Muzeum Sleńdzińskich

Dnia 18. 11. 2019 r. na godzinę 13:00 wychodzimy na zajęcia plastyczne do Muzeum Sleńdzińskich. Prosimy o wpłacenie 7 zł u nauczycielek.

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1