Jadłospis


Nauczycielki:
mgr Elżbieta Borowik
mgr Ewa Gniazdowska

Nauczycielkom pomaga pani Ela

___________________


W naszej grupie jest wesoło, miło mija czas. Sześciolatków kilkoro z pięciolatkami bawi się wesoło. Już śpiewamy, malujemy odejmujemy i dodajemy. Przez zabawę się bawimy, za rok szkołę odwiedzimy!


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze na miesiąc
Grudzień 2017
  • obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np. padającego deszczu, mgły, obniżającej się temperatury, skracającej się długości dnia
  • obserwowanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla zimy, nazywanie ich: opady śniegu, szron, szadź, zawieje śnieżne
  • wzajemne okazywanie sobie uczuć, mówienie o nich - tworzenie wzajemnych relacji opartych na szacunku, akceptacji i miłości


Tematyka tygodniowa:

1. Tutaj rosły paprocie.
2. Czy Mikołaj istnieje naprawdę?
3. Nadeszła zima.
4. Witamy Nowy Rok.

W tym miesiącu uczymy się:


Калядныя прыпеўкі

Прыйшла Каляда,
Дзверы адчыняйце!
Калядоўшчыкаў у хату
Шчыра запрашайце!

Прыйшлі мы да вас
З Козачкай рагатай,
Хай будзе ўвесь час
Ураджай багаты!

Вой, Каза, мая Каза,
Паскачы па хаце!
Трэба болей каўбасы
Накалядаваці!

А з намі – мядзведзь,
Мішка касалапы.
Танчыць вальс – кульгець, кульгець –
Аж трасецца хата!

Гаспадыня, гаспадар,
Не скупіцеся,
З калядоўшчыкамі салам
Падзяліцеся!

На двары мяце завея,
Сцеле чыста-гладка,
Мы спяваем як умеем,
Дайце нам аладкі!

Мы па вуліцы хадзілі,
Танчылі, спявалі.
Ўсіх суседзяў весялілі –
Так калядавалі!

Абышлі ўсе двары,
І, напэўна, годзе!
Завітаем мы да вас
У наступным годзе!