Jadłospis

Październik

 


Zamierzenia dydaktyczne

1.Skarby jesiennego ogrodu

2. Co nam jesień w sad przyniesie?

3. Zwierzęta jesienią

4. Co z czego wynika

5. Deszczem malowane

Wiersz do nauki:

 

 

                 „Pan Jeżyk” – H. Bechlerowa

 

Pan jeżyk, o czym na pewno wiecie,

tysiące szpilek nosi na grzbiecie.

I na te szpilki chętnie nakłada

jesienne liście drzemiące w sadach.

 

       Po co to robi?

 

Po pierwsze – z liści sady

 chciałby starannie oczyścić.

Po drugie – kiedy nastanie zima,

musi mieć z liści miękkie posłanie.

 

 

Piosenka do nauki:

 

            „Jak powstaje chleb” – sł. i muz. B. Forma

 

Dojrzało zboże, kombajn je ścina,

Młóci i ziarno wiezie do młyna.

 

Ref;  Będą ciasteczka, bułki chrupiące,

         Chleby, rogale smaczne, pachnące.

 

W młynie od rana pracy jest wiele,

Ziarna na mąkę młynarz wciąż miele.

 

Ref;   Będą ciasteczka ...

 

Już piekarz z mąki ciasto wytwarza,

To ważna sprawa jest dla piekarza.

 

Ref:   Z ciasta upiecze bułki chrupiące,

          Chleby, rogale smaczne, pachnące.

Цік - так ходзікі. - piosenka

1. Пём гарачую гарбату 
    з мёдам майскім у прыкуску
    і мяне бабуля вучыць
    размаўлаць: па беларуску.

Цік - так ходзікі
мне чатыры годзікі
чуб ільняны светларусы
тата з мамай Беларусы.

2. За бабулай паўтараю
наш куточак зямля наша
Белавежа, Бельск Падлашскі
Нарва, Гайнаўка, Падлашша.

Цік - так ...

3. Словы родныя лублю я
вершаў ведаю багата
гукі мовы беларускай
пахнуць верасам і мятай.

Цік - так ...Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 grupa2