Jadłospis

  ,,Wiasna"- słuchanie i nauka piosenki       w j. białoruskim 27.03.2020r.

Witam wszystkich serdecznie  w piątkowy poranek i zapraszam do wspólnej zabawy!

„Wiasna”- słuchanie i nauka piosenki w j. białoruskim

27.03.2020r.- edukacja muzyczna

 

Cele:

 • Zapoznanie dziecka ze słowami i melodią piosenki.
 • Zwrócenie uwagi na śpiew umiarkowaną siłą głosu.
 • Rozbudzenie zainteresowań muzycznych na drodze obcowania z dźwiękiem.
 • Kształtowanie poczucia rytmu.                  

 

Przebieg:                                                                                                                                            Wprowadzenie:                                                                                                                                                1.Muzyczne powitanie-śpiewane powitania na dowolną melodię np.; Dzień dobry, witam Was- rozmaite kombinacje muzyczne.

Część właściwa:                                                                                                                                                        1.Słuchanie piosenki- załącznik- piosenka Wiasna.                                                                                2.Zapoznanie ze słowami i wyjaśnienie niezrozumiałych słów.

Вясна                                                                                                                                                                           . 1.Я вясну гукаю, я вясну гукаю,                                                                                                                     прылятайце птушкi                                                                                                                                                       з сонечнага краю x2                                                                                                                                                     я вясну гукаю.

 2. Я вясну гукаю, я вясну гукаю,                                                                                                                       выбягайце кветкi                                                                                                                                                        з пушчы цёмнай, гаю x2                                                                                                                                             я вясну гукаю

 3. Я вясну гукаю, я вясну гукаю,                                                                                                                  выплывай вясёлка,                                                                                                                                                там з-за небакраю, x2                                                                                                                                                я вясну гукаю.

Dla ułatwienia w nauce:

1.Ja wiasnu hukaju, ja  wiasnu  hukaju                                                                                                            pryliatajcie ptuszki                                                                                                                                                      z  soniecznaho kraju x2                                                                                                                                              ja wiasnu hukaju

2.Ja wiasnu hukaju, ja wiasnu hukaju                                                                                                            wybiahajcie kwietki                                                                                                                                                    z puszczy ciomnaj, hukaju x2                                                                                                                                        ja wiasnu hukaju.

3.Ja wiasnu hukaju, ja wiasnu hukaju                                                                                                                 wypływaj wiasiołka,                                                                                                                                                 tam z-za niebakraju x2                                                                                                                                               Ja wiasnu hukaju.

Wyjaśnianie słów- słowniczek:                                                                                                                         wiasna- wiosna

kwietki- kwiaty

wiasiołka- tęcza

ptuszki- ptaki

hukaju- wzywam, wołam

wybiahajcie- wybiegajcie

3.Rozmowa na temat piosenki:                                                                                                                                 Jaki nastrój ma piosenka ?                                                                                                                                             Z ilu zwrotek się składa? Czy ma refren?                                                                                                                   O czym jest w niej mowa?

4.Nauka słów piosenki, metodą ze słuchu. Powtarzanie słów każdej zwrotki, krótkie wyjaśnienie znaczenia trudniejszych słów. Mówimy w różnym tempie słowa piosenki; wolno, szybko, a dziecko powtarza. Następnie mówimy cicho, głośno lub umiarkowanie, dziecko powtarza.

5.Rytmizowanie tekstu z równoczesnym uderzeniem prawą, a następnie lewą ręką o uda, kolana. Wystukiwanie rytmu tupiąc, klaszcząc itp.

6. Śpiew piosenki przez nauczyciela/rodzica całą piosenkę. Dziecko nuci melodię mormorando. Śpiewanie poszczególnych wersów- dziecko powtarza.

7.Zabawa  Jak echo. Śpiewanie piosenki wspólnie z rodzicem. Rodzic śpiewa pierwszy i trzeci wers każdej  zwrotki, a dziecko  jak echo odpowiada, śpiewając wersy- drugi i czwarty.

8.Wspólna próba śpiewania całej piosenki.                                                                                                Oczywiście, jeśli dany fragment sprawia trudność- kilkakrotnie go powtarzamy.

9. Ćwiczenia oddechowe- wydłużenie fazy wydechowej.                                                                                  Wiosenne kwiaty- dziecko zajmuje miejsce przy stoliku. Przed nim leżą wycięte kolorowe kwiatki (lub wycinamy wspólnie  wykorzystując gazety, papier ozdobny). Zadaniem dziecka jest przeniesienie jak największej liczby kwiatków do swojego ogródka za pomocą słomki.

Zakończenie

1.Ćwiczenia uspakajające. Dziecko kładzie się na plecach, na dywanie, zamyka oczy, i spokojnie oddychając, odpoczywa.( możemy wykorzystać muzykę relaksacyjną).

W ramach utrwalenia- przez kolejne dni:

 • śpiew piosenki w różnych sytuacjach z „uatrakcyjnieniami”, typu- śpiew  głośno,  cicho,  wysoko, lub nisko.
 •  proponuję wcielić się  rolę choreografa i ułożyć  układ ruchowy do piosenki.
 • urozmaicamy śpiewanie układając akompaniament wykorzystując instrumenty domowe np.; łyżeczki itp.
 • ponadto, proszę o utrwalanie piosenki  Biehła myszka po darożcy ( dzieci powinne umieć)- załącznik-aranż i załącznik-tekst.

 

Przyjemnego śpiewania!

Pani Danusia Tymoszewicz

 

 


 

 Załącznik(i):   
 • Biegla myszka.mp3  (6.91 MB)
 • Biehla myszka pa darozcy.docx  (11.30 KB)
 • Wiasna.mp3  (3.02 MB)


 • Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.