Jadłospis

Kolędowanie w Centrum Kultury Prawosławnej

 

11 stycznia wzięliśmy udział w bożonarodzeniowym kolędowaniu w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku z błogosławieństwa JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba. 

Celem koncertu było m.in. kultywowanie zwyczajów i tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia, ukazanie piękna duchowego i wartości religijnych zawartych w treściach kolęd, ale także umożliwienie zaprezentowania umiejętności wokalnych i muzycznych dzieci i młodzieży przed swoimi kolegami, rodzicami, dziadkami i nauczycielami.
grupa7