Jadłospis

Listopad

Tematyka tygodniowa:

1.Polska- moja Ojczyzna                                                                                                                                                2.Moja rodzina, mój dom                                                                                                                                              3.Moje prawa i obowiązki                                                                                                                                              4.Moje zdrowie i bezpieczeństwo               

W tym miesiącu uczymy się:                                                                                                                                    "А-чу-чу" piosenka w j. białoruskim

1.А-чу-чу, а-чу-чу,                                                                                                                                                         Маннай кашы не хачу,                                                                                                                                                  А хачу я грэчкi,                                                                                                                                                            Што расце ля рэчкi.           x2

2.А-чу-чу, а-чу-чу,                                                                                                                                                          Я i грэчкi не хачу,                                                                                                                                                          А хачу цукерак,                                                                                                                                                            Толькi без паперак.           x2

3. А-чу-чу, а-чу-чу,                                                                                                                                                           Маннай кашы не хачу,                                                                                                                                                 Я i грэчкi не хачу,                                                                                                                                                         цукерак не хачу!                                                                                                                                                         Дуюся, не снедаю                                                                                                                                                         З ранку да абеду я.                                                                                                                                                       Што хачу, што не хачу,                                                                                                                                                  Я i сам не ведаю.                  x2

"Дружная сям’я" - piosenka

1. Маме буду памагаць, памагаць, памагаць
У кватэры прыб
iраць, прыбiраць, прыбiраць.
     Пр.: Мама, тата, брат
i я, брат i я, брат i я -
     Гэта дружная сям’я.

2. Таце буду памагаць, памагаць, памагаць
Разам нешта майстраваць, майстраваць, майстраваць.
     Пр.: Мама, тата, брат
i я, брат i я, брат i я -
     Гэта дружная сям’я.

3. Брату буду памагаць, памагаць, памагаць

I вучыцца, i гуляць, i гуляць, i гуляць.
     Пр.: Мама, тата, брат
i я, брат i я, брат i я -
     Гэта дружная сям’я.

 

"Katechizm Polskiego Dziecka"-wiersz

 Kto ty jesteś?
— Polak mały.
Jaki znak twój?
— Orzeł biały.
 Gdzie ty mieszkasz?
— Między swemi.
W jakim kraju?
— W polskiej ziemi.
 Czem ta ziemia?
— Mą Ojczyzną.
 Czem zdobyta?
— Krwią i blizną.
 Czy ją kochasz?
— Kocham szczerze.

A w co wierzysz?
— W Polskę wierzę.
 Coś ty dla niej?
— Wdzięczne dziecię.
Coś jej winien?
— Oddać życie.

 

"Niepodległość-trudne słowo"-piosenka

1).Niepodległość - trudne słowo.
Może ono znaczy coś ważnego w naszym życiu?
Kto mi wytłumaczy?
Tak to słowo - bardzo ważne.
Jeśli słuchać umiesz
To na pewno już niedługo łatwo je zrozumiesz.

Ref.: Uwięziony ptak nie śpiewa.
A czy wiesz dlaczego?
Bo nie spotkasz nigdy w klatce,
Ptaka szczęśliwego. (bis)

2).Czasem ktoś Ci nie pozwoli cieszyć się swobodą
i zamieszka bez pytania w twoim kraju z tobą.
Potem bardzo się panoszy, rządzi i wymaga.
Wreszcie mówi, że tak lepiej, że tobie pomaga.

Ref.: Uwięziony ptak nie śpiewa.
A czy wiesz dlaczego?
Bo nie spotkasz nigdy w klatce,
Ptaka szczęśliwego

3).Tak poznałam, zrozumiałam słowa najważniejsze.
Niepodległość znaczy wolność, słowa najpiękniejsze
Niepodległość znaczy wolność, słowa najpiękniejsze.                                                                                                                                                 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 grupa6