Jadłospis

Język angielski 18.05.2020

Hello :-)

 

W tym tygodniu powtarzamy słownictwo z działu "Food" (jedzenie)

 

 1. Zaloguj się na LearningApps.org – Angielski – "Food – połącz pary"

 2. Listening

 • Wytnij karty

 • Food_-_Listening_1.pdf

 • Nazwij produkty w języku angielskim.

 • Uważnie posłuchaj i ułóż karty w takiej kolejności, w jakiej usłyszysz na nagraniu.

 • Pokoloruj karty i nazwij jeszcze raz

 • Food_-_Listening_1.mp3

 1. Speaking

 • Zadanie najlepiej wykonać w parze. Jeśli nie ma takiej możliwości, to trudno: zadaj pytanie sam sobie i sam na nie odpowiedz :-)

 • Przygotuj kartę pracy:

 • Do_you_like_-_karta_pracy.pdf

 • Pokoloruj i nazwij wszystkie produkty

 • Zadaj pytanie: Do you like ...(kolejno wszystkie produkty)

 • Odpowiedz: Yes, I do. I like... lub No, I don't. I don't like...

 • Jeśli odpowiedziałeś twierdząco, to otocz pętlą obrazek, jeśli przecząco – to skreśl.

 

Good luck! :-)

Anna B.

 Sprawdzanie folderu w poszukiwaniu zdjęć ... OK.

 grupa7