Jadłospis

Marzec

 

Tematyka tygodniowa:

1.Zwierzęta z dżungli i sawanny                                                                                    2.Zwierzęta naszych pól i lasów                                                                                      3.Marcowa pogoda                                                                                                        4.Wiosenne przebudzenie                                                                                             

 

 W tym miesiącu uczymy się:                                                                                       "Biehła myszka pa darożcy"- piosenka w j. białoruskim

1.Biehła myszka pa darożcy,                                                                                             padarunak niesła koszcy,                                                                                               nie śniatanu, nie aładki,                                                                                                 a pszanicznyja ziarniatki.                                                                                           

2.Koszka jeści ich nie umieła,                                                                                           myszku zjeści zachacieła,                                                                                               a paśla parazważała                                                                                                     z myszkaj toj pasiabrawała.

3.Pra uczynak mudraj koszki                                                                                             chaj padumajuć choć troszki                                                                                         i darosłyja i dzieci                                                                                                         pierad tym jak nieszta zjeści.

 

"Вясна"- piosenka w j.białoruskim

1. Я вясну гукаю, я вясну гукаю,
прылятайце птушкi
з сонечнага краю 
я вясну гукаю. 

2. Я вясну гукаю, я вясну гукаю,
выбягайце кветкi
з пушчы цёмнай, гаю 
я вясну гукаю.

3. Я вясну гукаю, я вясну гукаю,
выплывай вясёлка
там з-за небакраю, 
я вясну гукаю.

                                                        Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 grupa6