Jadłospis

Zabawy matematyczne

19.05.2020r.

  1. „Do przodu i wspak” - zabawy matematyczne

 

Cele zajęć:

- tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupienia uwagi na rzeczach i osobach

- zapamiętanie, co dziecko włożyło do pudełka i wyjmowanie tego w odwrotnej kolejności

Pomoce: 2 pudełka, np. po butach, taca, spinacze, klocki, guziki, kredki, nakrętki

Przebieg zajęć:

1. „Dziesięć palców mam” - zabawa paluszkowa do wiersza

Dziecko pokazuje palce zgodnie z treścią wiersza.

Dziesięć palców mam
Każdy stoi sam
Czasem sobie porachuję
czy któregoś nie brakuje
czy je wszystkie mam.
Pierwszy palec wielki,
wskazujący na figielki
trzeci palec to największy,
a ten czwarty trochę mniejszy,
piąty to paluszek mały
oto szereg cały!!!
  1. Zabawa muzyczno - ruchowa z elementem liczenia.

Rodzic zapisuje na kartce cyfrę od 1 do 5 dla dziecka oraz przygotowuje zestaw karteczek z cyframi, które będą dopełniały cyfrę dziecka maksymalnie do 10 (np. jak dziecko ma cyfrę 3 to na karteczkach mogą być zapisane cyfry od 1 do 7). Dziecko musi zapamiętać jaką cyfrą jest w zabawie. Dziecko porusza się w rytm muzyki po pokoju. Kiedy muzyka milknie dziecko losuje  kartonik z cyfrą i dodaje ją do swojej cyfry (posługuje się palcami lub dodaje w pamięci).

 

  1. „Do przodu i wspak” – zabawa matematyczna
  • Dziecko siedzi na dywanie twarzą do rodzica. Przed dzieckiem stoi pudełko, a obok niego na tacy po 5 drobnych przedmiotów. Rodzic zwraca się do dziecka:

- Najpierw zobaczymy, co mamy na tacy. Liczymy i pokazujemy: spinacze, klocki, guziki, kredki, nakrętki z butelek po wodzie mineralnej.

- Teraz zaglądamy do pudełka - jest puste.

- Patrz, w jakiej kolejności wkładam przedmioty do swojego pudełka. Uważaj, bo musisz to zapamiętać. Potem zrobisz tak samo.

- Uwaga na kolejność! Biorę 5 nakrętek - wkładam do pustego pudełka, biorę guzik - wkładam do pudełka, 3 kredki wkładam do pudełka, 2 spinacze wkładam do pudełka i na koniec wkładam tam 2 klocki.

- Zrobimy to teraz razem. Zaglądamy do pudełka - jest puste. Bierzemy 5 nakrętek - wkładamy do pustego pudełka, guzik - wkładamy do pudełka, 3 kredki - wkładamy do pudełka, 2 spinacze - wkładamy do pudełka i na koniec wkładamy tam 2 klocki.

- Proszę wyjąć przedmioty z pudełka i położyć je na tacy. Uwaga! Wkładamy do pudełka przedmioty w takiej kolejności jak poprzednio. Popatrzę, czy Ci się to uda. Jeżeli zadanie to okaże się dla dzieci zbyt trudne, trzeba zmniejszyć liczbę przedmiotów wkładanych do pudełka. Na przykład można włożyć: kredka, guzik i 3 nakrętki. Przy kolejnych powtórzeniach można zwiększać liczbę wkładanych przedmiotów. Gdy dzieci potrafi już zapamiętać kolejność pięciu wkładanych do pudełka przedmiotów, trzeba zrealizować drugą część zadania.

  • Rodzic zwraca się do dziecka: - Razem ze mną wkładaj przedmioty do pudełka, trzeba zapamiętać kolejność, bo będziemy je wyjmować w odwrotnej kolejności.

- Uważaj, bo jest inaczej niż poprzednio. Zaczynamy. Do pudełka po kolei wkładamy: 3 spinacze, 2 klocki, 1 guzik, 3 kredki, 5 nakrętek.

- Wyjmujemy w odwrotnej kolejności: 5 nakrętek, 3 kredki, 1 guzik, 2 klocki, 3 spinacze

- Teraz zrobimy to szybko. Wkładamy przedmioty do pudełka i zapamiętujemy kolejność.., w odwrotnej kolejności wyjmujemy je z pudełka. Znakomicie.

  1. Odliczanie 1-2-3

Liczymy do 3 naprzemiennie, raz dziecko raz rodzic. Następnie zamiast wypowiadania liczb, wprowadzamy gesty i kolejno je wykonujemy: 1 – klaśnięcie, 2 – podskok, 3 - skłon Na końcu liczymy „gestami” bez używania słów. Zabawę kontynuujemy rozszerzając zakres odliczania do 10 i wprowadzamy nowe gesty.

5. Policz kropki

domino

 

II. Zestaw zabaw i ćwiczeń gimnastycznych wg K. Wlaźnik

Cele zajęć:

- doskonalenie ogólnej sprawności fizycznej
- rozwijanie naturalnych czynności ruchowych 
 

Przybory: szarfa (można ją wykonać ze wstążki lub sznurka)

Przebieg zajęć:

I. Część wstępna

1. Przygotowanie: Dziecko maszeruje, podchodzi do rodzica i otrzymuje szarfę.

2. Zabawa orientacyjno – porządkowa: Dzieci w lesie. Dzieci ubrane w szarfę biega w różnych  kierunkach, na zawołanie „Stój!” – zatrzymuje się i zamienia się w drzewkopodnosi ręce do góry i porusza nimi czyli gałęziami w zależności od polecenia – delikatny wietrzyk, silny wiatr, wichura. Zabawę powtarzamy kilka razy. 

II. Część główna

3. Ćwiczenie tułowia – skłony w przód: Szarfa ułożona w kółeczko. Dziecko stoi przed swoją szarfą w rozkroku. Na polecenie skłania się w przód i dotyka rękami podłogi w środku kółeczka. Następnie prostuje się i klaszcze dwa razy w górze.

4. Ćwiczenie mięśni grzbietu: Siad klęczny (na piętach). Szarfę położyć przed sobą jak wstążkę (tuż przy kolanach) i ręce położyć na szarfie. Odsunąć szarfę daleko w przód, a następnie przysunąć ją do kolan, podnieść w górę i spojrzeć na sufit (w czasie ćwiczenia nie unosić się z pięt).

5. Czworakowanie: Pieski przechodzą przez płotek. Rodzic ustawia krzesło. naaprzeciwko, w odległości 5 - 6 kroków, stoi piesek na czworakach. Na polecenie pieski idą do płotka dziecko porusza się na czworakach w stronę krzesła, omija swoją żerdkę (tzn. przechodzi pod krzesłem z prawej strony) i wraca drugim otworem w płocie na swoje miejsce.

6. Ćwiczenie równowagi: Dziecko stoi na jednej nodze, drugą zgiętą w kolanie pod kątem prostym podnosi w górę. Na polecenie przewiesza szarfę przez kolano nogi wzniesionej, przenosi ramiona w bok i wytrzymuje przez moment pozycję równoważną. Następnie zabiera szarfę (zawsze trzyma ją za końce oburącz) i opuszcza nogę w dół do postawy. Ćwiczenie powtórzyć kilka razy stojąc na lewej i na prawej nodze.

7. Zabawa bieżna: Jaskółki. Szarfa rozłożona w kółeczku leży na podłodze. W każdym kółku – gniazdku jedno dziecko – jaskółka. Na sygnał jaskółki wylatują z gniazd, krążą w różnych kierunkach, a na zawołanie „Burza!” – wracają do swoich gniazd

8. Ćwiczenie tułowia – skręty: Siad klęczny (na piętach), szarfa w dole rozłożona we wstążkę, trzymana oburącz za końce. Na polecenie dziecko prostuje się (przechodzi do klęku, z równoczesnym skrętem tułowia w lewo), ręce wraz z szarfą wzniesione w górę. Następnie powrót do pozycji wyjściowej (siadu klęcznego). Skręty tułowia wykonujemy w lewą i w prawą stronę, na zmianę.

9. Ćwiczenie wyprostne: Wycieranie się ręcznikiem. Dziecko staje w rozkroku i trzyma szarfę oburącz za końce. Z lekkim pochyleniem w przód naśladuje wycieranie pleców ręcznikiem z jednej i z drugiej strony, trzymając szarfę jedną ręką nad barkiem, drugą za plecami.

10. Ćwiczenie tułowia – skłony boczne: Rozkrok. Szarfa w lewej ręce skłon tułowia w lewo i dotknięcie szarfą podłogi, następnie wyprost. Ćwiczenie powtarzamy 4 razy w lewą stronę, przekładamy szarfę do prawej ręki i skłaniamy się 4 razy w prawo.

11. Skoki: Skok przez szarfę. Dziecko układa szarfę we wstążeczkę i na polecenie przeskakuje przez wstążeczkę przodem i tyłem.

 III. Część końcowa

12. Ćwiczenie stóp: Fastrygowanie. Szarfa ułożona jak w ćwiczeniu poprzednim. Dziecko staje przy końcu szarfy i stawia na nią stopę. Na polecenie dziecko zbiera szarfę palcami stopy ściągając ją pod piętę (fastryguje materiał). Ćwiczyć lewą i prawą stopą.

13. Dziecko podnosi szarfę, maszeruje do rodzica i oddaje mu szarfę.

Powodzenia

p. Ania
grupa4