Jadłospis

Zabawy z tablicą interaktywną

Podczas naszych zajęć często wykorzystujemy tablicę interaktywną, która w interesujący sposób pomaga nam w przygotowaniu do nauki czytania i pisania.Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 grupa4