Jadłospis

GRUDZIEŃ

 


ZAMIERZENIA DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE

Tematyka tygodniowa:

1. Jak wyglądał świat przed milionami lat.

2. Idzie zima ze śniegiem.

3. Idą święta.

4. Projekt Przyjaźń.
grupa5