Jadłospis

 Styczeń

Tematyka tygodniowa:

1.Tak mija rok                                                                                                                                          2.Zwierzęta i ptaki zimą                                                                                                                            3.W karnawale same bale                                                                                                                          4.Babcia i dziadek                                

W tym miesiącu uczymy się:                                                                                                    "Мой дзядуля"- piosenka w j. białoruskim

1. Мяне завуць Мiколкай, а дзеда Мiкалаем.                                                                           Я яшчэ маленькi, ён столi дасягае!                                                                                         Мой дзядуля смелы, яго я паважаю.                                                                                       Ён добры i разумны, я яго кахаю.   x2

    Пр.:  Мой дзядуля, дзядуля, дзядуля,                                                                                           Вельмi моцна цябе прытулю я,                                                                                               Табе цёплыя словы скажу я,                                                                                                   Мой каханы i добры дзядуля.

2. У майго дзядулi пасiвелi скронi                                                                                                ад працы цяжкай шорсткiя далонi.                                                                                     Толькi не старэе вечна маладое,                                                                                              Гарачае, як сонца, сэрца залатое.   x2

    Пр.:  Мой дзядуля, дзядуля, дзядуля,                                                                                             Вельмi моцна цябе прытулю я,                                                                                               Табе цёплыя словы скажу я,                                                                                                   Мой каханы i добры дзядуля.

 

Babulia maładaja”-piosenka w  j. białoruskim

1.Miłaja babulia, tak ciabie lubliu ja,                                                                                     Ty maja siabrouka, ty maja siamja.                                                                             Łaskawa prytulisz,czuła pryhałubisz,                                                                           Baulka, babulia, rodnaja maja.

Ref. Babulka, z taboju szczyra ja siabruju,                                                                                      Babulka, ciabie piaszczotna pacałuju.                                                                                      Babulka, ty razkaży mnie darahaja,                                                                                          Babulka, jakoj  była ty maładaja.

2.Moj kachany tata ceły dzień zaniaty,                                                                                  Mamaczka taksama musić pracawać.                                                                                        Nawat u subotu chodzić na rabotu,                                                                                          I tamu z babuliaj ja liubliu hulać.

Ref. Babulka, z taboju szczyra ja siabruju,                                                                                      Babulka, ciabie piaszczotna pacałuju.                                                                       Babulka, ty razkaży mnie darahaja,                                                                                           Babulka, jakoj  była ty maładaja.

 

 

 

 

 

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 grupa6