Jadłospis

Szanujemy książki

21.05.2020r.

 1. „Szanujemy książki” – zabawy dydaktyczne

Cele zajęć:

- wdrażanie do poszanowania książek

- rozwijanie zainteresowań czytelniczych

Przebieg zajęć:

 1. Słuchanie listu do dzieci:

Drogie dzieci!
My, proszę dzieci, nie lubimy siedzieć w szufladzie w czasie zimy
ani za piecem sterczeć w lecie, jak jakie śmiecie czy rupiecie!
Ze strachu bledną nasze twarze, gdy ktoś kredkami po nas maże.
A przecież, drodzy Przyjaciele do szczęścia trzeba nam niewiele.
Jakaś półeczka czy szuflada
świetnie się dla nas właśnie nada.
Kącik bezpieczny, czysty, suchy,
by nie dosięgły nas maluchy...
Nie macie półki, Moi Mili?
To może byście ją zrobili?
Młotek, deseczka, gwóźdź, obcążki...
Tatuś pomoże. Czołem!


- Jak myślisz kto jest nadawcą listu? (KSIĄŻKA )

2. Oglądanie obrazków

Rodzic pokazuje obrazki dwóch książek: przedstawia uczniom dwie książki – zadbaną i zniszczoną i prosi o ich porównanie. Dziecko wypowiadają się na temat ich wyglądu : duża-mała, czysta-brudna, gruba - cienka, stara - zniszczona.

 
 

3. Wysłuchanie wiersza pt. ,,Skarga książki’’ J. Huszczy

"Skarga książki"
Jestem książką z dużej szafy.
Wszyscy mówią, żem ciekawa,
więc mnie ciągle ktoś pożycza,
lecz nie cieszy mnie ta sława.
Miałam papier bielusieńki,
ślady na nim Florka ręki.
Pozginał Jaś mi rogi,
Julek na mnie kładł pierogi.
Krzyś ze swym zwyczajem zgodnie,
trzymał mnie aż trzy tygodnie.
Narysował na okładce
Staś diabełka, małpkę w klatce.
Anka, Władka siostra mała,
ta mi kartki dwie wyrwała.
Cóż mi z tego, żem ciekawa,
dłużej żyć tak nie potrafię.
Nie będziecie mnie szanować,
to się na klucz zamknę w szafie.

Rozmowa:

- O co apelują do nas książki?
- Dlaczego w tej książce są zagięte kartki?
- O co proszą książki swoich czytelników?
- Dlaczego powinniśmy je szanować? W jaki sposób?
 

4. „Tajemnicza książka” – zabawa ruchowa

Dziecko otrzymuje książkę, którą kładzie na głowę. Stara się utrzymad ją w tej pozycji podczas wykonywania kolejnych poleceń rodzica: „Obracamy się”, „ Tańczymy”, „Chodzimy bokiem”, „ Kucamy”, „ Chodzimy do tyłu”

5. Dbamy o książki

Każdy autor wkłada w pisanie książki wiele pracy. Osoby, które ją wydają, starają się, aby pięknie ona wyglądała. Książki drukowane są na papierze, który należy oszczędzać i szanować, ponieważ powstaje z drzew. Z tych powodów należy postępować z książkami ostrożnie i dbać o nie. Sprawdź czy poprawnie obchodzisz się z książką, obejrzyj:

 

6. Ułożenie zasad poszanowania książek


Dziecko podaje swoje propozycje, a rodzic zapisuje je na kartce. Przykładowy regulamin:


REGULAMIN POSZANOWANIA KSIĄŻEK.
- Myj ręce przed czytaniem.
- Nie zginaj rogów kartek.
- Używaj zakładki.
- Nie wyrywaj kartek z książki.
- Nie pisz i nie rysuj w książce.
- Nie czytaj przy jedzeniu.
- Nie śliń palców przy odwracaniu kartek.
- Obłóż książkę w papier lub folię.
- Napraw ją gdy się rozkleja.
- Nie czytaj przy słabym świetle.
- Podczas czytania siedź prosto i swobodnie.
- Nie zginaj cienkiej książki w rulon.


7. Czy to prawda, czy też nie?- zabawa dydaktyczna


Dziecko otrzymuje dwie karteczki z buźkami: wesołą, smutną. Rodzic czyta kolejno zdania na temat wyglądu książki lub sposobu korzystania z niej, a zadaniem dziecka jest stwierdzenie (określenie) czy zdnie jest prawdziwe lub dotyczy prawidłowego zachowania wówczas podnosi wesołą buźkę, jeśli zdanie jest nieprawdziwe lub odnosi się do złego traktowania książki dziecko podnosi smutną minkę:


- Ładna i czysta okładka książki.
- Poplamione kartki.
- Pozaginane rogi.
- Książkę oglądamy brudnymi rękoma.
- Gdy jemy obiad oglądamy książkę.
- Rzucam książką o podłogę.
- Książkę odkładam na półkę.
- Gdy chcemy kupić książkę idziemy do apteki.
- Gdy chcemy wypożyczyć książkę, idziemy do biblioteki.
- Książka ma wiele stron, które są z papieru.
- Nie oglądamy książek, jeśli nie umyjemy rąk.
- Żeby zaznaczyć miejsce, w którym czytamy, zaginamy róg kartki.

8. Ruchowa interpretacja wiersza „Książeczka” K. Pac – Gajewskiej


W książeczce płynie rzeczka, (wykonanie rękami ruchu fal)
w książeczce szumi las. (naśladowanie kołyszących się drzew)
W prześlicznych tych książeczkach
tysiące przygód masz. (naśladowanie oglądania książki)
Książeczka cię powiedzie (marsz)
na strome szczyty skał, (składanie rąk nad głową)
z niej możesz się dowiedzieć,
gdzie niedźwiedź zimą spał. (ułożenie głowy na rękach, jak do snu)
Jak świerszczyk grał na skrzypcach, (naśladowanie gry na skrzypcach)
jak morzem płynął śledź, (wysunięcie rąk do przodu)
i co robiła Wikcia, (wzruszenie ramion)
by same piątki mieć. (pokazanie całej dłoni)
Lecz chroń i szanuj książki (grożenie palcem)
i kartek nie drzyj też,
wpierw dobrze umyj rączki, (naśladowanie mycia rąk)
a potem książki bierz. (ruch rozkładania książki)

 

II. Wiosenne zabawy rytmiczne

 Cele zajęć:

- poznawanie możliwości własnego ciała,
- rozbudzanie ruchowej inwencji twórczej u dzieci,
- doskonalenie płynności ruchów.
 

Pomoce: pasek bibuły, wstążka, chusteczka

Przebieg zajęć:

1. Zabawa ożywiająca

,,Taniec powitaniec” – improwizacja ruchowa na tle utworu.

 

 

2. Wyczucie własnego ciała

 • ,,Powitanie różnych części ciała” – dotykanie jednej części ciała do drugiej, np. łokieć wita się z piętą czoło wita się z kolanem, duży palec u nogi wita się z szyją, itp.
 • ,,Tańczy ciało”

 

3. Wyczucie przestrzeni

 • ,,Jedziemy na wycieczkę” – naśladowanie środków lokomocji: pociąg

 

 

4. Wyczucie ciężaru ciała

 • Wiosenne porządki na leśnej polanie” – przenoszenie wyimaginowanych kamieni na miejsce, a w czasie krótkich przerw zupełne rozluźnienie.

5. Wyczucie rytmu i ciężaru ciała w czasie i przestrzeni

 • ,,Marmurki” – swobodny taniec z towarzyszeniem muzyki, w czasie przerwy w muzyce przyjęcie pozy zastygłej w bezruchu.

6. Ćwiczenia rytmiczne

Dziecko wystukuje rytm do przysłowia:

Chłodny maj, dobry urodzaj.

Powtórzenie rytmicznie przysłowia z wystukiwaniem rytmu o podłogę:

- ze zmianą tempa (od wolnego do szybkiego),
- ze zmianą dynamiki (cicho - głośno),
- ze zmianą rejestrów (cienko – grubo).
 

7. Improwizacje melodyczne

Układanie melodii do przysłowia:

 ,,Gdy kukułka kuka w maju, spodziewaj się urodzaju.”

8. Wyczucie własnego ciała.

,,Kwiatek” – w miejscu, pozycja niska, zamknięta. Całe ciało stopniowo rozwija się i rośnie do góry a potem stopniowo zamyka się.

 

9. Wyczucie przestrzeni

"Złap motylka” – podskok w miejscu jak najwyżej aby złapać motylka.

10. Doskonalenie płynności ruchów

 • ,,Wiosenny wiatr ” – dowolne poruszanie chustką w różnych kierunkach

 

 

11. Wyczucie ruchów własnych do ruchów partnera

 • ,,Trop w trop” – rodzic wykonuje dowolne ruchy, a dziecko wiernie je odtwarza. Następnie zamiana w parach.
 • Wyczucie przestrzeni

,,Leśna muzyka” – swobodny dowolny taniec. Na przerwę w muzyce dziecko dotyka podłogi wymienionymi przez rodzica częściami ciała.

 

 

 • „Pamiątkowe zdjęcie” – dziecko ustawia się do fotografii – zdjęcie ma być wesołe (dziecko robi pozy i miny).

Miłej zabawy

p. Ania
grupa4