Jadłospis

Moja Ojczyzna- 05.05.2020r.

 

Temat : „Symbole narodowe”- rozmowa kierowana                                       

Cele:

  • Zapoznanie z symbolami narodowymi
  • kształtowanie przynależności narodowej oraz postaw patriotycznych.
  • Rozwijanie sprawności manualnej

 

Przebieg:                                                                                                                                                            1.Układanie z rozsypanki literowej napisu  POLSKA                                                                                              ( wykorzystujemy litery z zajęć 28.04.2020r.)

2.Słuchanie wiersza  Ewy Stadtmüller  „Kim jesteś”?                                                                                          Czy wiesz, kim jesteś?                                                                                                                                                     − To oczywiste!

Co ci jest bliskie?

− Znaki ojczyste.

Ojczyste barwy

− biało – czerwone.

Ojczyste godło

− orzeł w koronie.

Ojczyste w hymnie

− mazurka dźwięki, no i stolica

− miasto syrenki.

I jeszcze Wisła

co sobie płynie:

 raz na wyżynie,

raz na równinie,

i mija miasta

prześliczne takie…

− Już wiesz, kim jesteś?

− Jestem Polakiem

3.Rozmowa na temat wiersza.                                                                                                                                    D. pyta:                                                                                                                                                                         − O jakich znakach ojczystych jest mowa w wierszu?                                                                                                   − Jakie są nasze barwy narodowe?                                                                                                                               − Jak wygląda nasze godło?                                                                                                                                           − Jak się nazywa najdłuższa rzeka w Polsce?                                                                                                             − Kim jesteśmy, jeśli mieszkamy w Polsce?

4.Słuchanie piosenki „Jesteśmy Polką i  Polakiem”.

5.Filmik edukacyjny „Polskie Symbole Narodowe - Polak Mały

6.Rozwiązywanie zagadek „Symbole Narodowe”


Poprawne wskazywanie i nazywanie symboli.
Dzielenie wyrazów na sylaby.
Wyróżnianie pierwszej i ostatniej głoski.


Na czerwonej tarczy,
widnieje biały orzeł w koronie.
Kto tego symbolu nie zna,
niech ze wstydu zaraz spłonie.(godło)

Powiewa ona, gdy wiatr się zerwie,
a na niej biel jest i czerwień. (flaga)

Zwie się Mazurek Dąbrowskiego,
choć Wybicki jest autorem.
Pieśnią jest państwa polskiego,
Polski trzecim jest symbolem. (hymn)

Wyjaśniamy dziecku przyczyny, dla których powinny okazywać szacunek symbolom narodowym (np. poprzez prawidłową postawę podczas śpiewania hymnu narodowego oraz odpowiednie poszanowanie dla wszystkich symboli narodowych), np.:
- symbolizują całą historię naszego kraju,                                                                                                                     
- powinny się kojarzyć z dumą i zadowoleniem z faktu, że jesteśmy Polakami,                                                         - symbolizują wolność i niepodległość naszego kraju i jego mieszkańców.                                                 

7.POLSKA zagadki tematyczne- godło, flaga… 

8.Oglądanie flagi Polski                                                                                                                                      Dlaczego polska flaga jest biało-czerwona?

9.Oglądanie godła Polski

-Opisywanie jego wyglądu: wyjaśnienie, dlaczego właśnie orzeł znalazł się w godle.                                                -Zwrócenie uwagi na kolorystykę( odniesienie jej do barw narodowych).                                                                    -Wyjaśnienie, w jakich miejscach można zobaczyć godło państwowe.

10.Słuchanie legendy o Czechu, Lechu i Rusie ( Skąd się wzięło godło Polski?)                                      Czytamy dzieciom  legendę lub słuchamy oglądając film edukacyjny,  a następnie zadajemy pytania do treści tekstu. Dziecko powinno postarać się odpowiadać pełnymi zdaniami. Tłumaczymy  dzieciom, że legenda to taka opowieść przekazywana ustnie z pokolenia na pokolenie, zawiera trochę prawdy i trochę fantazji, dotyczy głównie osób lub miejsc.

Legenda o Lechu, Czechu i Rusie

Legenda o Czechu, Lechu i Rusie

Dawno temu, gdy w Europie dopiero powstawały państwa, trzej bracia Słowianie: Lech, Czech i Rus, wędrowali po wielkim terytorium między dwiema rzekami: Odrą i Dnieprem. Lech, Czech i Rus nie byli zwykłymi braćmi – byli wodzami swoich plemion, i wędrowali ze swoimi ludami, szukając miejsca, w którym mogliby osiąść. Przemierzali wielkie połacie pól i lasów. Wędrowali wśród leśnych ostępów, pomiędzy korytami wielkich rzek, wśród pięknych jezior. Nie była to łatwa podróż- musieli się mierzyć z dziką przyrodą i niebezpieczną leśną zwierzyną. Bracia jednak wiedzieli, że są odpowiedzialni za swoje plemiona, więc muszą znaleźć bezpieczne miejsce, które zapewni ich ludziom możliwość rozwoju. Czekali więc na szczególne znaki, które mogły im podpowiedzieć najwłaściwszy z możliwych wyborów.
Pewnego razu bracia zatrzymali się na pięknej polanie w pobliżu jeziora. Usiedli pod prastarym, rozłożystym, wielkim dębem. Odpoczywali w cieniu wielkiego drzewa i rozprawiali o swej wędrówce. Nagle ich oczom ukazał się piękny, dostojny ptak, który patrzył na nich ze swojego gniazda groźnym, przenikliwym spojrzeniem. Tak zachwycającego ptaka-dumnego i wielkiego- jeszcze nie widzieli-był to orzeł biały. Lech, śledząc spojrzenie ptaka, wstał i rozejrzał się po okolicy-rzeczywiście było na co patrzeć, nie dziwił go teraz zadumany wzrok króla przestworzy … tak, to z pewnością było królestwo białego orła, a skoro wybrał sobie tu dom, to musi być znak, na który on, Lech, tak długo czekał! Nie mógł się mylić-postanowił, że zostanie tu wraz ze swoim ludem.
Czech i Rus ze zrozumieniem przyjęli słowa brata. Pogodzili się z jego decyzją, bo wiedzieli, że prędzej czy później każdy z nich pójdzie swoją drogą. Czech po krótkim namyśle wybrał drogę na południe, Rus postanowił udać się na wschód.
Lech wiedział, że dokonał dobrego wyboru! Jego gród stawał się coraz większy, piękniał, przybywało w nim domostw, dookoła grodu wił się obronny mur. Gród przypominał wielkie gniazdo gościnnego orła, dlateg
o miejsce to nazwano Gnieznem.
Wiele lat później Gniezno zostało pierwszą stolicą Polski, a dumny orzeł , który był dla Lecha dobrym znakiem, stał się symbolem Polski , o którym do dziś przypomina nam państwowe godło.

11. Pytania do tekstu:                                                                                                                                                 – Jak nazywali się trzej bracia, o których była mowa w opowiadaniu?                                                                       – Który z braci zafascynował się orłem?                                                                                                                     – Dlaczego bracia wędrowali ze swymi ludami?                                                                                                           – Czy ich wędrówka była bezpieczna?                                                                                                                         – Od jakiego słowa powstała nazwa Gniezno?                                                                                                            – Co jest godłem Polski?

12.Niezwykła Lekcje Rytmiki - Historia Polski

13. Rozsypanka literowa: (ułóż słowo z rozsypanki literowej- wszystkie słowa nawiązują do wysłuchanej legendy (wykorzystujemy  litery z zajęć z dnia 28.04.2020r. lub inne)                                                                        k t a p-                      (ptak)
o P k s la –               (Polska)
a p i l e m n o-          (plemiona)

Z ułożonych słów wybierzcie dwa i ułóżcie z nimi po jednym zdaniu.                                                          Polecam stronę www.pisupisu.pl, na której w zakładce przedszkole znajdziecie dużo ciekawych ćwiczeń kształtujących rozwój mowy.

14. Zabawa ruchowa: Orle…do gniazda:                                                                                                       Rodzic lub rodzeństwo wyciąga przed siebie ręce i tworzy z nich obręcz (gniazdo), dziecko porusza się po pokoju naśladując lot ptaka. Gdy rodzic powie : orle…do gniazda- dziecko musi wejść do obręczy. Następnie na polecenie: orle…leć ku niebu- dziecko wychodzi dołem z obręczy i znów udaje ptaka.

15. Słuchanie hymnu Polski „Mazurka Dąbrowskiego”– autor Józef Wybicki. Uczyliśmy się tekstu przed świętem 11 listopada.  Przypominamy dzieciom, jak należy się zachować podczas słuchania i śpiewania hymnu. Dodajemy kilka ciekawostek np. to, że każde państwo ma inny hymn narodowy, hymn śpiewany jest podczas uroczystości państwowych, zawodów sportowych, igrzysk olimpijskich. Omówienie zasad, a właściwie przypomnienie zachowania się podczas słuchania i śpiewania hymnu; ponowne wysłuchanie hymnu w postawie na baczność i w ciszy

Hymn Polski-słuchamy i prezentujemy postawę!

16.POLSKA - Moja ojczyzna cz.1 (+zadania dla dzieci)

17.„Polska to …” – zabawa słownikowa. Odczytaj lub poproś o pomoc i dokończ własnymi słowami- załącznik- Dokończ zdanie- Polska

Polska to …

Polska to miasta i wsie. Polska jest …

Stolica Polski to …

Tatry to …

Wisła to …

Bałtyk to …

18. „Jedzie pociąg z daleka” – zabawa ruchowa przy piosence.

19.Wykonanie pracy plastycznej  „Nasze godło”- załącznik- Orzeł Biały- karta

• Pokoloruj rysunek godła Polski wg. wzoru.

• Wytnij obrazek.
 

 

Temat: „Pojemności płynów”- zabawa matematyczna- zabawy i ćwiczenia związane z mierzeniem pojemności płynów

Cele:

• porównywanie ilości płynów w dwóch różnych butelkach za pomocą wspólnej miary,

• poznawanie miary płynów: 0,5l, 1l, 1,5l

• rozwijanie sprawności ruchowej.

Pomoce dydaktyczne: kilka butelek z plastiku, np. o pojemności 1l, 1,5l, 0,5l; butelki z różną zawartością wody zabarwionej farbą, butelki o różnej szerokości, wysokości, kubek; szklanki różnej wielkości; sok jabłkowy

Przebieg:                                                                                                                                                                       1. Ćwiczenia z butelką plastikową na sportowo i wesoło.

                                2.Określanie, ile wody jest w butelce.                                                                                                                      D. stawia przed dzieckiem zakręconą butelkę z  wodą. Pyta dziecko: Ile jest wody w butelce – dużo, mało? Potem przewraca butelkę i pyta, czy jest w niej tyle samo wody.

3.Ustawianie butelek według wzrastającej w nich ilości wody.                                                                        Przygotowujemy butelki z różną ilością barwionej wody.                                                                                            D. ustawia butelki na stoliku przed dzieckiem.                                                                                                              − Dziecko określa, w której butelce jest najwięcej barwionej wody, a w której najmniej.                                            − Ustawia butelki według ilości zawartego w nich płynu – od tej z najmniejszą ilością, do tej z największą.           − Dmucha w kolejne odkręcone butelki. Porównuje dźwięki  przez nie wydawane.

4.Zapoznanie z miarą płynów.                                                                                                                          Zapraszam do obejrzenia filmiku edukacyjnego.                                                       

Następnie D. pokazuje butelki – 0,5l, 1l, 1,5l. Mówi dzieciom, że miarą pojemności płynów jest 1l – 0,5l to jest połowa 1l, a 1,5l – to litr i jeszcze połowa litra.

5.Mierzenie objętości płynu w naczyniu ze skalą                                                                 

6.Sprawdzanie ilości napojów w dwóch różnych butelkach (jedna niska i szeroka, a druga- wąska i wysoka) za pomocą wspólnej miary

Przygotowujemy butelki z wodą, kubek.                                                                                                              Dziecko przelewa do kubka wodę z jednej butelki, a potem z drugiej butelki i liczy, ile kubków wody było w jednej, a ile w drugiej butelce, Określa, gdzie wody było więcej (było tyle samo).

7.Karta pracy, cz. 4, s. 32–33.                                                                                                                                      Oglądanie zdjęcia, zwracanie uwagi na poziom soku w szklankach.Do siedmiu różnych szklanek wlano taką samą ilość soku. Co zauważyłeś? Wykonaj to ćwiczenie samodzielnie. Sprawdź, ile szklanek napoju mieści się w butelkach. Pokoloruj butelki.                                                                                                                          Przygotowujemy sok jabłkowy, szklanki, kubek plastikowy.                                                                                    D. wlewa tyle samo soku jabłkowego do przygotowanych różnych szklanek – miarką jest plastikowy kubek.       -Dziecko ogląda szklanki i dochodzi do wniosku, że o ilości soku nie mówi jego poziom w szklankach, tylko miarka jaką ten płyn rozlewano. Dziecko wypija sok ze szklanek. Wskazywanie butelki, w której zmieści się najwięcej płynu i tej, w której zmieści się go najmniej.                                                                                            Czytanie z D. lub samodzielnie pojemności butelek.                                                                                                    -Dziecko rysuje szlaczki po śladzie, a potem samodzielnie. Następnie koloruje butelki, rysuje je po śladzie a potem samodzielnie według wzoru.                                                                                                                      Oglądamy filmik i wykonujemy tam podane zadania

8.Zabawa ruchowa z butelkami plastikowymi.                                                                                                    Dajemy dla  dziecka butelkę plastikową. Ustawia ją względem siebie według poleceń D.: − połóż butelkę przed sobą, za sobą, − połóż ją po twojej prawej stronie, po twojej lewej stronie, − turlając butelkę po podłodze.

Do wykonania:                                                                                                                                                      Karta pracy: Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 75. Kolorowanie klocków – klocki tego samego kształtu powinny być w takim samym kolorze.

Miłej zabawy                                                                                                                                                               p. Danusia T.

 

 

 

 Załącznik(i):   
  • Dokoncz zdanie .- Polska.docx  (10.11 KB)
  • Orzel Bialy- karta 000042.pdf  (343.63 KB)


  •