Jadłospis


Nauczycielki:
mgr Lucja Nimierowicz
mgr Elżbieta Danielak
mgr Katarzyna Kalinowska
Nauczycielkom pomaga pani Anetka

_____________________________________________________

Grupa III to fantastyczne dzieciaki! Każdego dnia z radością wbiegamy do naszej sali. Bardzo lubimy wspólne zabawy. Z zaciekawieniem poznajemy nowe piosenki, wiersze i tańce. Chętnie wykonujemy różnorodne prace plastyczne. Wychodząc na spacery poznajemy najbliższe otoczenie i podziwiamy otaczający nas świat. Lubimy przychodzić do przedszkola! Kiedy jesteśmy razem, uśmiech często gości na naszych twarzach.


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze
  PAŻDZIERNIK 2017

1. Jesień w sadzie
2. Dary ogrodu
3. Nasze rodziny
4. Domowi ulubieńcy
5. Mokre czy suche?


W tym miesiącu uczymy się piosenki w języku białoruskim:

Земляныя яблыкі - piosenka

1.Мы сяброўкі- рассыпушачкі,
Мы вясёлыя таўстушачкі.
Усе ў полі нарадзіліся,
Пагасціць да вас з҆явіліся.
Прыпеў: Земляныя яблыкі- гэта бульба, хлеб другі,
Земляныя яблыкі- гэта з бульбы пірагі,
Земляныя яблыкі тушаць, вараць і пякуць,
І усе з вялікім смакам бульбачку ядуць.
2.Вось якія мы паненачкі,
У нас шэрыя сукеначкі,
Ў Беларусі нарадзіліся,
Пагасціць да вас з҆явіліся.
Прыпеў: Земляныя яблыкі- гэта бульба, хлеб другі,
Земляныя яблыкі- гэта з бульбы пірагі,
Земляныя яблыкі тушаць, вараць і пякуць,
І усе з вялікім смакам бульбачку ядуць.


Harodnina - wiersz

Na stoł haspadynia pakłala ni mnoha ni mała:
bulbu, markouku, kapustu, fasolu, burak i piatruszku, i drobny haroch. Och!
jany paczali miż saboju spraczacca, swarycca, zławacca:
A chto z ich miakczejszy?
A chto najsmaczniejszy?
A chto najzhrabniejszy:
Bulba? Markouka? Kapusta? Fasola?
Burak? Ci piatruszka? Ci drobny haroch? Och!
Kryczali, szumieli aż strach!
A szto haspadynia? Nożykam – trach!
Umomant pasiekła jana, pakryszyła:
bulbu, markouku, kapustu, fasolu, burak i piatruszku, i drobny haroch. Och!
I razam usich u harszczok!
Smaczny biez krup budzie wam sup!


Aktualności

11.10.2017

Dary ogrodu

Jesienne smakołyki!