Jadłospis

Grupa V*********************************
„Czy słońce na niebie, czy deszcz z nieba leci
Idą do przedszkola z rodzicami dzieci.
W przedszkolu zabawek i książek bez liku,
Każdy ma tam miejsce przy małym stoliku.
Razem z naszą panią pilnie się uczymy,
Gdy czas na zabawę, chętnie się bawimy.
Powiem wam coś jeszcze! Nie mówcie nikomu,
Że my się czujemy w przedszkolu jak w domu!”
                                                  B. Szelągowska

******************************************
ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MARZEC
1. Dziecko wie, jak zachować się w czasie każdej pogody, aby nie narażać się na niebezpieczeństwo, dostosowuje ubiór do warunków atmosferycznych.
2. Dziecko umie przewidzieć skutki określonych zachowań na podstawie posiadanej wiedzy i zachowań.
3. Dziecko poznaje różne środowiska przyrodnicze.
4. Dziecko potrafi wypowiadać się na temat obserwowanych zjawisk opisując przyczynę i skutek ich powstawania.
5. Dziecko obserwuje z uwagą pracę ludzi wybranych zawodów.


Tematyka tygodniowa:
1. W MARCU JAK W GARNCU
2. ZWIERZĘTA PÓL I LASÓW
3. WIOSNA PUKA DO DRZWI
4. ZIELONY ŚWIAT


W tym miesiącu uczymy się :

Мульцікі-пульцікі

1. Што цікавіць ўсіх дзяцей, вельмі захапляе?
Гэта мульцік пра мышэй так іх забаўляе.
Ад яго ўсім малышам цяжка адарвацца.
Як тут ціхенька сядзець, як тут не смяяцца?

Прыпеў: Мульцікі-пульцікі... Гэта радасць для дзяцей.
Мульцікі-пульцікі... Да экранаў ўсе хутчэй!
Мульцікі-пульцікі... Кожны дзень я іх глядзу.
Сябра добрага сабе я і тут знайду.

2. Працавіты мурашок хатачку будуе,
Прыгажуня страказа лета ўсё танцуе.
Зло адрозніць ад дабра мульцік дапаможа.
Не, без мульцікаў пражыць з нас ніхто не зможа!

Прыпеў....