Jadłospis


Nauczycielki:
mgr Elżbieta Borowik
mgr Ewa Gniazdowska

Nauczycielkom pomaga pani Ela

___________________


W naszej grupie jest wesoło, miło mija czas. Sześciolatków kilkoro z pięciolatkami bawi się wesoło. Już śpiewamy, malujemy odejmujemy i dodajemy. Przez zabawę się bawimy, za rok szkołę odwiedzimy!


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc
PAŹDZIERNIK 2017

  • Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach;
  • Poznawanie wybranych owoców i warzyw;
  • Rozpoznawanie liter drukowanych małych i wielkich;
  • Poznawanie zasad dbania o zwierzęta hodowane w domu;
  • Poznawanie zabytków Białegostoku.
  • Zapoznanie z instytucją poczty oraz pracą listonosza.

Tematyka tygodniowa:
1. Jesień w sadzie, czyli owocowy raj.
2. Warzywa znane i lubiane.
3. Białystok - moje miasto.
4. Pokochaj zwierzęta domowe.
5. Ludzie listy piszą.

Piosenka:

Восень, восень.

1. Восень, восень, восень, ты да нас прыйшла,
Восень, восень, восень, радасць прынясла.
Залатымi фарбамi ты малюеш свет,
Восень, восень, восень, дзякуем табе.
Парам-пам-пам, парам-пам-пам.

2. Прынясла нам восень поўны лес грыбоў:
Маслякоў, лiciчак i баравiкоў.
На галiнах грушы, яблыкi вiсяць
I румяным бокам ярка зiхацяць.
Парам-пам-пам, парам-пам-пам.

3. Рыжая вавёрка шышачку грызе,
Вожык басаногi сцежачкай iдзе.
На плячах у вожыка яблыкi, грыбы.
Вожык, любiш восень? Праўду нам скажы!
Так, так, люблю. Так, так, люблю.
Парам-пам-пам, парам-пам-пам.

Wiersz:
Гародніна

На стол гаспадыня паклала ні многа ні мала:
бульбу, маркоўку, капусту, фасолю,
бурак і пятрушку і дробны гарох. Ох!
Яны пачалі між сабою спрачацца, сварыцца, злавацца:
А хто з іх мякчэйшы? А хто найсмачнейшы?
А хто найзграбнейшы?
Бульба? Маркоўка? Капуста? Фасоля?
Бурак, ці пятрушка? Ці дробны гарох? Ох!
Крычалі, шумелі аж страх!
А што гаспадыня? Ножыкам - трах!
Умомант пасекла яна пакрышыла:
бульбу, маркоўку, капусту, фасолю,
бурак і пятрушку і дробны гарох. Ох!
І разам усіх у гаршчок!
Смачны бэз круп будзе вам суп!


Aktualności

17.10.2017

Zwiedzamy Białystok

Pałac Branickich