GÓRA GROSZA

Nasze przedszkole rok rocznie bierze udział w ogólnopolskiej akcji - "Góra grosza" organizowanej przez Towarzystwo Nasz Dom. Zebrane w ten sposób pieniądze zostaną przeznaczone na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną opiekę dla potrzebujących dzieci i rodzin na terenie całej Polski. Zachęcamy do wrzucania pieniędzy do słoików znajdujących się na holu (parter budynku głównego i filia) naszego przedszkola. 

Akcja trwa od 01.11.2022r. - 28.02.2023r.

Z góry serdecznie dziękujemy!Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1