"MOJA RODZINA W RUCHU" - konkurs fotograficzny

Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Białymstoku

zaprasza dzieci i rodziców

do udziału w konkursie fotograficznym

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO:

„Moja rodzina w ruchu”

 1. Temat konkursu: „Moja rodzina w ruchu”.
 2. Organizator konkursu: Przedszkole Samorządowe Nr 14 w Białymstoku.
 3. Osoby odpowiedzialne za konkurs: Anna Filipkowska, Barbara Tofiluk
 4. Adresaci konkursu: dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 14 w Białymstoku
 5. Cel konkursu: promowanie wśród przedszkolaków zdrowego stylu życia.
 6. Forma pracy: fotografia (format: A5 – 21cm x 15 cm)  przedstawiająca dziecko lub rodzinę uprawiającą sport.
 7. Termin konkursu: 17.05.2021 – 28.05.2021.
 8. Prace konkursowe w postaci zdjęcia (format A5 – 21cm x 15 cm) należy dostarczyć nauczycielom poszczególnych grup w terminie do 28.05.2021. Zdjęcie należy podpisać: z tyłu imieniem i nazwiskiem, grupa, do której dziecko uczęszcza.
 9. Prace zostaną wyeksponowane w formie wystawy  w Przedszkolu Samorządowym Nr 14 Białymstoku.
 10. Laureaci zostaną wyłonieni  w głosowaniu, które odbędzie się w dniach: 31.05.2021 – 2.06.2021. Każdy rodzic, opiekun lub dziecko może oddać 1 głos.
 11. Ogłoszenie wyników nastąpi: 08.06.2021. Wszyscy uczestnicy biorący udział w konkursie otrzymają dyplomy za udział, a dzieci z najwyższą liczbą głosów ( miejsce pierwsze, drugie, trzecie i wyróżnienia) otrzymają nagrody rzeczowe.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zdjęć oraz wykorzystywania prac konkursowych.
 13. Dostarczenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu.

Serdecznie zachęcamy do udziału:

Organizatorzy konkursu