Jadłospis
Opis placówki


Przedszkole Samorządowe Nr 14 to placówka przyjazna rodzinie. Otwarte jest od godziny 6:30 do 18:30. Dopasowany do potrzeb rodziców czas funkcjonowania, umożliwia im pracę w systemie zmianowym oraz zdobywanie kwalifikacji zawodowych na studiach zaocznych, szkoleniach, seminariach.

Każdy rok szkolny rozpoczyna się ciekawym, integracyjnym wyjazdem nauczycieli, dzieci i ich rodziców za miasto. Wspólna zabawa, ognisko sprzyjają nawiązywaniu nowych znajomości. Podczas takich wyjazdów integrują się nauczyciele z dziećmi i ich rodzicami.

W Przedszkolu Samorządowym Nr 14 funkcjonuje 7 grup przedszkolnych:
  • 5 grup w budynku przy ulicy Aleja Józefa Piłsudskiego 20/4
  • 2 grupy w budynku Szkoły Podstawowej Nr 15 przy ulicy Broniewskiego 1
Jako jedyne w Białymstoku, przedszkole prowadzi 4 grupy z białoruskim językiem nauczania, do których uczęszczają dzieci z całego miasta.

Rodzice są traktowani jako partnerzy, nie klienci, współdecydują o wielu istotnych sprawach w życiu przedszkola. Bardzo dobre relacje nauczyciel – rodzic wpływają pozytywnie na wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka.

Dodatkową formą wzmacniania więzi rodziców z przedszkolem są cykliczne festyny rodzinne oraz inne uroczystości.

Przedszkole proponuje interesujące zajęcia dodatkowe, takie jak: zajęcia rytmiczne, język angielski, kółko plastyczne, kółko muzyczno-teatralne, nauka pływania, nauka gry w szachy oraz udział w koncertach w Filharmonii i Opery Białostockiej i spektaklach teatralnych Białostockiego Teatru Lalek.


Zapraszamy!