Jadłospis

"Konstruujemy gry"

Na ostatnich zajęciach matematycznych mieliśmy możliwość układania oraz rozgrywania prostych gier - ściganek. Była to okazja do rozwijanie zdolności do wysiłku intelektualnego w sytuacjach pełnych napięć oraz kształtowanie odporności emocjonalnej i wdrażanie do znoszenia porażki z nadzieją, że można ponownie i lepiej coś wykonać, a sukces jest osiągalny.

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 grupa5