Jadłospis

Poznajemy cyfrę 4

20.10.2020r.

  1. „Koty” – zabawa matematyczna

Cele zajęć:

- rozwijanie umiejętności liczenia
- zapoznanie  z zapisem cyfrowym liczby 4
- rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania
 

Pomoce:

- metalowa puszka, guziki, liczmany (np. spinacze do bielizny),  instrument perkusyjny (np. bębenek), miska z wodą, woreczek foliowy, kredki, nożyczki, napis KOTY, kartki z napisami cyfr 3 oraz 4, kartka z czterema kropkami, talerzyk z kaszą manną lub mąką, patyczki (wykałaczki)

Przebieg zajęć:

  1. „Słuchamy uważnie” – ćwiczenia słuchowe
  • Wrzucamy do metalowej puszki określoną liczbę małych guzików (w zakresie 10). Wrzucamy je w takim tempie, aby dziecko mogło swobodnie policzyć dźwięki wydawane przez uderzanie guzików o puszkę. Następnie dziecko układa przed sobą tyle liczmanów, ile było dźwięków.
  • Uderzamy określoną liczbę razy w dowolny instrument perkusyjny; dziecko postępuje jak w zabawie powyżej.
  • Odwracamy się tyłem do dziecka i wrzucamy guziki do miski wypełnionej wodą. Dziecko rysuje na kartkach tyle kresek lub kół, ile dźwięków usłyszały.
  1. „Oblicz i zagraj” – ćwiczenia na dodawanie i odejmowanie

Dajemy dziecku woreczek foliowy oraz guziki. Dziecko wrzuca do woreczka określoną liczbę guzików ilustrując podane zadania, np.:

− Masz 3 guziki. Mama dała ci jeszcze 1 guzik. Ile masz teraz guzików?

− Miałeś 5 guzików. Siostra zabrała ci 1 guzik. Ile guzików ci zostało?

Potem dzieci potrząsają woreczkami z guzikami, wsłuchując się w ich brzmienie.

  1. Przeliczanie w podanym zakresie

koty.docx

- Dajemy dziecku obrazki różnych kotów, które trzeba pokolorować (każde  inaczej), a następnie wyciąć. Na kartkach zapisujemy wyraz KOTY oraz cyfrę 3 i dajemy dziecku do odczytania. Następnie dziecko liczy sylwety kotów i  umieszcza nad nimi, kartkę z wyrazem oraz kartonik z liczbą 3.

- Numerowanie kotów. Dziecko mówi, jak wygląda pierwszy (drugi, trzeci) kot, słucha imion kotów: Śmieszek, Rybuś i Mruczek oraz stara się wyjaśnić, dlaczego koty mają takie imiona.

- Przybycie jeszcze jednego kota. Opowiadamy, że właścicielka 3 kotów znalazła obok śmietnika małego, zabiedzonego kotka, który najwidoczniej nie miał właściciela. Wzięła go ze sobą. (dosuwamy czwartą sylwetę kota). Ponieważ był trochę dziki, nazwała go Dzikusek. − Ile kotów ma teraz pani?

- Zamienienie kartonika z liczbą 3 na kartonik z czterema kropkami (na kartce rysujemy cztery kropki).

Jak kotki” -  zabawa ruchowo-naśladowcza.

Dziecko naśladuje czynności wykonywane przez kotki, na hasła – nazwy tych czynności, np. Kotki piją mleko, skradają się, myją, śpią, robią koci grzbiet…

- Pokaz liczby 4. Kartonik z liczbą 4.

Umieszczamy kartonik z liczbą 4 obok kartonika z czterema kropkami. Dziecko przypomina, jak ma na imię każdy z kotków.

- „Czego jest cztery?"

Rozpoczynamy zdanie, a dziecko kończy je tak, aby miało sens.

Kwadrat ma… (4 boki)

Kot ma… (4 łapy)

Stół ma… (4 nogi)

Chustka ma… (4 rogi)

Guzik może mieć… (4 dziurki)

- Nauka pisania cyfry 4

Pokazujemy dziecku sposób pisania cyfry 4 (zwracamy uwagę na właściwy kierunek kreślenia)

Następnie dziecko rysuje cyfrę 4:
- palcem po dywanie

- palcem na talerzyku z kaszą manną lub mąką
- układa kształt cyfry z guzików, patyczków, itp

4. Wykonanie kart pracy

karta_pracy_1.docx

karta_pracy_2.docx

5. „Policz, ile razy” – zabawa ruchowa

Dzwieki_wys,_niskie,_srednie.mp3

Dziecko porusza się po pokoju w rytmie nagrania. Na hasło, np. Cztery – wykonuje 4 kroki do tyłu, głośno licząc, lub klaszcze 4 razy, uderza w kolana lub o podłogę… Czynności, jakie ma wykonywać dziecko, muszą być ustalone przed ćwiczeniem. Dźwięki akompaniamentu są sygnałem do swobodnego biegu.

 

II. „Gimnastyka Smyka” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych z elementami metody Weroniki Sherborne

Cele zajęć:

- rozwijanie zwinności i sprawności fizycznej

Przebieg zajęć:

1. „Posłuchaj i biegnij” – zabawa bieżna – dziecko porusza się po pokoju zgodnie ze słyszaną muzyką.

Marsz_-_bieg.mp3

2. „Przeciąganie” – zabawa z elementem skłonu – siadamy z dzieckiem w rozkroku naprzeciwko siebie. Łapiemy się za ręce i wzajemnie przeciągamy, wykonując tym samym skłon i leżenie. Zabawę powtarzamy ok. 10 razy.

3. „Rowery” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych – siadamy w rozkroku naprzeciwko siebie w parach. Unosimy nogi lekko w górę, dotykając się stopami i wykonując ruchy ugiętymi kolanami, naśladując jazdę na rowerze, najpierw powoli, potem coraz szybciej i znowu coraz wolniej.

4. „Paczka” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych – dziecko zwija się w kłębek, a rodzic powoli próbuje „rozwiązać paczkę”. Następnie zamieniamy się rolami. Każda osoba wykonuje zadanie dwukrotnie.

5. „Leżenie” – zabawa z elementem skłonu – siadamy w parach plecami do siebie. Gdy jedna osoba wykonuje skłon, druga kładzie się delikatnie na jego plecach. Zabawę powtarzamy ok. 10 razy.

6. „Turlanie” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych – jedna osoba z pary kładzie się na końcu dywanu, a druga delikatnie turla ją na drugi koniec. Następnie zamieniamy się rolami. Każda osoba wykonuje zadanie dwukrotnie.

7. „Winda” – ćwiczenie dużych grup mięśniowych – stajemy do siebie tyłem i łapiemy się pod ręce. Mamy za zadanie wspólnie usiąść i wstać ok. 5 razy.

8. „Gdzie dzwoni?” – zabawa wyciszająca – dziecko kładzie się na plecach i zamyka oczy. Rodzic w różnych miejscach pokoju dzwoni dzwoneczkiem (kluczami), a dziecko ma za zadanie wskazać palcem, skąd dochodzi dźwięk. Za każdym razem otwiera oczy i sprawdza swoją odpowiedź. Zabawę powtarzamy 5-6 razy.

Pozdrawiam

p. Ania

 

 
grupa7