Jadłospis

Grupa II

***********************************
Witajcie!!!

Jesteśmy 24-osobową grupą radosnych 3,-4 letnich przedszkolaków!!!
My jesteśmy ciekawi świata i interesujemy się wszystkim co nas otacza.
Nasze 4- latki chodzą do przedszkola drugi rok, więc coraz lepiej się znają i nawiązują przyjaźnie. Dzieci serdecznie przyjmują swoje nowe koleżanki i nowych kolegów, którzy dołączyli do naszej grupy.
Będziemy poznawać przedszkole, nasze Panie i rówieśników.
Już jesteśmy samodzielni i koleżeńscy. Z chęcią będziemy uczyć się nowych wierszyków, piosenek i rymowanek. Bardzo liczymy na zabawy ruchowe, dydaktyczne i tematyczne i w kącikach zainteresowań. Każdy dzień będzie wypełniony radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi i spacerami, dzięki czemu uśmiech nie zniknie z naszych dziecięcych twarzy. Oczywiście będziemy odpoczywać po zajęciach wypełnionych mnóstwem wrażeń słuchając muzyki relaksacyjnej i bajek w swoich kolorowych pościelkach.
 
Życzcie nam powodzenia w nowym roku przedszkolnym!!

************************************* 

Zamierzenia dydaktyczno – wychowawcze
na miesiąc marzec
 
H:Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt żyjących w różnych środowiskach przyrodniczych. Rozpoznawanie i naśladowanie odgłosów wybranych zwierząt.
H:Wzbogacenie wiedzy na temat zjawisk atmosferycznych i zmian zachodzących w przyrodzie wiosną. Stwarzanie warunków do kontaktu z przyrodą.
H:Skupianie uwagi na przedmiotach, treściach przekazywanych przez nauczyciela.
H:Rytmiczne powtarzanie rymowanek, wierszy, tekstów, piosenek, rytmiczny podział słów na sylaby z pomocą nauczyciela lub samodzielnie.
H:Rozwijanie sprawności całego ciała w tym sprawności rąk.
 
Tematyka tygodniowa:
1. Zwierzęta z dżungli i sawanny.
2. Zwierzęta naszych pól i lasów.
3. Marcowa pogoda.
4. Wiosenne przebudzenie.

W tym miesiącu uczymy się:
"Вясна"- piosenka
1. Я вясну гукаю, я вясну гукаю,
прылятайце птушкi
з сонечнага краю x2
я вясну гукаю.
     2. Я вясну гукаю, я вясну гукаю,
     выбягайце кветкi
     з пушчы цёмнай, гаю x2
     я вясну гукаю
3. Я вясну гукаю, я вясну гукаю,
выплывай вясёлка,
там з-за небакраю, x2
я вясну гукаю.

Коцік- wierszyk
Хто ў доміку жыве?
І так раненька ўстае?
Малачко са сподка п҆е,
любіць пеначкі лізаць,
можа хвосцікам махаць,
лапкай умываецца…
Як ён называецца?
Коцік!

 "Запражыце сiвых коней"- białoruska piosenka ludowa - utrwalamy
1. Запражыце сiвых коней
у вазок шырокi,
бо паедзе верабейка
да панi сарокi. x2
     2. Як прыехаў верабейка,
         стукнуў чабатамi.
         Выскачыла сарочанька
         з нiзкiмi кланамi. x2
3. Проша, проша, верабейка,
мяне не цурацца.
I ў убогай маёй хаце
проша забаўляцца. x2

„Żyrafa” – piosenka, sł. i muz. B. Forma
1. Czy jest duża, czy jest mała,
w cętki jest pokryta cała. 
Ma na głowie małe rogi, 
Długą szyję, długie nogi. tańczy dziś z przedszkolakami.
         Ref: To żyrafa , to żyrafa, Ref: To zyrafa...
                 lubi tańczyć tak jak ja,
                 kręci szyją w różne strony,
                 w górę, w bok, raz i dwa.
2. Śmieszny taniec wywijaniec
dziś żyrafa tańczyć będzie,
pokazuje nowe kroki,
o jej tańcu słychać wszędzie.
         Ref: To żyrafa...
3. Krok do przodu, krok do tyłu,
Teraz tupnie razem z nami,
już od rana jest w przedszkolu,
długie nogi. tańczy dziś z przedszkolakami.

„Dzieci i zwierzęta” –  wiersz B. Szelągowskiej

Las, a w lesie Ada z Olkiem 
bawią się wesoło. 
Wypatrują leśnych zwierząt 
ukrytych wokoło. 
      Tu sarenka, a tam zając
      raźno sobie kica.
      Jeleń biegnie, swym porożem
     dzieciaki zachwyca.
Przysłuchuje się wiewiórka
tej śmiesznej zabawie.
Borsuk też nadstawia uszu
choć się ukrył w trawie.