Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze

 

Tematyka tygodniowa:

1.Dzieci z całego świata
2.O czym brzęczą pszczoły?
3.Książki i książeczki...
4.Wkrótce wakacje!
5.Bezpieczne wakacje