Jadłospis

Na farmie 24.04.2020

 

"Zwierzęta na wiejskiej farmie" – zabawy rytmiczne.

 

Cele:

 • rozwijanie poczucia rytmu;

 • ćwiczenie szybkiej reakcji na sygnał dźwiękowy;

 • rozwijanie słuchu muzycznego;

 • dostarczenie radości z zabawy muzyką.

 

Pomoce: instrument, apaszki, obrazki zwierząt domowych, jajka wycięte z papieru, słomki

 

Przebieg:

 

1. Marsz przedszkolaka

Maszerujemy po dywanie. Na refren zatrzymujemy się i pokazujemy ruchem treść.

 

Wszystkie dzieci lubią muzykę

gdy są w przedszkolu, idą na rytmikę.

Ref: klaszczą ręce, tupią buty

gdy wesołe słychać nuty.

Wszystkie dzieci lubią muzykę

gdy są w przedszkolu, idą na rytmikę.

Ref: trutu-tu-tu na trąbkach grają

bum-bum-bum w bębny uderzają.

 

 

 

2. Odgłosy zwierząt

Patrzymy, słuchamy, zapamiętujemy zwierzęta i ich odgłosy.

 

 

 

3. Zabawa ruchowo – naśladowcza "Naśladujemy zwierzęta"

Dzieci poruszają się w rytmie wygrywanym (wystukiwanym) na dowolnym instrumencie. Podczas przerwy w grze prowadzący pokazuje obrazek zwierzęcia, (w załączniku) a dzieci je naśladują (sposób poruszania się i odgłosy, jakie wydaje).

 

4. Zabawa ruchowa "Gąski, gąski do domu"

Jedna osoba jest wilkiem, a pozostałe to gąski. Gąski ustawiają się po jednej stronie pokoju, a wilk w innej części. Prowadzący staje naprzeciwko gąsek i woła je do domu.

 

P. Gąski, gąski, do domu!

G. Boimy się!

P. Czego?

G. Wilka złego!

P. A gdzie on jest?

G. Za płotem!

P. Co robi?

G. Bawi się z kotem!

P. Gąski, gąski, do domu!

Na koniec gąski biegną do prowadzącego, a zadaniem wilka jest złapanie gąski. Zabawę można powtarzać zamieniając się rolami.

 

5. Słuchanie piosenki "Dziadek farmę miał"

 

 

 

6. Ćwiczenia oddechowe "Jajka"

Zabawa polega na przenoszeniu jajek wyciętych z papieru za pomocą słomki w inne miejsce. Wygrywa ten, kto w jak najkrótszym czasie przeniesie jak największą ilość jajek.

 

7. Zabawa muzyczno – ruchowa "Kurki trzy"

Do zabawy potrzebne są trzy osoby – to kurki, które poruszają się jedna za drugą i naśladują ruchem słowa piosenki. Przy powtórzeniu zmieniają kolejność.

 

 

 

Wyszły w pole kurki trzy i gęsiego sobie szły

Pierwsza z przodu w środku druga a ta trzecia oczkiem mruga.

I tak sobie kurki trzy raz dwa raz dwa w pole szły.

 

8. Improwizacja ruchowa przy piosence (Taniec z apaszkami)

Dzieci trzymają w dłoniach lekkie (najlepiej szyfonowe) apaszki. Improwizują ruch do melodii piosenki (rytmicznie wachlują, wymachują apaszką do góry, do dołu, w prawo, w lewo, okręcają się...itp. wg inwencji własnej). A na koniec podrzucają i upuszczają apaszki.

 

 

 

9. Zabawa taneczna "Pieski małe dwa"

Zabawa w parach.

 

 

 

10. Skaczemy, biegniemy, ćwiczymy...

Zabawa na zakończenie zajęć.

 

 

11. Kolorowanka

Pokoloruj zwierzęta. (w załączniku)

 

 

Radosnej zabawy!

Ewa Gniazdowska i Zofia Wieliczko

24.04.2020Załącznik(i):   
 • kolorowanka.jpg  (62.67 KB)
 • kon.jpg  (23.90 KB)
 • koza.jpg  (26.46 KB)
 • krowa.jpg  (19.07 KB)
 • owca.jpg  (21.21 KB)
 • swinia.jpg  (19.72 KB)


 • Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

     grupa1