W krainie liczb

Dodajemy, odejmujemy, porównujemy ...

Mamy 6 lat i już wiemy, że matematyka to królowa wszystkich nauk. Liczymy wszystko co można policzyć, dodajemy, odejmujemy co nam wpadnie w ręce, nazywamy wszystko co ma jakiś kształt. Matematyka jest wszędzie! Na ostatnich zajęciach doskonalimy swoje matematyczne umiejętności rozwiązując zadania matematyczne. Uczyliśmy się odwzorowywać zadania z treścią używając cyfr i znaków... 

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1 większy obrazek nr 2 większy obrazek nr 3 większy obrazek nr 4 większy obrazek nr 5