Jadłospis

STYCZEŃ

 

Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

1. Mijają dni, miesiące, lata.
2. Zwierzęta i ptaki zimą.
3. Bale w karnawale.
4. Dzień Babci i Dziadka.
 
W tym miesiącu uczymy się:
 
"Мой дзядуля"- piosenka w j. białoruskim
1. Мяне завуць Мiколкай, а дзеда Мiкалаем.                                                                    Я яшчэ маленькi, ён столi дасягае!                                                                              Мой дзядуля смелы, яго я паважаю.                                                                            Ён добры i разумны, я яго кахаю.   x2
    Пр.:  Мой дзядуля, дзядуля, дзядуля,                                                                                  Вельмi моцна цябе прытулю я,                                                                                      Табе цёплыя словы скажу я,                                                                                        Мой каханы i добры дзядуля.
2. У майго дзядулi пасiвелi скронi                                                                                    I ад працы цяжкай шорсткiя далонi.                                                                            Толькi не старэе вечна маладое,                                                                                  Гарачае, як сонца, сэрца залатое.   x2
    Пр.:  Мой дзядуля, дзядуля, дзядуля,                                                                                  Вельмi моцна цябе прытулю я,                                                                                      Табе цёплыя словы скажу я,                                                                                        Мой каханы i добры дзядуля.

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 grupa4