Jadłospis

Język angielski - 27.03.2020

 


Hello! :-)

 1. Proszę zalogować się na LearningApps.org i znaleźć aplikację Weather-pary w zakładce Angielski
 2. Sing a song

  The Sun comes Up

  The Sun comes Up Up Up

  Up Up Up

  Up Up Up

  Up Up Up

   

  The Rain comes Down Down Down

  Down Down Down

  Down Down Down

  Down Down Down

   

   

  How's the Weather?

  How's the Weather?

   

  It's Sunny

  Sunny

  Sunny

  Sunny

   

  How's the Weather?

  How's the Weather?

   

  It's Cloudy

  Cloudy

  Cloudy

  Cloudy

   

   

   The Sun comes Up Up Up

  Up Up Up

  Up Up Up

  Up Up Up

   

  The Rain comes Down Down Down

  Down Down Down

  Down Down Down

  Down Down Down

   

   How's the Weather?

  How's the Weather?  

   

  It's Rainy

  Rainy

  Rainy

  Rainy

   

   

  How's the Weather?

  How's the Weather?

   

  It's Snowy

  Snowy

  Snowy

  Snowy

   

   

   The Sun comes Up Up Up

  Up Up Up

  Up Up Up

  Up Up Up

   

  The Rain comes Down Down Down

  Down Down Down

  Down Down Down

  Down Down Down

   

   

  How's the Weather?

  How's the Weather?

   

 

Good luck!

Anna B.
grupa7