, tamburyn.) (zaproś rodzeństwo do ćwiczeń)

1. Zabawa orientacyjno-porządkowa Spacer do lasu.

R. dzieli dzieci na drzewa i dzieci. Dzieci z grupy (drzewa) dostają zielone szarfy i ustawiają się w rozsypce. Dzieci z drugiej grupy biegają swobodnie w różnych kierunkach. Na zawołanie: Stój, zatrzymują się i chowają za najbliższym drzewem. Zabawę powtarzamy kilka razy, pamiętając o zamianie ról.

2. Ćwiczenia z elementem równowagi.

Dzieci spacerują swobodnie z woreczkami na głowach, następnie każde dziecko kładzie woreczek przed sobą i stara się chwycić go palcami nóg i utrzymać przez chwilę. Ćwiczenia powtarzamy kilka razy, pamiętając o zmianie stóp.

3. Ćwiczenie mięśni brzucha – Do góry i w dół.

Dzieci leżą tyłem, woreczki wkładają między stopy. Unoszą je stopami do góry i przekładają za głowy, a potem powracają do pozycji wyjściowej.

4. Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – Na plaży.

Dzieci kładą woreczki na podłodze. Chodzą na czworakach dookoła swoich woreczków, naśladując szukanie na plaży muszli i bursztynów. Co jakiś czas klękają, wyciągają ręce, otwierają dłonie i pokazują, co znalazły.

5. Ćwiczenie tułowia Samoloty.

Dzieci siedzą w siadzie skrzyżnym. Woreczki kładą na głowach. Jedną ręką tworzą daszek nad oczami, drugą trzymają na kolanach. Wykonują skręt tułowia i głowy w lewą stronę, a następnie w prawą stronę.

6. Ćwiczenia przeciw płaskostopiu – Sprytne stopy.

Dzieci chwytają palcami stopy woreczek leżący na podłodze i podają go sobie do rąk.

7. Zabawa ruchowa ożywiająca – Chronimy się przed słońcem.

Dzieci biegają po pokoju, swobodnie wymachując woreczkami. Na mocne uderzenie w tamburyn zatrzymują się, rozciągając woreczki nad głowami – chronią się przed słońcem.

8. Zabawa uspokajająca Marsz z woreczkiem.

Dzieci maszerują po obwodzie koła, machając woreczkami przed sobą, po czym odkładają je na wyznaczone miejsce.

 

Pozdrawiam

Pani Jola Żamojda

 
aktualnosci