Jadłospis

Długi, krótki lub najdłuższy, najkrótszy- zabawy matematyczne- 16.04.2020 r.

Długi,krótki”- zabawy matematyczne

16.04.2020r.

 

Cele:                                                                                                                                                                  1.Rozwijanie umiejętności mierzenia, mierzenie długości stopami, krokami.                                                    2.Utrwalenie znajomości figur geometrycznych.                                                                                                          3.Utrwalanie znajomości pojęć długości od najkrótszego do najdłuższego.                                                              4.Doskonalenie umiejętności określania położenia przedmiotu w przestrzeni.                                                5.Reagowanie na pauzę w muzyce.                                                                                                                        6.Uważne słuchanie poleceń.                                                                                                        

Pomoce dydaktyczne: pudełko- skrzynia; muzyka Marsz Turecki A. Mozarta;tasiemki lub wstążki  w kolorze: żółty,czerwony;  paski z kolorowego papieru- niebieskie, czerone, żółte; koperta z paskami różnej długości; linijka; miarka krawiecka.

Przebieg:                                                                                                                                 
1. „Taniec wstążek”- zabawa ruchowa do muzyki Marsz Turecki W.A.Mozart
     
         

 


Dziecko porusza się w rytm muzyki. Na pauzę zatrzymuje się i przed sobą układa ze wstążki, lub tasiemki podaną przez rodzica  figurę geometryczną (kwadrat, prostokąt, trójkąt, koło).
2 ,,Długi czy krótki pasek’’-  zabawa matematyczna ( można wykorzystać kolorowy papier- wycinanki)
Na dywanie rozłożone są na trzech tacach paski w kolorze niebieskim, żółtym i czerwonym. Dorosły prosi, aby dziecko wybrało trzy paski po jednym z każdego koloru, ułożyło jeden pod drugim i porównały ich długość. Kiedy stwierdzi, że są takiej samej długości jeden z pasków zwija w harmonijkę, a drugi w rulonik. Następnie wypowiada się na temat różnic tych pasków, dochodzi jednak do wniosku, że po zwinięciu paska w harmonijkę i w rulonik nie zmienia się jego długość.
3 ,,Połóż pasek’’ - zabawa ruchowa z wykorzystaniem muzyki Marsz Turecki
Podczas zabawy dziecko na pauzę i komendę kładzie pasek przed sobą, z prawej strony, z lewej strony, za sobą, na głowie.
4.
„Długi, krótki”- ćwiczenia w mierzeniu długości                                                                                                                        Ćwiczenia dotyczące zrozumienia stałości miary.                                                                                                                  D, układa z tasiemek  dwie drogi (każda składa się z czterech kawałków  w tym samym kolorze, np. droga czerwona i droga żółta).

pages/grupa7/2020-04-14,2036;Kurka_czubatka_-_15042020/Drogi_rownolegle.jpg                                                                                                                                    Dwie drogi równoległe.                                                                                                                                              D. pyta:                                                                                                                                                                         Czy obie drogi mają taką samą długość?                                                                                                         Jedna z dróg zakręca.

pages/grupa7/2020-04-14,2036;Kurka_czubatka_-_15042020/Drogi_1.jpg                                                                                                                                          − pomyśl czy teraz drogi mają taką samą długość?                                                                                                      − dlaczego uważasz , że czerwona droga jest dłuższa?                                                                                              Wracamy jeszcze raz do pierwszego przypadku.                                                                                                          − Czy drogi mają taką samą długość?                                                                                                                           − Dlaczego tak uważacie?                                                                                                                             Następnie jedną drogę układamy prosto.  Druga zakręca i zakręca.                                                           

pages/grupa7/2020-04-14,2036;Kurka_czubatka_-_15042020/Drogi_2.jpg                                                                                                                                     − Czy drogi nadal mają taką samą długość?                                                                                                                  − Jak można udowodnić, że są tej samej długości?                                                                                                      (Drogi mają taką samą długość, bo nadal są te same cztery kawałki tasiemki, tylko przesunięte).                             • Mierzenie szerokości dywanu stopa za stopą.                                                                                                      Zadanie wykonywać najlepiej na małym dywanie.W wykonaniu uczestniczy dziecko i osoba prowadząca.            Dziecko mierzy szerokość dywanu, stawiając stopę przed stopą (palce jednej stopy dotykają pięty drugiej stopy) i głośno licząc.                                                                                                                                                    Rozmowa z dzieckiem:                                                                                                                                                − Dlaczego wyszły  różne wyniki?                                                                                                                                − Czy nasze stopy są jednakowej długości?                                                                                                                • Mierzenie długości dywanu krokami.                                                                                                    Wykorzystujemy najlepiej mały dywan, lub wyznaczoną przestrzeń.                                                                        Dziecko  i osoba prowadząca mierzy długość dywanu krokami, które głośno liczy i zapisuje wynik na   kartce        ( odtwarzanie zapisu graficznego cyfr).                                                                                                              Rozmowa z dzieckiem:                                                                                                                                                  − Dlaczego wyszły różne wyniki?                                                                                                                                − Z czym jest związana długość naszych kroków? (Ze wzrostem).                                                                             • Pokaz linijki, miarki krawieckiej.                                                                                                                              Linijka, mały dywan.                                                                                                                                                    Osoba prowadząca przy pomocy dziecka  mierzy linijką  i miarką krawiecką długość małego dywanu.                5.,,Który długi, który krótki’- ćwiczenie matematyczne
Dziecko otrzymuje kopertę z paskami różnej długości. Dziecko układa paski od najkrótszego do najdłuższego  paska zaczynając od lewej strony.

6.Wykonanie kart pracy zgodnie z tematyką.                                                                                                          • Karta pracy, cz. 4, s. 7.                                                                                                                                        Olek i Ada zastanawiają się, która tasiemka jest dłuższa. Zastanówcie się, jak to sprawdzić. Kolorowanie tasiemek. Kończenie rysowania kurcząt według wzoru. Kolorowanie trzeciego kurczęcia, licząc od prawej strony   • Karta pracy, cz. 4, s. 8.                                                                                                                                                Kolorowanie tak samo puzzli ze zdjęciami dorosłych zwierząt i ich dzieci. Nazywanie mam i ich dzieci. Czytanie całościowe nazw zwierząt przedstawionych na zdjęciach (5-latki) lub samodzielne (6-latki). Naklejanie ich zdjęć w odpowiednich miejscach.

 

 

Temat: „Mały kurczaczek“- składanie papieru wg. instrukcji- płaskie origami

Cele:                                                                                                                                                                        1.Kształcenie umiejętności właściwego dobierania kolorów                                                                                        2.Rozwijanie sprawności manualnej                                                                                                                  3.Doskonalenie cięcia nożyczkami

Pomoce dydaktyczne:lustracja, rozsypanka literowa, sylabowa;  kartkartka żółta, kartka czerwona i czarna z narysowanymi kółkami, nożyczki, klej;

Przebieg:

1.Oglądanie ilustracji i wypowiedzi dziecka na temat ilustracji- zwrócenie uwagi na poprawność gramatyczną podczas wypowiedzi.

2. Rozsypanka literowa i sylabowa-  dziecko ma za zadanie ułożyć z liter wyraz kurczak- załącznik- rozsypanka literowa i sylabowa

kur

czak

 

k

u

r

c

z

a

k

 

3. „Kurczak“- zapoznanie ze sposobem wykonania pracy.                                                                                       Pierwszy etap:                                                                                                                                                                - wycinamy 6 żółtych kółek- doskonalimy cięcie po linii.( 1- 10 cm; 4- 6 cm; 1-4 cm)                                              - wycinamy 3 czerwone kółka.(3- 6 cm)                                                                                                                       -wycinamy 2 czarne kółka (2- 4 cm)

Drugi etap:                                                                                                                                                                     - składamy kółka na pół- uczymy się precyzji.

Trzeci etap                                                                                                                                                                     - sklejamy wg. instrukcji- nabieramy odpowiednią ilość kleju i zachowujemy estetykę podczas klejenia.

 

 

 

 

I wyszedł nam wspaniały kurczak!

 

Proponuję obejrzeć filmik: Jak narysować kurczaka?

 

 

 

I spróbować samodzielnie narysować i pokolorować kurczaka!

Miłej zabawy!

pani Danusia TymoszewiczZałącznik(i):   
  • rozsypanka.docx  (10.46 KB)


  •