Postępowanie przetargowe

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych
w podziale na siedem zadań    

Identyfikator postępowania               ocds-148610-00cd26c0-18b7-11ed-acbd-46d0480cd9c4

Numer referencyjny postępowania     ZP1.PS14.2022

Tryb postępowania                                 podstawowy wariant 2 - art. 275 pkt 2 ustawy

Ilość części                                                7

postępowanie jest prowadzone na platformie e-Zamówienia

Dokumentacja prowadzonego postępowania, informacje, ogłoszenia, etc. dostępne są pod linkiem:  https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-00cd26c0-18b7-11ed-acbd-46d0480cd9c4