Jadłospis

WRZESIEŃ

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC WRZESIEŃ

Tematyka tygodniowa:

  1. W przedszkolu.

  2. Moja grupa.

  3. Moja droga do przedszkola.

  4. Idzie jesień po lesie.

  5. Co robią zwierzęta jesienią?

Piosenka:

Цік - так ходзікі

 

П'ем гарачую гарбату з мёдам майскім у прыкуску

І мяне бабуля вучыць размаўлаць па беларуску.

Цік - так ходзікі мне чатыры годзікі

чуб ільняны, светларусы, тата з мамай Беларусы.

 

За бабуляй паўтараю: наш куточак, зямля наша

Белавежа, Бельск Падляшскі, Нарвў, Гайнаўка, Падляшша

Цік - так ходзікі мне чатыры годзікі

чуб ільняны, светларусы, тата з мамай Беларусы.

 

Словы родныя люблю я, вершаў ведаю багата

Гукі мовы беларускай пахнуць верасам і мятай.

Цік - так ходзікі мне чатыры годзікі

чуб ільняны, светларусы, тата з мамай Беларусы.

 

Wiersz:

"Jestem sobie przedszkolaczek" Maria Terlikowska

 

Jestem sobie przedszkolaczek,

nie grymaszę i nie płaczę.

Na bębenku marsza gram:

ram tam tam, ram tam tam.

 

Mamy tu zabawek wiele,

razem bawić się weselej.

Bo kolegów dobrych mam,

ram tam tam, ram tam tam.

 

Kto jest beksą i mazgajem,

ten się do nas nie nadaje.

Niechaj w domu siedzi sam

ram tam tam, ram tam tam.
grupa3