Jadłospis

W świecie książek- 19.05.2020r.

 

Zestaw książek Książki wagę kilogramy 30 kg hurt - 6951427752 ... 

Temat dnia: W księgarni i bibliotece- rozmowa z dzieckiem

 

Tematem przewodnim tego tygodnia będą książki. Rozpocznijmy od przejrzenia domowej biblioteczki dziecka. Bierzmy po kolei książki do ręki. Niech dziecko ogląda okładkę, przegląda strony. Jeśli trafi na swoją ulubioną książkę niech opowie o niej, jeśli trafi na taką, której nie zna pozwólmy mu zastanowić się o czym może być, jak potoczy się opowieść, niech „czyta” z ilustracji.

 

Cele:                                                                                                                                                                        rozwijanie zainteresowania książką,                                                                                       -utworzenie kącika książki,                                                                                                                                            -wzbogacanie słownika dziecięcego (biblioteka, księgarnia),                                                                                        -doskonalenie umiejętności poprawnego wypowiadania się.                                                                                        -uświadomienie konieczności szanowania książek.                                                                                                -rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej,                                                                                       

Przebieg:                                                                                                                                                    1.Rozwiązanie zagadki:                                                                                                                                       D: zadaje zagadkę dziecku.  To jest wprowadzenie do zajęć.                                                                                   Dziecko rozwiązuje zagadkę. 

Może być mała i duża, gruba i cienka, z obrazkami i bez,
Możesz śmiać się przy niej, i smucić możesz też.
W sali i w każdym domu też, czyta ją duży i mały.
Co to jest? – Czy teraz już wiesz?     
        
               (książka)

2. Słuchanie wiersza Książka czeka” H. Łachockiej                                                                                              D: zaprasza do wysłuchania wiersza. Czyta wiersz, wdraża dziecko do uważnego słuchania.

Książka nas uczy, książka cieszy,                                                                                                                         

czasem zadziwi nas niemało,

albo po prostu tak rozśmieszy,

jakby się dobry żart słyszało.

Książka też mądrze nam doradza,

różne wskazówki, wzory daje.

Książka w szeroki świat wprowadza,

dalekie z nam  zwiedza kraje.

Lubimy książkę – przyjaciółkę.

Wiesz, co ci powiem?

Nie odwlekaj.

Masz trochę czasu? Spójrz na półkę,

sięgnij po książkę!

Książka czeka.

3.Rozmowa z dzieckiem.                                                                                                                                              Po wysłuchaniu wiersza dziecko odpowiada na pytania:                                                                                               -Co robi dla nas książka?                                                                                                                                             -Jak inaczej możemy nazwać książkę?                                                                                                                         -Co daje nam czytanie książek?                                                                                                                                   -Co to znaczy szanować książki?                                                                                                                                   -Jak należy postępować z książkami, by były zawsze czyste i zadbane?                                                                    Zwróćmy uwagę na prawidłowe obchodzenie się z książkami, czyli nie zaginamy rogów, delikatnie obracamy kartki, by się nie pomięły lub potargały, nie rysujemy po książkach, odkładamy je na swoje miejsce -załącznik- prośba książki ( 6-latki zachęcam do czytania), oraz załącznik- zasady korzystania z książek.

4.Film edukacyjny „Zasady korzystania z książek”

5. Zabawa orientacyjno – porządkowa  „Książki na miejsce”                                                                        Dziecko trzyma przed sobą książkę, wygrywamy lub wyklaskujemy melodię, a wtedy dziecko swobodnie porusza się po pomieszczeniu podskakując. Na hasło: Książki na miejsce! dziecko podchodzi do domowej biblioteczki i ładnie odkłada książkę na swoje miejsce.

6.Zabawa matematyczna  „Gdzie  znajduje się  książka?”                                                                       Dzisiejszy temat to także dobra okazja do utrwalenia z dzieckiem określeń wyżej, najniżej, w środkuJeśli nie mamy regału z książkami wystarczy kilka książek ułożyć w stos. Prosimy dziecko, by wskazało, która książka jest najwyżej, która najniżej, a które książki znajdują się w środku.                                                                                    Ponadto proponuję wykonać kartę pracy- labirynt- książka- załącznik.                                                               

7.Ćwiczenia logopedyczne ”Książka”                                                                                                                 Zamienimy  dosłownie na chwilkę, nasze buzie w książki. Ciekawi jesteście jak? Zobaczcie:
- „otwieranie i zamykanie książki” – otwiera i zamyka szeroko usta
- „przekładnie kartek w książce”- przesuwa czubek języka z jednego kącika ust do drugiego.

8.Bajka dla dzieci „Warto czytać”- Rodzina Treflików

9. Słuchanie opowiadania Z. Staneckiej ,, W bibliotece’’                                                                                  W poniedziałek przed obiadem pani Marta zaprosiła grupę Basi do kręgu.                                                         – Jutro zaraz po śniadaniu pójdziemy do biblioteki – powiedziała.                                                                         – La, la, la… – zanuciła radośnie Anielka.                                                                                                               – Co tam będziemy robić? – spytał Kuba.                                                                                                              – No właśnie, kto wie, co robi się w bibliotece? – odpowiedziała pani pytaniem.                                           Basia wyciągnęła rękę do góry. Babcia Marianna już dawno temu, chyba z rok wcześniej, zapisała ją do biblioteki.                                                                                                                                                                – W bili… bliotece są książki! – zawołała.  – Zabiera się je do domu, a potem oddaje.  – Ja bym nie oddał – oświadczył Karol.  – Jak oddasz, to bierzesz inną. I tak w kółko. Oddajesz i dostajesz, oddajesz i dostajesz…     – Za darmo? – upewniła się Zuzia.  – Tak, Zuziu. – Pani włączyła się do rozmowy.  – Książki z biblioteki pożycza się, nie kupuje. Dzięki temu każdą z nich może przeczytać wiele osób.                                                     – O książki trzeba dbać – wygłosiła Basia. – Nie można do nich chować kanapek. Ani czytać w wannie. Tata kiedyś o tym zapomniał i książka wykąpała się razem z nim. Potem powiedział, że trzeba ją będzie odkupić.       – W… bi… liotece… jest… cicho – szepnął Titi.                                                                                             Wszyscy spojrzeli na niego ze zdziwieniem, bo Titi rzadko coś mówił sam z siebie. Pani skinęła głową.               – W bibliotekach można pracować i czytać na miejscu. Trzeba zachować ciszę, żeby nie przeszkadzać innym.

10. Rozmowa na temat opowiadania, odniesienie się do doświadczeń dzieci.                                                      – Dokąd wybrały się dzieci?                                                                                                                                    – Co robi się w bibliotece, o czym powiedziała Basia?                                                                                            – Czy za książki w bibliotece trzeba płacić?                                                                                                          – W jaki sposób trzeba dbać o książki?                                                                                                                  – Jak trzeba się zachowywać w bibliotece? Dlaczego?                                                                                         – Jak nazywa się miejsce, w którym kupuje się książki?                                                                          ,,Biblioteka’’ – prezentacja                                   

11. Rozsypanka literowa                                                                                                                                       Ułóż z liter wyrazy:                                                                                                                                                 -biblioteka,                                                                                                                                                               -książka,                                                                                                                                                                   -karta biblioteczna                                                                                                                                                     -czytelnia,                                                                                                                                                               -katalogi

 12. Film ,, Czy to biblioteka- utrwalenie informacji o bibliotece.                                                                                                      13. Zabawa ruchowa  „Książki”.
Dziecko zajmuje dowolne miejsce na dywanie. Leży na boku. Na hasło "książki się otwierają", przechodzi do leżenia na wznak, wyciąga na boki wyprostowane ręce i nogi. Na hasło "książki się zamykają", powracają do pozycji wyjściowej. Leżenie na boku, nogi podkurczone. "Książki stoją na regale" przechodzą do stania na baczność.

14. Rozmowa z dzieckiem nt. „ Księgarnia”.                                                                                                         D: zwraca się do dziecka, zadając pytania
- Jak nazywa się sklep, w którym sprzedaje się książki?
(D: wyjaśnia różnicę między księgarnią a biblioteką)
- Dlaczego ludzie czytają książki?
D: zaprasza dziecko do kupowania.    

Dziecko zastanawia się jak opisać to, co znajduje się na okładce wybranej książki. Dziecko  podchodzi do osoby prowadzącej. Stosuje odpowiednie formy grzecznościowe, np.
- Proszę o książkę, na okładce której narysowana jest.....

Aby zachęcić dziecko do dłuższej wypowiedzi  zadajemy pytania.
- Co jeszcze jest na tej okładce, ponieważ nie wiem dokładnie, którą książkę chcesz kupić?
Dziecko nie powinno pokazywać książki palcem. Aby nadać kupowaniu bardziej poważną formę,  możemy zwracać się do dziecka  pani, pan.

15. Film edukacyjny „W  księgarni”.

16. Zabawa tematyczna „W księgarni”.                                                                                                 Proponuję Państwu zabawę w księgarnię.                                                                                                          Należy przygotować książki i miejsce, w którym będą one sprzedawane.                                                          Rodzic ustala z dzieckiem, kto będzie sprzedawcą, a kto będzie kupował książki.                                                Warto wytłumaczyć dziecku,  że aby coś kupić, potrzebujemy pieniędzy.                                                      Dziecko może z pomocą rodzica oznaczyć książki ceną (najlepiej od 1zł do 10zł) i do zabawy wykorzystać pieniądze z załącznik- monety i banknoty.

Miłej zabawy

 

Temat: ,,Zakładka do książki”- wykonanie pracy z papieru.

Cele:                                                                                                                                                                                  - rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej                                                                                              - kształtowanie szacunku do książki i zachęcanie do dbania o jej wygląd                                                                      - zapoznanie ze sposobem wykonania pracy,                                                                                                                - dbanie o estetykę pracy.

Przebieg:                                                                                                                                                              1.Zabawa ruchowa „Książki na półkę”.

Dziecko porusza się w rytmie podanym przez rodzica – np. w rytm klaskania. Na przerwę w muzyce rodzic podaje hasło: Książki na półkę! Dziecko ustawia się we wcześniej ustalonym miejscu.

2.Słuchanie wiersza Olgi Adamowicz „Zakładka”

Bardzo często do rączek, dzieci biorą wiele książek.
Bajeczki, opowiadania – szkolne lektury do czytania.
Gdy część książeczki przeczytają, to ją szybko zamykają,
a gdy sięgają po nią po chwili, nie wiedzą gdzie czytać książkę skończyli.
Dlatego dla Was jestem ja – zakładka mała i kolorowa.
Zaznaczę stronę w Twojej książeczce, byś czytać nie musiał jej od nowa.
Więc niech nie kończy się Twoje czytanie, przez rogów kartek zaginanie.
Weź mnie do ręki i połóż tam, gdzie książkę czytać skończyłeś sam.
Bo ja, zakładka – kartek obrońca, zostaję w książce zawsze – do końca
Będę Ci służyła przez długie lata, ale wiedz również o tym że,
Ja tak, jak każda Twoja książeczka zadbana i ładna zawsze być chce

3. Wykonanie zakładki                                                                                                                                             D: zapoznaje z tematem działań plastycznych.                                                                                                            Przed przystąpieniem do pracy plastycznej  prosimy dziecko o przypomnienie zasad bezpiecznego posługiwania się nożyczkami, dbania o ład i porządek przy własnym warsztacie pracy.

 

Materiały i przybory

-papier biały i kolorowy,

-ziemniak

- nożyk,

- farby plakatowe,

-płaski pojemnik na farbę,

-pędzel,

-gazeta lub inna podkładka,

-nożyczki zwykłe i nożyczki- wzorki,

- klej, 

-dziurkacz,

-czerwona wstążeczka.

Sposób wykonania:                                                                                                                                        1.Przecinamy ziemniaka na pół. W jednej części wycinamy wzór serduszka.

https://ekodziecko.com/wp-content/uploads/2013/02/DSC03738.JPG

2. Biały papier tniemy w poprzek na cztery części. Jedną z części układamy na gazecie. Czerwoną farbkę nakładamy do płaskiego pojemniczka i moczymy w nim ziemniakowy stempel. Nadmiar lub grudki farby możemy rozprowadzić pędzelkiem. Pozostawiamy do wyschnięcia.

3. Czerwony papier również tniemy w poprzek na cztery części. Bierzemy biały pasek z serduszkami, brzegi przycinamy ozdobnymi nożyczkami i naklejamy na czerwony paseczek.

4. W górnej części zakładki robimy dziurkaczem dziurkę przez którą przewlekamy czerwoną wstążeczkę. Gotowe!

 

Lub inna propozycja

Potrzebne będą:

-arkusze kolorowego papieru z bloku technicznego,

-linijka i ołówek,

-nożyczki,

-klej.

Na białej kartce papieru narysuj szablon, którego użyjesz potem do stworzenia różnokolorowych zakładek. W tym celu, za pomocą linijki i ołówka, narysuj 3 kwadraty o boku równym 7 centymetrów - w taki sposób, jak na górnym zdjęciu. W dwóch z nich zaznacz przekątne, a następnie zakreskuj dwa wskazane na zdjęciu trójkąty. Nasz szablon to ta część, której nie zamalowano. Wytnij go. Możesz też narysować kwadraty o dłuższym boku - Twoje zakładki będą wtedy większe.

Jeśli masz już przygotowany szablon, to przenieś go na kolorowe arkusze papieru i wytnij tyle szablonów, ile zakładek chcesz stworzyć. Zagnij "rogi" w postaci trójkątów do wnętrza zakładki, jak na zdjęciu nr 2. Jedną stronę posmaruj klejem i połącz trójkąty ze sobą. A teraz zaczyna się zabawa!

Z różnokolorowych arkuszy wytnij elementy, które przykleisz na swoje zakładki - oczy, uszy, skrzydła czy zęby. Dzięki temu Twoje zakładki staną się rodziną potworków lub zwierzątek. Możesz stworzyć, co tylko zechcesz - użyj swojej wyobraźni :).

Pozdrawiam

p. Danusia T.Załącznik(i):   
  • KARTA PRACY labirynt -ksiazka.pdf  (397.34 KB)
  • Prosba ksiazki-tekst.jpg  (94.80 KB)
  • zalacznik- monety i banknoty.pdf  (190.77 KB)
  • zalacznik- zasady korzystania z ksiazek.pdf  (3.99 MB)


  •