Jadłospis

Moja miejscowość, mój region

Temat: „Biały stok””- rozmowa z wykorzystaniem animacji filmowej i ilustracji

28.04.2020r.

 

Cele:

 • zapoznanie i utrwalenie wiadomości na temat miasta Białystok,
 • zapoznanie z  legendą o swojej miejscowości, 
 • rozbudzenie zainteresowań miastem, w którym mieszkamy,
 • kształtowanie poczucia własnej tożsamości regionalnej,
 • rozwój mowy, wzbogacanie słownika,
 • utrwalenie  swojego adresu.

 

Pomoce dydaktyczne: rysunek rozłożonej koperty, klej,  albumy, pocztówki, zdjęcia, litery BIAŁYSTOK,  napisy, ilustracje, nitki.

Przebieg:

1.Oglądanie mapy Polski: wyjaśnienie czym jest mapa i do czego służy. Zwrócenie uwagi na występującą na niej kolorystykę; wyjaśnienie, co oznaczają kolory.

Karta pracy, cz. 4, s. 28. Czytanie całościowe zdania To mapa Polski. Czytanie samodzielne (6-latki) lub z N. (5-latki) napisów odszukanych w naklejkach: Wisła, stolica, Bałtyk, Tatry. Naklejanie ich w odpowiednich miejscach na mapie.                                                                                                                                                               D.pyta:                                                                                                                                                                          − Co to jest Bałtyk?                                                                                                                                                      − Gdzie się znajduje?                                                                                                                                                      − Jak nazywa się stolica Polski?                                                                                                                            Zaznaczenie na mapie miejscowości w której mieszka.                                                                             http://www.mapa-google.pl/polska/

Utrwalamy swój adres zamieszkania.

2.Wykonanie koperty z adresem. (Przygotowujemy rysunek rozłożonej koperty, klej, nożyczki) Dziecko wycina rysunek rozłożonej koperty; zagina go wzdłuż przerywanych linii i skleja w odpowiednich miejscach. Zapisanie przez D. na kopercie adresu zamieszkania podanego przez dziecko- załącznik- koperta                             Możemy wykorzystać:                                                                                                                                              Jak wykonać kopertę- origami

lub

3.Zapoznanie z legendą powstania miasta Białegostoku na podstawie animacji filmowej lub opowiadania osoby dorosłej.                                                                                                                                                        Legenda o powstaniu Białegostoku- animacja

Powstanie Białegostoku

Pewnego dnia książę litewski Giedymin polując w Puszczy Bielskiej zapędził się za turem czy też jeleniem na jej północno-zachodni skraj, aż hen w pobliże granicy z Mazowszem. Wieczór już zapadł, gdy wreszcie dopadł zwierza nad bezimiennym potokiem. Do najbliższego zamku w Surażu był spory szmat drogi, a w tej bezludnej okolicy nie było nawet dworzyszcza łowieckiego, jakie książęta zwykli zakładać ku swej wygodzie. Nic dziwnego zresztą, ziemie te od niedawna należały do Litwy, a choć możnowładcy domagali się, by je na zawsze zatrzymać, książę nie był pewien, czy za parę lat znów nie wrócą pod władanie Mazowsza. Co prawda w pobliżu znaleziono kilka bud mieniących się szumnie domami i nazywanych przez mieszkańców Starą Wsią, ale książę wolał spędzić noc w naprędce skleconym szałasie niż w pełnym zaduchu domostwach. Kopnęli się żwawo osacznicy i rychło na jednym z piaszczystych pagórków stanął książęcy namiot. Podczas gdy strzelcy zajęci byli ćwiartowaniem ubitej zwierzyny, książę odpoczywał nad strumieniem. Był dosyć wartki i w przeciwieństwie do innych rzek i strumieni w tej części puszczy - czysty. Pewnie dlatego, że dno miał piaszczyste i nie płynął jak inne rzeki wśród torfów.
- Czysty, biały stok - powiedział książę
- Można by nad nim zbudować dwór myśliwski, albo wieś założyć.
Woli książęcej stało się zadość. Wkrótce nad strumieniem wybudowano dwór, a potem i wieś o nazwie Biały Stok".

4. Odpowiadanie na pytania:                                                                                                                                      - Jak miał na imię litewski książę ?                                                                                                                               -Gdzie polował książę ?                                                                                                                                               -Jak powstał Biały stok ?

5. Oglądanie filmu edukacyjnego Poznajemy Białystok

oraz ilustracji- załącznik- ilustracje Białystok

6.Rozsypanka literowa- załącznik –litery (Proszę wyciąć i złożyć do koperty do zabaw z literami w domu)

Wytnij litery i ułóż nazwę BIAŁYSTOK

7. Ćwiczenia w czytaniu                                                                                                                                              Na początek rozgrzewka. Nauka sylab z rysunkami po polsku- film

 

Dopasowywanie napisów do ilustracji – załącznik- napisy Białystok  i załącznik- ilustracje Białystok

OPERA PODLASKA; PAŁAC BRANICKICH; KOŚCIÓŁ FARNY; PAŁACYK GOŚCINNY; ZBROJOWNIA; RATUSZ; TEATR DRAMATYCZNY; SOBÓR ŚW. MIKOŁAJA.

Analiza i synteza słuchowa. Dziecko dzieli podane słowa na sylaby i głoski.

8.Puzzle- układanie  pociętych widokówek  (lub 2 zdjęć, rozcięcie obrazków na 5-6 lub więcej części) przedstawiających charakterystyczne miejsca w Białymstoku. Określanie, co przedstawiają.

Puzzle dla dzieci Białystok

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/budowle/228268-bia%C5%82ystok-dla-tropicieli-z-przedszkola-mali-podr%C3%B3%C5%BC

Puzzle dla dorosłych Białystok -Moje miasto

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/krajobrazy/135450-moje-miasto-bia%C5%82ystok

9.Rozmowa na temat charakterystycznych miejsc w swojej miejscowości.                                                            D: zadaje pytania. Dziecko odpowiada. Zwrócenie uwagi na poprawność wypowiedzi dziecka.(wypowiadanie się całym zdaniem popranym pod względem gramatycznym)                                                                                          – Z czego znane jest nasze miasto?                                                                                                                                – Co jest najbardziej charakterystyczne w naszej miejscowości?                                                                                  – Co się wam najbardziej podoba?

10.Zabawa dramowa  Zareklamuj swoją miejscowość.                                                                                              Dziecko tworzy w parze z osobą dorosłą lub rodzeństwem krótkie dialogi zachęcające turystów do odwiedzenia swojej miejscowości.

11.Rytmizowanie tekstu Mój Białystok mnie zachwyca!                                                                                Dziecko powtarza za osobą dorosłą prosty tekst: Mój Białystok mnie zachwyca  Następnie  wyklaskują go w prostym rytmie, wytupują, uderzają dłońmi w kolana i o podłogę.

12. Układanie kompozycji ze sznurka i kolorowych nici „Zabawa z nićmi.                                                     Dziecko wybiera miejsce, zabytek Białegostoku i układa kompozycję ze sznurków- rozwijanie zainteresowań plastycznych poprzez wykonanie obrazka z nietypowego materiału.

13.Audycja muzyczna Jestem sobie Podlasianka

Do wykonania:

 • Karta pracy, cz. 4, s. 20. Dzieci rysują szlaczki po śladach, a potem – samodzielnie. Następnie naklejają w ramce widokówki, zdjęcia albo rysują ważne miejsca ze swojej miejscowości. Rysują po śladzie, bez odrywania kredki od kartki.
 • Karta pracy, cz. 4, s. 25. Rysowanie po liniach od obrazków dzieci do zdjęć miejscowości, w których mieszkają. Rysowanie po śladzie drogi babci i dziadka do domu.
 • Karta pracy, cz. 4, s. 26. Określanie, co przedstawiają zdjęcia. Odszukanie w naklejkach zdjęć podobnych krajobrazów i naklejenie ich obok odpowiednich zdjęć. Rysowanie takiego samego rysunku po prawej stronie, jaki jest po lewej stronie. Określanie, co znajduje się w rogach rysunków.

 

Temat:„Monety”- zabawa matematyczna

Cele:

 • rozwijanie umiejętności dodawania  zakresie 10,
 • przedstawianie działań  zapisie,
 • rozwiązywanie zadań matematycznych- rozwijanie logicznego myślenia.

 

Przebieg:

Przygotowujemy monety:1,2,3( mogą być monety plastikowe- zabawki) oraz kartoniki z cyframi i znakami matematycznymi.                                                                                                                                                  Liczenie - dodawanie na cukierkach dla dzieci

Liczenie - dodawanie na zabawkach dla dzieci

Zadanie 1.Ułóżcie  monety od najmniejszej do największej wartości.

http://przedszkole.wilamowice.pl/wp-content/uploads/2020/04/IMG_20200422_180401-300x225.jpg

Zadanie 2. Powtórzcie znak mniejszości < , większości > i równa się = .                                                            Wstawcie odpowiedni znak  pomiędzy monetami.

http://przedszkole.wilamowice.pl/wp-content/uploads/2020/04/IMG_20200422_181634-225x300.jpghttp://przedszkole.wilamowice.pl/wp-content/uploads/2020/04/IMG_20200422_181124-225x300.jpg

http://przedszkole.wilamowice.pl/wp-content/uploads/2020/04/IMG_20200422_181623-225x300.jpghttp://przedszkole.wilamowice.pl/wp-content/uploads/2020/04/IMG_20200422_181601-225x300.jpg

http://przedszkole.wilamowice.pl/wp-content/uploads/2020/04/IMG_20200422_181749-1-225x300.jpghttp://przedszkole.wilamowice.pl/wp-content/uploads/2020/04/IMG_20200422_181726-225x300.jpg

Zadanie 3. Przeliczcie monety na różne sposoby według podanych przykładów. Przedstawiamy działania w zapisie. 

Układamy treść do podanych przykładów.

http://przedszkole.wilamowice.pl/wp-content/uploads/2020/04/IMG_20200422_184041-300x225.jpghttp://przedszkole.wilamowice.pl/wp-content/uploads/2020/04/IMG_20200422_184154-300x225.jpghttp://przedszkole.wilamowice.pl/wp-content/uploads/2020/04/IMG_20200422_190240-300x225.jpghttp://przedszkole.wilamowice.pl/wp-content/uploads/2020/04/IMG_20200422_184656-300x225.jpg http://przedszkole.wilamowice.pl/wp-content/uploads/2020/04/IMG_20200422_185555-300x225.jpghttp://przedszkole.wilamowice.pl/wp-content/uploads/2020/04/IMG_20200422_190847-300x225.jpghttp://przedszkole.wilamowice.pl/wp-content/uploads/2020/04/IMG_20200422_191317-300x225.jpg

Zadanie 4. Układanie monet zgodnie z rytmem. D: układa przed dzieckiem  monety Np. 1,2,5, 1,2,5 itd. Układamy do 5 sekwencji. Możemy układać w innej kombinacji.

Dla rozprężenia!                                                                                                                                                            „Głowa ,ramiona ,kolana ,pięty”- zabawa ruchowa ze śpiewem                                                 

 

Głowa, ramiona, kolana pięty                                                                                                                                       Kolana, pięty, kolana, pięty                                                                                                                                       Głowa, ramiona, kolana, pięty                                                                                                                                       Oczy, uszy, usta, nos.

 Do wykonania:

• Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s 75. Liczenie, o ile kratek środki kwiatów są oddalone od linii. Rysowanie pod linią kwiatów, których środki są oddalone o tyle samo kratek.

 

Powodzenia!

p. Danusia T.Załącznik(i):   
 • Napisy- Bialystok.docx  (10.70 KB)
 • cyfry 000028.pdf  (246.10 KB)
 • ilustracje Bialystok.docx  (4.10 MB)
 • koperta.docx  (37.92 KB)
 • litery 000027.pdf  (227.26 KB)
 • litery 000029.pdf  (231.54 KB)
 • litery 000033.pdf  (231.44 KB)
 • litery 000034.pdf  (230.13 KB)


 •