Jadłospis

Muzeum Podlaskie w Białymstoku

 

Pocztówka z Muzeum- moja pierwsza wizyta w Muzeum.

Dnia 2 października dzieci poznały historię białostockiego Ratusza, zwiedziły wystawę stałą i wystawy czasowe.  Podsumowaniem było zaprojektowanie przez dzieci pocztówki inspirowanej wizytą w Muzeum. Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 grupa6