LISTY DZIECI

Informujemy, iż dokonano podziału dzieci na poszczególne grupy.

Informacje udzielane są w sekretariacie przedszkola do dnia 8 lipca

oraz w miesiącu sierpniu.