Jadłospis

Zapraszamy do udziału w konkursach plastycznych!

1. Konkurs rodzinny "Pani Wiosna"

Serdecznie zapraszamy do udziału w  IV Miejskim Konkursie Rodzinnym pt. Pani Wiosna organizowanym przez Przedszkole Niepubliczne Poziomka w Białymstoku objętym Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Białegostoku.  
Konkurs polega na przygotowaniu przestrzennej postaci Pani Wiosny i skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym 2,5 -6 lat i ich rodzin (rodziców, dziadków).                        Prace konkursowe należy dostarczyć do przedszkola do grupy VI w terminie do 11 marca 2020r.

    Konkursu zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: 
 
I etap: 1. Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Przedszkola Niepublicznego POZIOMKA w Białymstoku dnia 13 marca 2020r. dokonuje pierwszego wyboru zwycięskich prac. 

Komisja Konkursowa podczas oceny poszczególnych prac będzie brała pod uwagę następujące kryteria: 
✓ przestrzenność pracy, 
✓ prezentację ogólną, estetykę i staranność, 
✓ kolorystykę, 
✓ pomysłowość i oryginalność, 
✓  zespołowość. 

II etap: 1. Drugiego etapu wyboru spośród pozostałych prac dokonują internauci na profilu facebookowym Przedszkola Niepublicznego Poziomka znajdującym się pod adresem https://www.facebook.com/poziomkabialystok/ w terminie od 16 marca 2020r. od godziny 12.00 do 20 marca 2020r. do godziny 12:00. 
2. Na facebooku Przedszkola Niepublicznego Poziomka zostaną zamieszczone prace uczestników. W przypadku bardzo dużej liczby zgłoszonych prac Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do wyboru 20 najlepszych prac, które wezmą udział w głosowaniu internautów. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej przedszkola:   www.poziomkabialystok.pl .

 

2. Konkurs plastyczny "W kolorach... Ekologia wokół nas"

Serdecznie zapraszamy  do udziału w konkursie dzieci 6-letnie                                        1. Konkurs polega na samodzielnym  wykonaniu pracy plastycznej o dowolnej treści               ekologicznej przy zastosowaniu różnorodnych barw oraz kształtów. 

2. Format pracy: A3 lub A4(blok techniczny, różnorodne materiały plastyczne)

3.Technika pracy:  dowolna, ale płaska; bez naklejania gotowych elementów np.           wyciętych z gazet -  techniki przestrzenne nie będą brane  pod uwagę

4.Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę plastyczną, która powinna być     wykonana indywidualnie. Prace zbiorowe wykluczone.

5.Z każdej placówki może wpłynąć maksymalnie sześć  prac w każdej kategorii. 

 

6. Prace należy dostarczyć do grupy VI do 16.03.2020r.

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.