,,Prawdziwa bajka"- 20.05.2020 r.

Witajcie kochani !

 

I Temat: ,,Prawdziwa bajka”-wypowiedzi dzieci do utworu Igora Sikoryckiego.

Cele:

 • zapoznanie i utrwalenie wiadomości o powstaniu papieru,
 • kształcenie wypowiedzi wielozdaniowej stosując rzeczownik z przymiotnikiem np.: mała sosenka
 • wzmocnienie więzi przyrodniczych i proekologicznych; dbanie o środowisko naturalne.

Pomoce: napisy: sosenka, nasionko, Czarny Fraczek, Ruda Kitka, książeczka, chłopcy.

 

Przebieg zajęć:

1. ,,Prawdziwa bajka”- słuchanie tekstu czytanego przez osobę dorosłą lub rodzeństwo.

Prawdziwa_bajka.docx

2. Pogadanka:

 • Kto to Czarny Fraczek?
 • Co on robił?
 • Kto to Ruda Kitka?
 • Co się stało, gdy Ruda Kitka wyjadała nasionka z szyszki?
 • Co stało się pewnego dnia na wzgórzu?
 • Co stało się pewnej wiosny?
 • Kto znalazł mieszkanie przy sośnie?
 • Jak przebiegała wizyta trzech chłopców na wzgórzu?
 • Co od tej pory robił jasnowłosy chłopiec?
 • Co powiedzieli dwaj drwale?
 • Co stało się z sosną?
 • Do czego służy drzewo ludziom?
 • Jeśli trzeba dbać o drzewa, to dlaczego?

3. Rodzic w kilku zdaniach opowiada dziecku skąd się bierze papier.

 

4. Narysuj postacie z bajki do wyżej wymienionych napisów.

Czarny Fraczek

Ruda Kitka

Chłopiec

Książeczka

Nasionka

Sosenka

 

5. Podsumowanie! O czym rozmawialiśmy? Co się dowiedziałeś/aś?

 

II temat: ,,Dostał Jacek elementarz”- nauka piosenki.

Cele:

 • zapoznanie ze słowami i melodią piosenki
 • określenie tempa i nastroju piosenki
 • rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych

 

Przebieg zajęć:

1. Wysłuchanie piosenki

 

2. Pogadanka:

-Kto dostał elementarz?

-Co to jest elementarz?

-Jaka jest piosenka?( wesoła, smutna, szybka, wolna)

3. Powtarzaj tekst za dorosłym lub nagraniem (powtarzaj w ciągu dnia, spróbuj nauczyć się piosenki).

4. Rytm- zadaniem dziecka jest na refren piosenki wystukiwać klockami/ tupać w rytmie piosenki.

5. ,,Cicho- głośno”-ćwiczenia misyjne.

Dziecko śpiewa sekwencje coraz wyżej, następnie coraz niżej:

 • do, re, mi, re, do  lub refren piosenki

6. ,,Hop-bęc”- zabawa orientacyjno-porządkowa.

Dziecko maszeruje w dowolnym kierunku. Na hasło ,,hop”- wyskakuje w górę ; na hasło ,,bęc”-przykuca.

7. ,,Coraz szybciej , coraz wolniej”- zadaniem dziecka jest słuchanie w jaki sposób rodzic klaszcze(gra na bębenku, tamburynie) i porusza się zgodnie z tym tempem.

 

Dla chętnych- doświadczenie ( zdjęcia w załącznikach).

 

Pozdrawiam

p. Jola Żamojda

 

 

 

 Załączniki: