Jadłospis

Wiosenne granie 3.04.2020

 

Wiosna budzi misia” - zabawa muzyczna.

 

Cele:

  • budzenie zainteresowań muzyką;

  • stworzenie warunków do wyrażania muzyki poprzez ruch;

  • rozwijanie poczucia rytmu;

  • doskonalenie umiejętności swobodnej improwizacji przy muzyce.

Pomoce: szklanka, łyżeczka, apaszka, naczynia (przedmioty): szklane, drewniane, aluminiowe, blaszane itp., patyczek, bębenek, dzwonek, gazeta

Przebieg:

1. Zabawa muzyczna na powitanie

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4

Przywitamy się wesoło, zaklaszczemy raz dwa trzy                                                                                                               Przywitamy się wesoło, zaklaszczemy ja i ty.                    Klaszczemy

Przywitamy się wesoło, już tupiemy raz dwa trzy                                                                                                                Przywitamy się wesoło, już tupiemy ja i ty.                       Tupiemy

Hop hop dzień dobry, witam wszystkich was                                                                                                                                Cwałujemy jak koniki, już muzyka woła nas.                    Cwałujemy

2. Zabawa „Ciu – ciu – babka inaczej”

Prowadzący zabawę z dowolnego miejsca w pokoju gra na szklance za pomocą łyżeczki. Dziecko siedzi na dywanie z zawiązanymi oczami, wskazuje kierunek, z którego usłyszało dźwięk, podąża w kierunku słyszanego dźwięku.

3. Zabawa „Dziwne instrumenty”

Prowadzący rozkłada na dywanie różne naczynia (przedmioty): szklane, drewniane, aluminiowe, blaszane itp. Dzieci oglądają naczynia, dotykają ich, mówią do czego służą, z czego są wykonane. Prowadzący uderza patyczkiem w naczynia kolejno – dzieci przyglądają się i słuchają. Następnie wybrane dziecko odwraca się, prowadzący ponownie uderza w wybrany przez siebie przedmiot. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie, które z naczyń wydało określony dźwięk.

4. Zabawa "Odtwórz usłyszany rytm"

Prowadzący wyklaskuje łatwy rytm – dzieci odtwarzają go w różny sposób:
- wyklaskują,
- wystukują na bębenku.

5. Słuchanie piosenki „Przyszła wiosna do niedźwiedzia”

https://www.youtube.com/watch?v=Fjj9wt44BO8

6. Instrumentacja piosenki

I. Przyszła wiosna do niedźwiedzia

zbudź się misiu zbudź.

Pogłaskała słonkiem,                                               gra na tamburinie

dzyń, dzyń leśnym dzwonkiem

Zbudź się misiu, zbudź się misiu

a on śpi i już!

II. Przyszła wiosna do niedźwiedzia

zbudź się misiu zbudź.

Burzą grzmiała grała,gromem zahuczała               gra na bębenku

Zbudź się misiu, zbudź się misiu

a on śpi i już!

III. Nadleciała pszczółka mała

Zbudź się misiu, zbudź!

Bzyku-bzyk do ucha, widział kto leniucha!         gra na dzwonku

Ledwie pszczółka zabzyczała

Niedźwiedź krzyknął: miód!

Uwaga: zamiast instrumentów można wykorzystać różne przedmioty znajdujące się w domu, na których można "zagrać".

7. Zabawa ilustracyjna do piosenki.

Piosenkę można zilustrować ruchem, gestem, wchodząc w role. Np. Jeśli w zabawie bierze większa ilość dzieci, to jedno jest misiem, jedno pszczółką, pozostałe naśladują lśniące słoneczko, burzę itp.

8. Zabawa relaksacyjna

 

Unosimy ręce                                     unoszą ręce,
i szybko siadamy                               siadają,
a teraz w kolanka                              miarowo uderzają w kolanka,
lekko uderzamy,
Zamykamy oczy                               zamykają oczy,
równo zaklaszczemy                          klaszczą
i przez chwilę w ciszy
wszyscy odpoczniemy.                     z paluszkiem na buzi siedzą na dywanie.

 

9. Zabawa muzyczna na pożegnanie

 

https://www.youtube.com/watch?v=xfOFlrqIYnE

Pożegnamy się wesoło, zaklaszczemy raz dwa trzy                                                                                                                     Pożegnamy się wesoło, zaklaszczemy ja i ty.                       Klaszczemy

Pożegnamy się wesoło, już tupiemy raz dwa trzy                                                                                                                              Pożegnamy się wesoło, już tupiemy ja i ty.                          Tupiemy

Hej do widzenia, żegnam wszystkich was                                                                                                                               zobaczymy się gdy znowu na muzykę przyjdzie czas.       Machamy rączkami

 

 

Dla chętnych:

Piosenkę można zaśpiewać po białorusku.

Кажа так вясна мядзведзю:

устань мядзведзь устань.

Сонцам засвяціла, званком пазваніла

устань мядзведзь, устань мядзведзь

А ён спіць ды спіць.

 

Кажа так вясна мядзведзю:

устань мядзведзь устань.

Ветрам зашумела, бурай загрымела.

устань мядзведзь, устань мядзведзь

А ён спіць ды спіць.

 

Прыляцела пчолка з луга:

устань мядзведзь устань.

Дзынь дзынь дзынь да вушка:

бачыў хто лянюшка!

Не паспела адляцеці мішка крыкнуў: мёд!

Taniec_hop-stop.mp3

 

 

Ewa Gniazdowska i Zofia Wieliczko

03.04.2020r.

 

 

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 grupa1