Jadłospis
 

ZASIŁEK RODZINNY

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 698/17 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 9 czerwca 2017r. osoby, którym został przyznany zasiłek rodzinny powinne złożyć stosowne oświadczenie (w celu obniżenia opłaty za pobyt) - dwa razy w roku- w sierpniu oraz w listopadzie, "przy czym niezłożenie oświadczenia we wskazanych terminach skutkuje brakiem możliwości skorzystania z obniżenia opłaty".

Treść Zarządzenia TUTAJ
 

NUMERY KONT

opłaty za pobyt dziecka:
23 1240 1154 1111 0010 3575 7075

opłaty za żywienie:
65 1240 1154 1111 0010 3575 7192
 

W tytule przelewów prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz czego dotyczy wpłata.


Żywienie całodzienne (śniadanie, obiad, podwieczorek) - 5,00 zł
Żywienie (śniadanie, obiad) - 3,40 zł

Przekroczenie zadeklarowanego czasu pobytu dziecka w przedszkolu wynosi
1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę.