Czerwiec

 

Tematyka tygodniowa:

1.Dzieci z całego świata                                                                                                2.O czym brzęczą pszczoły?                                                                                          3.Pożegnania nadszedł czas                                                                                          4.Wkrótce wakacje !                                                                                              5.Bezpieczne wakacje

 

W tym miesiącu uczymy się:                                                                                                 

У зялёненькiм садочку  - piosenka w j. białoruskim                                                                        1)Ой, як весела ўлетку                                                                                                                         Матылькi лятаюць,                                                                                                                             У зялёненькiм садочку                                                                                                                 Птушачкi спяваюць          x2

 Прыпеў:  Цiў- цiў- цiў, цiў- цiў- цiў                                                                                                                   Птушачкi спяваюць.              x2

2)Ой, як цёпленька ўлетку                                                                                                            Дзеткi загараюць,                                                                                                                              У зялёненькiм садочку                                                                                                                Песенькi спяваюць.            x2

Прыпеў:  Ля-ля-ля, ля-ля-ля,                                                                                                                   Песенькi спяваюць.                x2

3)Ой, як казачна ўлетку                                                                                                                   Кветкi расцвiтаюць,                                                                                                                           У зялёненькiм садочку                                                                                                                       Вiшнi паспяваюць.            x2

Прыпеў:  Так-так-так, так-так-так,                                                                                                                     Вiшнi паспяваюць. Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.
większy obrazek nr 1