LISTOPAD

ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

Tematyka tygodnia:

1. Moja rodzina.

2. Mój dom i inne domy.

3. Moje prawa i obowiązki.

4. Moje zdrowie i bezpieczeństwo.

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1