Jadłospis

Wiosenna tęcza- 15.05.2020r.

Temat dnia: "Kolorowy most"- zabawy badawcze inspirowane wierszem I. R. Salach "Tęcza"

                           

                                                   

Cele:

  • wzbogacanie wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny- tęcza,
  • zachęcanie do samodzielnych doświadczeń i wyciągania wniosków,
  • utrwalanie nazw wybranych roślin zielnych,
  • doskonalenie sprawności manualnych,                                                                           

 

Pomoce dydaktyczne: brystol, lub kartka białego papieru, pędzel lub gąbka, farby- czerwona, żółta, niebieska, fioletowa, pomarańczowa, granatowa, zielona, trzy koła wycięte z bibuły, w kolorach podstawowych: żółtym, czerwonym i niebieskim, płaskie naczynie wypełnione niewielką ilością wody, małe lusterko i lusterko średniej wielkości, biała kartka, latarka, szklanka, , płyta CD,  paski krepiny w kolorach tęczy, klej.                                                                                                                                                                      

Przebieg:                                                                                                                                                                     1. Film edukacyjny "Tęcza dla dzieci malowana różdżką"

2.Słuchanie wiersza I. R. Salach Tęcza.

Przygotowujemy :Pędzel, duży arkusz białego brystolu, farby w kolorach: czerwonym, niebieskim, żółtym, pomarańczowym, fioletowym, zielonym, granatowym.

D. zaprasza dzieci do zabawy, na stole umieszcza duży biały arkusz brystolu.                                                          Recytując wiersz, maluje jednocześnie farbami akwarelowymi barwne łuki, zaczynając od dołu.

Tęcza ma siedem kolorów,

kolorów siedem ma.

Wymienił je Karolek,

wymienię je i ja.

Kolor fioletowy pierwszy

przyszedł mi do głowy.

Granatowy kolor ciemny

dla oka jest przyjemny

Za nim będzie błękit

jak błękitne niebo.

Potem zieleń traw.

Nie pytaj mnie, dlaczego.

Barwa żółta jak słoneczko

i pomarańczowa,

na końcu czerwona –

i tęcza gotowa

3.Rozmowa na temat wiersza.                                                                                                                                D:pyta:                                                                                                                                                                           -Ile kolorów ma tęcza?                                                                                                                                                 -Jakie kolory występują w tęczy?                                                                                                                                 -Obok jakiego koloru znajduje się np. kolor pomarańczowy?                                                                                       Pyta również o położenie innych kolorów.

4.Wyjaśnienie zjawiska powstawania tęczy.                                                                                    Przygotowujemy: zdjęcia z widoczną tęczą.  

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                D. pyta:                                                                                                                                                                           -Co to jest tęcza?                                                                                                                                                           -Jak powstaje tęcza?                                                                                                                                                      -Jaki kształt ma tęcza?                                                                                                                                            Uzupełnia wypowiedzi dzieci. Pokazuje zdjęcia, na których jest widoczna tęcza.

Tęcza to zjawisko optyczne i meteorologiczne. Powstaje na niebie wtedy, kiedy pada deszcz i świeci słońce. Dzieje się tak dlatego, że promienie słońca, kierując się w stronę ziemi, napotykają na swojej drodze krople wody. Przechodzą przez nie, w wyniku czego białe światło słoneczne zmienia się w wielobarwne widmo. Tworzy na niebie kolorowy most.

5.Poszukiwanie kolorów tęczy.                                                                                                                         Utrwalanie barw podstawowych i barw pochodnych.                                                                                                  Potrzebujemy trzy koła wycięte z bibuły, w kolorach podstawowych: żółtym, czerwonym i niebieski.                   D. wręcza  dziecku trzy koła wycięte z bibuły, w kolorach podstawowych: żółtym, czerwonym i niebieskim. Dziecko:                                                                                                                                                                        -nakłada je na siebie.                                                                                                                                                      -obserwuje pod światło powstałe kolory pochodne i je nazywa: fioletowy, zielony, pomarańczowy                          -przypomina, jakie kolory należało ze sobą połączyć, aby je otrzymać.

6.Przeprowadzanie doświadczeń „Czarujemy tęczę”.                                                                            Przygotowujemy dla  dziecka: paski krepiny w kolorach tęczy, płyta CD, biała kartka, klej, dla każdego zespołu: płaskie naczynie wypełnione niewielką ilością wody, małe lusterko i lusterko średniej wielkości, biała kartka, latarka, szklanka

D. proponuje dziecku samodzielne wyczarowanie tęczy.

Dziecko z pomocą dorosłego manipuluje przedmiotami tak, aby uzyskać tęczę.

  • Zanurza lusterko w płaskim naczyniu wypełnionym niewielką ilością wody, tak aby było ono z jednej strony oparte o ściankę naczynia. Na zanurzoną powierzchnię lusterka kieruje światło latarki. Przed lusterkiem trzyma białą kartkę tak, aby padało na nią odbite światło. Obserwuje, jaki będzie efekt, wyciągają wnioski.
  • Bierze do rąk płytę CD i ustawia ją tak, aby odbijało się od niej światło słoneczne. Obserwuje, jaki będzie miało ono kolor. Wyciąga wnioski.
  • Wkłada do szklanki małe lusterko, ustawia je tak, aby z jednej strony było oparte o dno, a z drugiej strony – o ściankę (musi być pochylone). Wypełnia szklankę wodą do ¾ pojemności i ustawia ją tak, aby promienie słońca padały bezpośrednio na powierzchnię lusterka. (Jeśli nie ma słońca, można do tego celu użyć latarki). Obserwuje kolory odbijanego światła (najprawdopodobniej pokaże się ono na suficie). Wyciąga wnioski.
  • Przykleja na kartce kolorowe paski krepiny tak, aby powstała tęcza. Zwraca uwagę na kolejność kolorów.

Możesz również zrobić:                                                                                                                                             

7. Tęcza na talerzu

8.Tęcza w szklance

9.Praca plastyczna „Tęcza”- wyklejanie plasteliną                                                                                         Potrzebujemy: karta pracy- tęcza- załącznik, plastelina

https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2017/09/tecza-kolorowanka.jpg

Lub                                                                                                                                                                      motyl  "Trójkątnik Tęczowy "                                                                                                                             Potrzebujemy: drucik kreatywny, bibuła różnokolorowa, papier kolorowy, nożyczki, klej

Wykonując okaz motyla „Trójkątnika Tęczowego” dziecko:                                                                                       -zagina najpierw kawałek drucika kreatywnego w połowie,                                                                                         -następnie łapie zagiętym drucikiem środek prostokątnego kawałka bibuły różnokolorowej,                                     -bibułę należy nieco ścisnąć w środku – uformuje się wówczas dwa skrzydła,                                                           -drucik kreatywny trzeba później skręcić (żeby trzymał bibułę) formując w ten sposób głowę naszego owada.         -pozostałe, dwa wolne kawałki drucika stworzą czułki,                                                                                               -ostatnim zadaniem będzie wycięcie i przyklejenie dwóch trójkątów z papieru kolorowego na skrzydłach.                                                                                                                                                                                                     Od charakterystycznych znaków na skrzydłach powstała nazwa tego gatunku motyli.

Do wykonania:

1.5-latki- Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Przygotowanie do czytania, pisania, liczenia, s. 73.                Czytanie z N. nazw zwierząt i roślin, odszukiwanie ich na rysunku. Kolorowanie rysunku.

2.6-latki  -karty pracy „Nowe przygody Olka i Ady. Litery i Liczby”, cz.2

str. 75. Liczenie, o ile kratek środki kwiatów są oddalone od linii. Rysowanie pod linią kwiatów, których środki są oddalone o tyle samo kratek.

str 76.Czytanie zdań, pisanie X pod wyrazem tak jeżeli zadanie jest prawdziwe, lub pod wyrazem nie, jeżeli zdanie jest fałszywe

3.Karta pracy, cz. 4, s. 43. Odszukanie na obrazku ukrytych zwierząt. Nazywanie ich. Określanie, dlaczego trudno było je odszukać. Oglądanie zdjęć. Słuchanie nazw produktów z roślin zielnych.

                                                                                                                                                                 Temat dnia:„ Zabawy na łące”- ćwiczenia gimnastyczne  metodą Rudolfa Labana  -doskonalenie ćwiczeń  i utrwalenie zabaw.                                                                                             

Cel: rozwijanie sprawności fizycznej                                                                                                                     Pomoce dydaktyczne: nagranie muzyki, dla  dziecka: paski kolorowej bibuły.                                                                                                                                                                                                                                          Przebieg:                                                                                                                                                        1.Rozgrzewka: Marsz 

        

2.Bukiety kwiatów- ćwiczenie dużych grup mięśniowych- dziecko spaceruje po łące, co pewien czas schyla się i zrywa kwiatek. Na hasło: Bukiety kwiatów -zatrzymuje się i podnosi do góry raz prawą, raz lewą rękę. Prezentuje swój bukiet.                                                                                                                                              3.Bocian chodzi po wysokiej trawie -dziecko chodzi po dywanie, lub w wyznaczonym miejscu, wysoko unosząc kolana. Na hasło: Bocian -zatrzymuje się, staje na jednej nodze, drugą ma opartą o kolano nogi, na której stoi. Porusza złączonymi przed sobą rękami wyobrażającymi dziób bociana i powtarza słowa: Kle, kle, kle, żabki mi się chce.                                                                                                                                                                  4.Zgodnie z muzyką – dziecko maszeruje po obwodzie koła na palcach, gdy nagranie muzyki jest szybkie, a w przysiadzie, gdy nagranie muzyki jest ciche. W czasie marszu rodzic daje dziecku złożone paski bibuły.                

5.Tańczące bibułki – przy nagraniu dowolnej muzyki dziecko swobodnie tańczy i porusza na przemian paskami bibułki trzymanymi  w prawej i w lewej ręce. Podczas przerwy w grze przykuca i układa z bibułki dowolne kształty na podłodze.                                                                                                                                                                   6.Po kole – na podłodze układa koła z bibułki i skacze dookoła nich obunóż, w jedną i w drugą stronę.                    7.Powitania bibułką – dotyka bibułką różnych części ciała wymienianych przez rodzica.                                8.Jak najwyżej – wyrzuca bibułkę do góry, obserwuje jej opadanie, i łapie ją tuż nad podłogą.                          9.Sprytne palce – chwyta palcami stopy bibułkę leżącą na podłodze i podaje ją sobie do rąk.                      10.Poruszamy się jak żabki….- zabawa przy muzyce                                        

11.Rysujemy ósemkę – dziecko  przekłada bibułkę z ręki do ręki na kształt ósemki pomiędzy rozstawionymi nogami.                                                                                                                                                                        12. Lustro – ćwiczenie z rodzicem lub rodzeństwem- jedno  z pary jest lustrem, które odbija ruchy partnera, naśladując je.                                                                                                                                                      13.Wiatr i wiaterek – dziecko dmucha na paski bibuły z większym i z mniejszym natężeniem.                    14.Latające owady – zgniata bibułkę w kulkę, rzuca przed siebie i podąża jej śladem. Na koniec wrzuca kulkę do celu, który przygotował rodzic .                                                                                                                              15.Dzieci lubią gimnastykę- zabawa przy muzyce           

16.Zakończenie- Złota żaba  -zabawa relaksacyjna                                                                                          Chciałabym zaprosić Ciebie do zabawy, w czasie której musimy wszyscy siedzieć bardzo cicho – inaczej nie będziemy mogli złapać tego, co może uda nam się złapać później. Siedzimy na podłodze i krzyżujemy nogi. Możemy jedną stopę położyć na udzie, jeśli macie na to ochotę (pół pozycji lotosu). Utrzymujemy  nasze plecy w wyprostowanej pozycji, a potem lekko opuszczamy barki. Zamykamy oczy. Czy widziałeś(aś) kiedykolwiek małą, złotą żabkę, która siedzi na dużym, zielonym liściu lilii wodnej cicho, cichutko… tak cicho, że nic się nie porusza, a żabka wygląda, jakby spała? Dzisiaj  będziesz taką żabką. Wyobraź sobie, że siedzisz na liściu lilii wodnej pośrodku stawu… Siedzisz tam, jak ta żabka, bardzo cicho, i oddychasz  powoli. Nabierasz głęboko powietrza do płuc i wypuszczasz  je do końca. W ten sposób żaby łapią muchy na kolację – siedzą tak cicho, że muchy ich po prostu nie widzą. Nagle wyciągają swój długi język i łapie muchę. Czy potrafisz  tak szybko wystawić język? A teraz siedzisz spokojnie, a ja będę udawać bzyczącą muchę. Za każdym razem, kiedy wydam z siebie taki dźwięk (demonstruje ten dźwięk), możesz wystawić język i złapać muchę. Na zakończenie będziesz  mógł szepnąć mi na ucho, ile much złapałeś?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Powodzenia!                                                                                                                                                                p. Danusia T.

    Załącznik(i):   
  • Tecza-karta pracy- praca plastczna.docx  (208.68 KB)


  •