Jadłospis

Zabawy matematyczne- 21.05.2020r.

 

Temat: „Matematyka jest ciekawa”- zabawy matematyczne - manipulowanie przedmiotami przez rachowania na palcach i innych zbiorach zastępczych.

Klocki drewniane Cyfry i kolory HAPE

Cele główne:

 • kształcenie umiejętności dodawania i odejmowania.
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie dostępnym dziecku.
 • kojarzenie liczby elementów z jej zapisem graficznym – cyfrą.
 • kształcenie umiejętności liczenia obiektów niewidocznych i określanie ich liczby.
 • przypomnienie i utrwalenie poznanych liter.

 

Środki dydaktyczne: duża obręcz, kółka od sersa, groch,  cyfry, kubek, kolorowe guziki, klamerki do bielizny, metalowa pokrywka,  sylwety- chmurki, treść zagadek, kostki do gry,

Przebieg zajęcia:                                                                                                                                   1.Rymowanka „Witamy swoje palce”                                                                 D. mówi rymowankę, a dziecko realizuje jej treść                                                                                 Kciuk gotowy? Tak! – pięść zaciśnięta, wystawiony kciuk 
Wskazujący gotowy? Tak! – wystawiony drugi palec
Środkowy gotowy? Tak! – wystawiony trzeci palec
Serdeczny gotowy? Tak! – wystawiony czwarty palec 
Mały gotowy? Tak! – wystawiony piąty palec 
Wszystkie palce gotowe? Tak!
Schowajcie się za głowę! – schowanie dłoni za głowę 

Następnie dziecko przelicza swoje palce poprzez dotyk o policzek z jednoczesnym nazywaniem ich. Określenie ile palców razem jest w obu dłoniach.

2.Ćwiczenia liczbowe, odtwarzanie zasłyszanych dźwięków.                                                                                  -D. wrzuca do kubka określoną liczbę guzików w takim tempie, aby dziecko mogło je policzyć.                       Następnie dziecko układa przed sobą tyle samo guzików podpisując je odpowiednią cyfrą- załącznik-cyfry.           W celu sprawdzenia dziecko wysypuje z kubka liczmany(guziki)  i liczy.
-D. uderza w metalową pokrywkę, a dziecko odtwarza dźwięki za pomocą liczmanów, odpowiednio je podpisując. Przy kolejnym powtórzeniu zabawy:                                                                                                                          D: uderza , dziecko podskakuje tyle razy ile dźwięków słyszy.

3. Zabawa ruchowo – matematyczna „Głodne gołębie”.                                                                                    .    Marszowa piosenka                                                                                            

Dziecko maszeruje po dywanie. Otrzymuje od D. kółko od sersa.  Kładzie je przed sobą, to jest gniazdo. Na środku dywanu w środku obręczy lub na tacy  wysypany jest groch. Gdy gra muzyka „dziecko – gołąb” maszeruje po dywanie, na przerwę w muzyce podbiega do dużej obręczy lub tacy bierze jedno ziarno grochu i zanosi do swojego gniazda (kółko od sersa). Dziecko ma uzbierać 9 ziaren grochu – przelicza groch i układa z niego cyfrę 9.                                                                                                                                               Następnie rodzic pokazuje cyfrę, dziecko odtwarza kształt- układa cyfrę z grochu.

4.Film edukacyjny „Liczenie- dodawanie na palcach

5.Liczenie- odejmowanie na palcach

6.Zabawa matematyczna „Dodajemy i odejmujemy”                                                                                          Dziecko otrzymuje 10 klamerek i pasek papieru z bloku , manipuluje nimi – dodaje i odejmuje, ustalając wynik działania.                                                                                                                                                              Dodawanie i odejmowanie z wykorzystaniem klamerek
D: mówi: Teraz będziemy liczyć na klamerkach (przygotowujemy pasek kolorowego papieru- blok techniczny).
- przypnij sześć klamerek i jeszcze cztery klamerki… Pokaż… Policz… Ile masz razem?
- masz dziesięć przypiętych klamerek, zdejmij dwie… Ile pozostało?
- do paska przypiąłeś dziesięć klamerek, ma ci zostać pięć… Ile zdjąłeś?itd.

7.Zabawa matematyczna „Dodawanie po kilka i odejmowanie po kilka - po dwie, po trzy, po pięć.
Ponownie  przypinamy klamerki…                                                                                                                        Najpierw dwie, potem dwie, potem jeszcze dwie. Proszę przypiąć klamerki i policzyć ile jest razem… Odejmujemy. Jest sześć klamerek. Odjąć dwie... Ile zostało?... Odjąć dwie ile zostało?.. Odjąć dwie ile zostało? itd.                                                                                                                                                                             

8.Zabawa matematyczna ze sznurkiem i klamerkami                                                                                              D: przyczepia do sznurka 10 klamerek w dwóch kolorach. Zachęca dziecko do ich policzenia. Może tu włączyć pytania typu:                                                                                                                                                                    -Ile klamerek jest na sznurku?                                                                                               -Policz tylko zielone klamerki                                                                                               -Policz tylko czerwone                                                                                                                                                  -Których jest więcej?                                                                                                                                                      -Których jest mniej?                                                                                                                                                      -Ile klamerek zostało, kiedy odpięłam dwie?, itd

Następnie zamieniamy się rolami i dziecko wymyśla zagadki dla rodzica.                                                          Jeżeli dziecko zna cyferki i je potrafi zapisywać, możemy wzbogacić tę zabawę o zapis odpowiedzi  np.; w  kaszy.

9.Matematyczne zagadki  „Cyferkowe chmurki”                                                                                                  D. rozkłada sylwety chmurki oznaczone cyframi od 1 do 9, z drugiej strony napisana jest zagadka- załącznik- zagadki matematyczne.                                                                                                                                     Dziecko wyrzuca kostkę, przelicza liczbę oczek i podaje D. chmurkę z odpowiednią cyfrą. D. odczytuje zagadkę, dziecko  podaje odpowiedź. Następnie dziecko rzuca dwiema kostkami, dodaje oczka,  przelicza i podaje chmurkę z odpowiednią cyfrą. Rozwiązuje zagadki podane przez D.
1) Jak nazywa się duży palec u dłoni?
2) Wymień dwa pojazdy posiadające tylko dwa koła?
3) Którą dłoń podajemy na powitanie?
4) Ile palców u obu dłoni ma człowiek?
5) Ile dzieci dostanie jabłko jeżeli w koszyku jest ich 6?
6) Jak nazywa się figura geometryczna, która ma wszystkie boki równe?
7) Która z tych liczb jest większa 5 czy 3?
8) Ile to jest razem 3 i 3?
9) Ile boków ma trójkąt?

10.Ćwiczenie z kinezjologii Dennisona „Kapturek myśliciela”- poprawiamy koncentrację                      Dziecko chwyta małżowinę uszną kciukiem, palcem wskazującym i środkowym, masuje delikatnie dwa, trzy razy do góry, odwraca głowę w lewo, następnie w prawo i wykonuje taki sam masaż.

Dla utrwalenia pojęć matematycznych proponuję

 

 

Temat:„Kurka czubatka ”- nauka piosenki w j. białoruskim

Cele:

 • Zapoznanie dziecka ze słowami i melodią piosenki.
 • Zwrócenie uwagi na śpiew umiarkowaną siłą głosu.
 • Rozbudzenie zainteresowań muzycznych na drodze obcowania z dźwiękiem.
 • Kształtowanie poczucia rytmu.                  

Przebieg                                                                                                                                                            1.Muzyczna rozgrzewka- ćwiczenia z liczeniem w podskokach                                                                  Zabawy i ćwiczenia muzyczno-ruchowe opierające się na liczeniu do dziesięciu oraz wspierające koordynację ruchową dziecka.                                                                                                                 

2.Słuchanie piosenki- załącznik- piosenka                                                                                                      Kurka-czubatka_i_husianiatki.mp3                                                            

3.Zapoznanie ze słowami                                                                                                                                           ,,Курка чубатка"                                                                                                                                                    1)Пасадзіла цётка Майка
Курку на гусіных яйках,
Неўзабаве было шмат
Невялічкіх гусянят.

2)З жоўтадзюбай чарадой
Ходзіць курка над ракой.
Курка берагам ідзе -
Гусяняты ўсе ў вадзе.

Прыпеў:Курка плача: - Кока-кока,
У рацэ вада глыбока,
У вадзе мае малюткі,
Патапіцца могуць хутка

3)Дзівяць курку без канца,
У ваду 
даюць нырца.
- Гляньце, што за дзівакі!
Не пужаюцца ракі!

Прыпеў:Курка плача: - Кока-кока,
У рацэ вада глыбока,
У вадзе мае малюткі,
Патапіцца могуць хутка!

Не ведае чубатка,
Што гэта гусяняткі!

Dla ułatwienia w nauce:                                                                                                     „Kurka czubatka ”                                                                                                                                                 1)Pasadziła ciotka Majka                                                                                                                                               Kurku na husinych jajkach                                                                                                                                      Nie uzabawie było szmat,                                                                                                                            Niewialiczkich husianiat.

2)Z żołtadziubaj czaradoj,                                                                                                                                  Chodzić kurka nad rakoj,                                                                                                                                      Kurka bieraham idzie                                                                                                                                            Husianiaty usie u wadzie.

 Ref: Kurka płacza- koka-koka,                                                                                                                                   U race wada hłyboka,                                                                                                                                                 U wadzie maje maliutki,                                                                                                                                             Patapicca mohuć chutka.

3)Dziwiać kurku biez kanca,                                                                                                                                          U wadu dajuć nyrca,                                                                                                                                                  hliańcie szto za dziwaki!                                                                                                                                              Nie pużajucca raki.

Ref: Kurka płacza- koka-koka,                                                                                                                                    U race wada hłyboka,                                                                                                                                                U wadzie maje maliutki,                                                                                                                                        Patapicca mohuć chutka.

Nie wiedaje czubatka,                                                                                                                                            Szto heta husianiatki.                                                                                                                                                     

Tłumaczenie piosenki „Kurka czubatka”                                                                                                        1)Posadziła ciotka Majka                                                                                                                                          Kurkę na gęsich jajkach.                                                                                                                                Niebawem pojawiło się sporo                                                                                                                                  Malutkich piskląt gęsich.

2)Z żółtodziobą czeredą                                                                                                                                                  Kurka chodzi nad rzeką.                                                                                                                                       Kurka idzie brzegiem,                                                                                                                                                  A pisklęta w wodzie.

Refren:                                                                                                                                                                          Kurka płacze: - Ko-ko, ko-ko                                                                                                                                     W rzece woda głęboka,                                                                                                                                                  A w wodzie moje maluchy                                                                                                                                   Mogą  utonąć prędziutko!

3)Zadziwiają kurkę bez końca -                                                                                                                                      Do wody nurkują.                                                                                                                                                Patrzcie tylko, cóż za dziwaki!                                                                                                                                 Nie boją się rzeki!

Nie wie czubatka,                                                                                                                                                          że to małe gęsi!

Wyjaśnianie słów- słowniczek                                                                                                                                 шмат – sporo, dużo                                                                                                                                                   Неўзабаве – niebawem                                                                                                                                                 Невялічкіх – malutkich                                                                                                                                                 З жоўтадзюбай чарадой – z żółtodziobą czeredą                                                                                   Патапіцца – utonąć                                                                                                                                                     Не пужаюцца – nie boją się                                                                                                                               гусяняткі – pisklęta gęsie

4.Rozmowa na temat piosenki:                                                                                                                                  -Jaki nastrój ma piosenka ?    ( zwrotki są wesołe, refren wybrzmiewa bardziej smutno  )                                          -Z ilu zwrotek się składa? Czy ma refren?                                                                                                                  -Co zrobiła ciotka Majka?                                                                                                                                            -Czy kurka czubatka wiedziała, że wysiaduje gęsie jajka?                                                                                          -Do jakiego nieporozumienia doszło?-Czemu pisklęta nie bały się wody?

5.Nauka słów piosenki, metodą ze słuchu.                                                                                                        Powtarzanie słów każdej zwrotki, krótkie wyjaśnienie znaczenia trudniejszych słów. Mówimy w różnym tempie słowa piosenki; wolno, szybko, a dziecko powtarza. Następnie mówimy cicho, głośno lub umiarkowanie, dziecko powtarza.

6.Rytmizowanie tekstu z równoczesnym uderzeniem prawą, a następnie lewą ręką o uda, kolana. Wystukiwanie rytmu tupiąc, klaszcząc itp.

7.Śpiew piosenki przez rodzica całej piosenki. Dziecko nuci melodię mormorando. Śpiewanie poszczególnych wersów- dziecko powtarza.

8.Zabawa  „Jak echo”.                                                                                                                                          Śpiewanie piosenki wspólnie z rodzicem. Rodzic śpiewa  wers każdej  zwrotki, a dziecko  jak echo odpowiada, śpiewając .

8.Wspólna próba śpiewania całej piosenki.                                                                                                      Oczywiście, jeśli dany fragment sprawia trudność- kilkakrotnie go powtarzamy.

Miłej zabawy!                                                                                                                                                              p. Danusia T.

 

 

 

 

 

 

 Załącznik(i):   
 • Zagadki matematyczne-21 05..docx  (10.77 KB)
 • cyfry 000028.pdf  (246.10 KB)


 •